Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Büyüme Çağındaki Kız Çocukların Fizyolojik Gelişimleri Üzerine Voleybolun Etkisi

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 55 - 62, 22.06.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı; büyüme çağında olan ve düzenli voleybol oynayan kız çocuklarının fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin oluşturduğu atletik performanslarını, aynı yaş grubundan olan sedanterlerin aynı özellikleri ile karşılaştırarak, bir yıldır voleybol oynamanın bu özellikler üzerinde ne gibi olumlu etkileri olduğunu ortaya koymaktır.

Çalışma grubu; yaşları 10-15 arasında değişen ve bir yıldır voleybol oynayan 24 kız çocuğu ile aynı yaş grubundan olan, herhangi bir sporla uğraşmayan sedanter 19 kız çocuğunun gönüllü katılımı ile oluşturuldu.

Metod; araştırmaya katılan gönüllülerin boyları çıplak ayakta boy ölçer aletiyie, vücut ağırlıkları ise basgül (Premier) ile ölçülmüştür. Vücut yağ yüzdesinin belirlenmesi için; skinfold kaliperi (Holtain LTD. Crymych U. K. ) ile 6 bölgeden ölçüm alındı ve Lange formülüne göre vücut yağ yüzdeleri hesaplandı. Sağ-sol el kavrama kuvvetleri el dinamometresi (Takei Hand Grip) ile FVC, VC, MW değerleri spirometre (Cosmed, Pony spirometer graphic) kullanılarak ölçüldü. Tüm gönüllülerin sol kol altından egzersiz öncesi arteriyal sistolik ve diastolik kan basınçları ölçümleri, tansiyon aleti (Mikrofile BP-3AS1-2) ile alınarak değerler mmHg cinsinden kaydedildi. Oksimetre cihazı (NBP-40 Handheld) kullanılarak gönüllülerin oksijen saturasyonu ölçüldü. istirahat ve egzersiz sonrası kalp atım sayısı, esneklik, hız, çeviklik, uzun atlama, dayanıklılık uygun ölçüm metotları kullanılarak değerlendirildi. Ölçümlerden elde edilen tüm veriler Mann-Whitney U testi kullanılarak değerlendirildi. Gruplar arasındaki farkın anlamlılık düzeyleri, 0. 05 olarak alındı.

Bulgular; katılımcıların vücut yağ oranı (%) ve vücut ağırlığı sedanterlerde voleybol oynayanlara göre daha fazla bulunurken, sedanterlerin egzersiz sonrası nabızları  voleybolculara göre daha düşük bulundu(p<0.05). Voleybolcularda sağ el kavrama kuvveti sedanterlere göre istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p<0.05).

Sonuç olarak; bir yıl süreyle voleybol oynayan gönüllü kız çocukların fiziksel ve fizyolojik özelliklerinde önemli bir farklılığın bulunmaması, branşın etkisini oluşturacağı bir süreyi kapsamaması, bazı bulgulardaki farklılıkların ise puberteye bağlı büyüme-gelişme özelliklerine dayalı olduğu düşünülmüştür.

