Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YAŞLILIKTA DİYABETİN DİĞER BİR YÜZÜ: DİYABETİK RETİNOPATİ ve DÜŞMELER

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2, 13 - 22, 28.09.2018

Öz

Yaşlanmayla birlikte bireyler birçok riskli durumla karşılaşmaktadır. Bu riskli durumların en

önemlisi düşmelerdir. Düşmelerin temel nedenlerinden biri yaşlı bireylerin görme ve denge

problemi yaşamasıdır. Görme ve denge problemi özellikle diyabetik retinopatili yaşlı

kişilerde daha fazla görülmektedir. Yaşlılar diyabetik retiopatinin geç belirti vermesi

nedeniyle çoğu zaman sağlık kuruluşuna geç başvuru yapmakta ve hastalık körlüğe kadar

ilerlemiş olabilmektedir.

Ülkemizde diyabetik retinopatili bireylerin görme durumlarına ilişkin düşme

değerlendirmeleri ayrıntılı sorgulanmamaktadır ve diyabetik retinopati ile düşme ilişkisi

üzerine yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Bu derlemenin amacı, diyabetik retinopatisi olan

yaşlı bireylerin görme durumlarının ayrıntılı değerlendirmesinin öneminin farkına

varılmasını sağlamaktır.

Kaynakça

 • Ageing, W., & Unit, L. (2008). WHO global report on falls prevention in older age. World Health Organization, 1-53.
 • Agrawal, Y., Carey, J. P., Della Santina, C. C., Schubert, M. C., & Minor, L. B. (2010). Diabetes, vestibular dysfunction, and falls: analyses from the National Health and Nutrition Examination Survey. Otology & Neurotology, 31(9), 1445-1450.
 • Arslan, T. (2010). Farklı Yerleşim Bölgelerinde Yaşayan Sağlıklı Yaşlılarda Fiziksel Fonksiyonun Değerlendirilmesi, Nörolojik Rehabilitasyon Yüksek Lisans Tezi.
 • Atay, E., & Akdeniz, M. (2011). Yaşlılarda Düşme, Düşme Korkusu ve Bedensel Etkinlik. GeroFam, 2(1), 11-28.
 • Azidah, A., Hasniza, H., & Zunaina, E. (2012). Prevalence of falls and its associated factors among elderly diabetes in a tertiary center, Malaysia. Current gerontology and geriatrics research.
 • Bell, S., Hawranik, P. G., & McCormac, K. (2011). Focus on falls prevention: A quality improvement initiative. Insight: Research and Practice in Visual Impairment and Blindness, 4(3), 133-138.
 • Brundle, C., Waterman, H. A., Ballinger, C., Olleveant, N., Skelton, D. A., Stanford, P., & Todd, C. (2015). The causes of falls: views of older people with visual impairment. Health Expectations, 18(6), 2021-2031.
 • Chen, E., Fu, A., Chan, K., & Tsang, W. (2012).. The effect of Tai Chi on the balance control of elderly persons with visual impairment: A randomised clinical trial. Age and Ageing, 41:254- 259.
 • D'silva, L. J., Lin, J., Staecker, H., Whitney, S. L., & Kluding, P. M. (2016). Impact of diabetic complications on balance and falls: contribution of the vestibular system. Physical therapy, 96(3), 400-409.
 • Duquette, J. (2013). Prevention of falls among seniors with a visual impairment. Institut Nazareth et Louis-Braille, ss. 1-23.
 • Erden, B., Bölükbaşı, S., Erdenöz, S., & Elçioğlu, M. (2015). Diabetes mellitus ve oftalmoloji. Okmeydanı Tıp Dergisi 31(Ek sayı):12-16.
 • Gupta, P., Aravindhan, A., Gan, A. T., Man, R. E., Fenwick, E. K., Mitchell, P., . . . Cheng, C.- Y. (2017). Association between the severity of diabetic retinopathy and falls in an Asian population with diabetes: the Singapore Epidemiology of Eye Diseases Study. JAMA Ophthalmology, 135(12), 1410-1416.