Kaynakça

 • Baltacı.G. Çocuk ve Spor. Klasman Matbaacılık, Sağlık Bakanlığı, Yayın no:730, 2008, Ankara.
 • Erceg M, Zagorac N, Katić R. The impact of football training on motor development in male children. Coll Antropol 2008;32: 241–7., Abigail F, John J, Loise A, Colette M. Fundamental movement skills and habitual physical activity in young children. BMJ 2006;18: 1041.
 • Hasan Sozen, The effect of volleyball training on the physical fitness of high school students Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 (2012) 1455 – 1460
 • Tsunawake N, Tahara Y, Moji K ve ark. Body composition and physical fıtness of female volleyball and basketball players of the japan inter-high school championship teams. J Physiol Anthropol Appl Numan Sci, 22: 195-201,2003.
 • Abreu, T., Almeidal, D., & Soaresll EA. (2003). Nutritional and anthoropometric profile of adolescent volleyball athletes. Revista Brasileria de Medicina do Esporte, 9:4.
 • Smith DJ, Roberts D, Watson B. Physical, pysiological and performance differences between Canadian national team and universiade volleyball players. J Sports Sci, 10: 131-8, 1992.
 • Zorba E, Ziyagil MA. Vücut kompozisyonu ve ölçüm metotları. Sayfa: 299, Erek Ofset, Trabzon, 1995.
 • Nathan J Smith: Sports Medicine: Health care for young athletes. sayfa: 32-74, 1983.
 • Tamer K: Sporda fiziksel-fizyolojik performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi Bağ ırgan yayınevi-Ankara, sayfa: 27-154,2000,
 • Cicioğlu İ, Günay M, Gökdemir K. Farklı branşlardaki elit bayan sporcuların fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3: 9-16,1998.
 • Toivo J, Jaak J. Growth, physical activity, and motor development in prepubertal children, CRC Pres 2000; 51–55.
 • Anıl ÖZÜDOĞRU, 8–10 Yaş Grubu Amatör Sporcu Çocuklarda Günlük Fiziksel Aktivitenin Motor Performansa Etkisini, Nörolojik Rehabilitasyon Yüksek Lisans Tezi,2009;İzmir
 • Karakaş S, Taşer F, Okyar P, Başaloğlu H. Spor ve fiziksel egzersizin vücut kitle indeksi ve vücut yağ oranına etkisi. Spor Araştırmaları Dergisi, 7: 61-71, 2003.
 • Perini R, Tironi A, Cautero M ve ark. Seasonal training and heart rate and blood pressure variabilities in young swimmers. Eur J Appl Physiol, 97: 395-403, 2006.
 • Hedelin R, VViklund U, Bjerle P, Henriksson-Larsen. Pre-and post season heart rate variability in adolescent cross-country skiers. Scand J Med Sci Sports 10: 298-303, 2000.
 • Gökdemir K, Koç H. Elit düzeydeki basketbolcu ve voleybolcu bayan sporcuların bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin mukayese edilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 4: 297-303, 2000.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Neşe AKPINAR KOCAKULAK>

0000-0001-5798-263X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Haziran 2018
Başvuru Tarihi 31 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 22 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iduhes429058, journal = {Izmir Democracy University Health Sciences Journal}, eissn = {2651-4575}, address = {iduhes@idu.edu.tr}, publisher = {İzmir Demokrasi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, number = {1}, pages = {55 - 62}, title = {Büyüme Çağındaki Kız Çocukların Fizyolojik Gelişimleri Üzerine Voleybolun Etkisi}, key = {cite}, author = {Akpınar Kocakulak, Neşe} }
APA Akpınar Kocakulak, N. (2018). Büyüme Çağındaki Kız Çocukların Fizyolojik Gelişimleri Üzerine Voleybolun Etkisi . Izmir Democracy University Health Sciences Journal , 1 (1) , 55-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/37709/429058
MLA Akpınar Kocakulak, N. "Büyüme Çağındaki Kız Çocukların Fizyolojik Gelişimleri Üzerine Voleybolun Etkisi" . Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 (2018 ): 55-62 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/37709/429058>
Chicago Akpınar Kocakulak, N. "Büyüme Çağındaki Kız Çocukların Fizyolojik Gelişimleri Üzerine Voleybolun Etkisi". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 (2018 ): 55-62
RIS TY - JOUR T1 - Büyüme Çağındaki Kız Çocukların Fizyolojik Gelişimleri Üzerine Voleybolun Etkisi AU - NeşeAkpınar Kocakulak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Izmir Democracy University Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 62 VL - 1 IS - 1 SN - -2651-4575 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Izmir Democracy University Health Sciences Journal Büyüme Çağındaki Kız Çocukların Fizyolojik Gelişimleri Üzerine Voleybolun Etkisi %A Neşe Akpınar Kocakulak %T Büyüme Çağındaki Kız Çocukların Fizyolojik Gelişimleri Üzerine Voleybolun Etkisi %D 2018 %J Izmir Democracy University Health Sciences Journal %P -2651-4575 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Akpınar Kocakulak, Neşe . "Büyüme Çağındaki Kız Çocukların Fizyolojik Gelişimleri Üzerine Voleybolun Etkisi". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 / 1 (Haziran 2018): 55-62 .
AMA Akpınar Kocakulak N. Büyüme Çağındaki Kız Çocukların Fizyolojik Gelişimleri Üzerine Voleybolun Etkisi. IDUHeS. 2018; 1(1): 55-62.
Vancouver Akpınar Kocakulak N. Büyüme Çağındaki Kız Çocukların Fizyolojik Gelişimleri Üzerine Voleybolun Etkisi. Izmir Democracy University Health Sciences Journal. 2018; 1(1): 55-62.
IEEE N. Akpınar Kocakulak , "Büyüme Çağındaki Kız Çocukların Fizyolojik Gelişimleri Üzerine Voleybolun Etkisi", Izmir Democracy University Health Sciences Journal, c. 1, sayı. 1, ss. 55-62, Haz. 2018

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848