 • Güner, S. G., & Ural, N. (2017). Yaşlılarda Düşme: Ülkemizde Yapılmış Tez Çalışmaları Kapsamında Durum Saptama. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(3), 9-15.
 • Ivers, R. Q., Cumming, R. G., Mitchell, P., & Peduto, A. J. (2001). Diabetes and risk of fracture: the Blue Mountains Eye Study. Diabetes Care, 24(7), 1198-1203.
 • Jung, D., Shin, S., & Kim, H. (2014). A fall prevention guideline for older adults living in long‐ term care facilities. International Nursing Review, 61(4), 525-533.
 • Kamel, H. K., Guro‐Razuman, S., & Shareeff, M. (2000). The activities of daily vision scale: a useful tool to assess fall risk in older adults with vision impairment. Journal of the American Geriatrics Society, 48(11), 1474-1477.
 • Kan, E., Kan, E.K., Çeliker, Ü., Çolak, R., & Küçüksu, M. (2007). Endokrinoloji polikliniğine başvuran hastalarda diyabetik retinopati bilinci. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(4):245-249.
 • Kenar, Z. (2009). Diyabet Süresi ve Diyabetik Retinopati Evresinin Kornea Endotel Sayısına Etkisi, 1-80.
 • Kierstyn Napier-Dovorany, O., & Victoria Graham, D. Evaluating Fall Risk in People with Low Vision; A Case Series. Optometry & Visual Performance, 1(3):93-99.
 • Labreche, T., Nandakumar, K., Althomali, M., & Leat, S. J. (2018). Development and validation of Visual Impairment as a Risk for Falls Questionnaire. Age and ageing, 47(3), 444- 450.
 • Mclauchlan, R. (2014). Patient support to reduce risk diabetic retinopathy. Nursing Times, 110(25), 12-15.
 • Miszko, T. A., Ramsey, V. K., & Blash, B. B. (2004). Tai Chi for people with visual impairment: A pilot study.Journal of Visual Impairment & Blindness, 98(1).
 • Okuyan, B., & Bilgili N. (2018). Yaşlılarda Mobilite ve Düşme Davranışları: Bir Huzurevi Çalışması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 15(1); 1-8.
 • Onat, Ş., Özişler, Z., & Köklü, K. (2013). Osteoporetik yaşlılarda denge bozukluğu. Türk Osteoporoz Dergisi, 19, 87-9.
 • Önmez, A. (2017). Diabetes mellitusta mikrovasküler komplikasyonların yönetimi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2):117-119.
 • Soyuer, F., & İsmailoğulları, S. (2009). Yaşlılık ve Denge. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, 15:1, 1-5.
 • Shrestha, G. S., & Kaiti, R. (2014). Visual functions and disability in diabetic retinopathy patients. Journal of Optometry, 7(1), 37-43.
 • Taş, A., Bayraktar, M. Z., Üzeyir, E., Sobacı, G., & Uçar, M. (2005). Diyabetik hastalarda retinopati sıklığı ve risk faktörleri. Gulhane Med J, 47(4): 164-174.
 • Terkeş, N. (2012). Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyabet Belirtileri Kontrol Listesi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 1-128.
 • Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı. (2015). Çevrimiçi https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/508
 • Windsor, J., & Dix, A. (2017). A bedside tool to assess eyesight in hospital patients at risk of falls. Nursing Times, 113(5), 22-24.
 • Yıldırım, P. (2014). Tai Chi Egzersizinin Etkileri ve Klinik Uygulamaları. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 60 (Özel Sayı 2):S36-S42.

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2, 13 - 22, 28.09.2018

Öz

Kaynakça

 • Ageing, W., & Unit, L. (2008). WHO global report on falls prevention in older age. World Health Organization, 1-53.
 • Agrawal, Y., Carey, J. P., Della Santina, C. C., Schubert, M. C., & Minor, L. B. (2010). Diabetes, vestibular dysfunction, and falls: analyses from the National Health and Nutrition Examination Survey. Otology & Neurotology, 31(9), 1445-1450.
 • Arslan, T. (2010). Farklı Yerleşim Bölgelerinde Yaşayan Sağlıklı Yaşlılarda Fiziksel Fonksiyonun Değerlendirilmesi, Nörolojik Rehabilitasyon Yüksek Lisans Tezi.
 • Atay, E., & Akdeniz, M. (2011). Yaşlılarda Düşme, Düşme Korkusu ve Bedensel Etkinlik. GeroFam, 2(1), 11-28.
 • Azidah, A., Hasniza, H., & Zunaina, E. (2012). Prevalence of falls and its associated factors among elderly diabetes in a tertiary center, Malaysia. Current gerontology and geriatrics research.
 • Bell, S., Hawranik, P. G., & McCormac, K. (2011). Focus on falls prevention: A quality improvement initiative. Insight: Research and Practice in Visual Impairment and Blindness, 4(3), 133-138.
 • Brundle, C., Waterman, H. A., Ballinger, C., Olleveant, N., Skelton, D. A., Stanford, P., & Todd, C. (2015). The causes of falls: views of older people with visual impairment. Health Expectations, 18(6), 2021-2031.
 • Chen, E., Fu, A., Chan, K., & Tsang, W. (2012).. The effect of Tai Chi on the balance control of elderly persons with visual impairment: A randomised clinical trial. Age and Ageing, 41:254- 259.
 • D'silva, L. J., Lin, J., Staecker, H., Whitney, S. L., & Kluding, P. M. (2016). Impact of diabetic complications on balance and falls: contribution of the vestibular system. Physical therapy, 96(3), 400-409.
 • Duquette, J. (2013). Prevention of falls among seniors with a visual impairment. Institut Nazareth et Louis-Braille, ss. 1-23.
 • Erden, B., Bölükbaşı, S., Erdenöz, S., & Elçioğlu, M. (2015). Diabetes mellitus ve oftalmoloji. Okmeydanı Tıp Dergisi 31(Ek sayı):12-16.
 • Gupta, P., Aravindhan, A., Gan, A. T., Man, R. E., Fenwick, E. K., Mitchell, P., . . . Cheng, C.- Y. (2017). Association between the severity of diabetic retinopathy and falls in an Asian population with diabetes: the Singapore Epidemiology of Eye Diseases Study. JAMA Ophthalmology, 135(12), 1410-1416.
 • Güner, S. G., & Ural, N. (2017). Yaşlılarda Düşme: Ülkemizde Yapılmış Tez Çalışmaları Kapsamında Durum Saptama. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(3), 9-15.
 • Ivers, R. Q., Cumming, R. G., Mitchell, P., & Peduto, A. J. (2001). Diabetes and risk of fracture: the Blue Mountains Eye Study. Diabetes Care, 24(7), 1198-1203.
 • Jung, D., Shin, S., & Kim, H. (2014). A fall prevention guideline for older adults living in long‐ term care facilities. International Nursing Review, 61(4), 525-533.
 • Kamel, H. K., Guro‐Razuman, S., & Shareeff, M. (2000). The activities of daily vision scale: a useful tool to assess fall risk in older adults with vision impairment. Journal of the American Geriatrics Society, 48(11), 1474-1477.
 • Kan, E., Kan, E.K., Çeliker, Ü., Çolak, R., & Küçüksu, M. (2007). Endokrinoloji polikliniğine başvuran hastalarda diyabetik retinopati bilinci. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(4):245-249.
 • Kenar, Z. (2009). Diyabet Süresi ve Diyabetik Retinopati Evresinin Kornea Endotel Sayısına Etkisi, 1-80.
 • Kierstyn Napier-Dovorany, O., & Victoria Graham, D. Evaluating Fall Risk in People with Low Vision; A Case Series. Optometry & Visual Performance, 1(3):93-99.
 • Labreche, T., Nandakumar, K., Althomali, M., & Leat, S. J. (2018). Development and validation of Visual Impairment as a Risk for Falls Questionnaire. Age and ageing, 47(3), 444- 450.
 • Mclauchlan, R. (2014). Patient support to reduce risk diabetic retinopathy. Nursing Times, 110(25), 12-15.
 • Miszko, T. A., Ramsey, V. K., & Blash, B. B. (2004). Tai Chi for people with visual impairment: A pilot study.Journal of Visual Impairment & Blindness, 98(1).
 • Okuyan, B., & Bilgili N. (2018). Yaşlılarda Mobilite ve Düşme Davranışları: Bir Huzurevi Çalışması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 15(1); 1-8.
 • Onat, Ş., Özişler, Z., & Köklü, K. (2013). Osteoporetik yaşlılarda denge bozukluğu. Türk Osteoporoz Dergisi, 19, 87-9.
 • Önmez, A. (2017). Diabetes mellitusta mikrovasküler komplikasyonların yönetimi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2):117-119.
 • Soyuer, F., & İsmailoğulları, S. (2009). Yaşlılık ve Denge. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi, 15:1, 1-5.
 • Shrestha, G. S., & Kaiti, R. (2014). Visual functions and disability in diabetic retinopathy patients. Journal of Optometry, 7(1), 37-43.
 • Taş, A., Bayraktar, M. Z., Üzeyir, E., Sobacı, G., & Uçar, M. (2005). Diyabetik hastalarda retinopati sıklığı ve risk faktörleri. Gulhane Med J, 47(4): 164-174.
 • Terkeş, N. (2012). Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyabet Belirtileri Kontrol Listesi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, 1-128.
 • Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı. (2015). Çevrimiçi https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/508
 • Windsor, J., & Dix, A. (2017). A bedside tool to assess eyesight in hospital patients at risk of falls. Nursing Times, 113(5), 22-24.
 • Yıldırım, P. (2014). Tai Chi Egzersizinin Etkileri ve Klinik Uygulamaları. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 60 (Özel Sayı 2):S36-S42.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hatice KARABUĞA YAKAR>

0000-0002-4613-8326
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Eylül 2018
Başvuru Tarihi 26 Temmuz 2018
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { iduhes465096, journal = {Izmir Democracy University Health Sciences Journal}, eissn = {2651-4575}, address = {iduhes@idu.edu.tr}, publisher = {İzmir Demokrasi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, number = {2}, pages = {13 - 22}, title = {YAŞLILIKTA DİYABETİN DİĞER BİR YÜZÜ: DİYABETİK RETİNOPATİ ve DÜŞMELER}, key = {cite}, author = {Karabuğa Yakar, Hatice} }
APA Karabuğa Yakar, H. (2018). YAŞLILIKTA DİYABETİN DİĞER BİR YÜZÜ: DİYABETİK RETİNOPATİ ve DÜŞMELER . Izmir Democracy University Health Sciences Journal , 1 (2) , 13-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/39436/465096
MLA Karabuğa Yakar, H. "YAŞLILIKTA DİYABETİN DİĞER BİR YÜZÜ: DİYABETİK RETİNOPATİ ve DÜŞMELER" . Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 (2018 ): 13-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/39436/465096>
Chicago Karabuğa Yakar, H. "YAŞLILIKTA DİYABETİN DİĞER BİR YÜZÜ: DİYABETİK RETİNOPATİ ve DÜŞMELER". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 (2018 ): 13-22
RIS TY - JOUR T1 - YAŞLILIKTA DİYABETİN DİĞER BİR YÜZÜ: DİYABETİK RETİNOPATİ ve DÜŞMELER AU - HaticeKarabuğa Yakar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Izmir Democracy University Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 22 VL - 1 IS - 2 SN - -2651-4575 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Izmir Democracy University Health Sciences Journal YAŞLILIKTA DİYABETİN DİĞER BİR YÜZÜ: DİYABETİK RETİNOPATİ ve DÜŞMELER %A Hatice Karabuğa Yakar %T YAŞLILIKTA DİYABETİN DİĞER BİR YÜZÜ: DİYABETİK RETİNOPATİ ve DÜŞMELER %D 2018 %J Izmir Democracy University Health Sciences Journal %P -2651-4575 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Karabuğa Yakar, Hatice . "YAŞLILIKTA DİYABETİN DİĞER BİR YÜZÜ: DİYABETİK RETİNOPATİ ve DÜŞMELER". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 / 2 (Eylül 2018): 13-22 .
AMA Karabuğa Yakar H. YAŞLILIKTA DİYABETİN DİĞER BİR YÜZÜ: DİYABETİK RETİNOPATİ ve DÜŞMELER. IDUHeS. 2018; 1(2): 13-22.
Vancouver Karabuğa Yakar H. YAŞLILIKTA DİYABETİN DİĞER BİR YÜZÜ: DİYABETİK RETİNOPATİ ve DÜŞMELER. Izmir Democracy University Health Sciences Journal. 2018; 1(2): 13-22.
IEEE H. Karabuğa Yakar , "YAŞLILIKTA DİYABETİN DİĞER BİR YÜZÜ: DİYABETİK RETİNOPATİ ve DÜŞMELER", Izmir Democracy University Health Sciences Journal, c. 1, sayı. 2, ss. 13-22, Eyl. 2018

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848