Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İNMELİ HASTALAR İÇİN POSTÜRAL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (POSTURAL ASSESMENT SCALE FOR STROKE PATIENTS) TÜRKÇE VERSİYONU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2, 23 - 35, 28.09.2018

Öz

Amaç: Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS) inmeli hastalarda postüral

kontrol ve dengeyi ayrıntılı şekilde değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu çalışma,

PASS’ın Türkçe geçerlik ve güvenirliğini incelemek amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya inme sonrası subakut dönemde ve klinik açıdan stabil, 30-85

yaş arası, yürümeye engel ortopedik problemi, omuz subluksasyonu ve iletişim sıkıntısı

olmayan 120 hasta dahil edildi. PASS’ın geçerliği, iç tutarlılığı ve güvenirliği incelendi.

Geçerlik için PASS, Berg Denge Skalası, Barthel İndeksi, Gövde Bozukluk Ölçeği ile

karşılaştırıldı. İç tutarlılık Cronbach alfa katsayısı ile belirlendi. Test-tekrar test güvenirliği

için PASS ilk ölçümden 2 hafta sonra yeniden ölçüldü.

Sonuçlar: PASS ile Berg Denge Skalası (rho=0,95), Barthel İndeksi (rho=0,89) ve Gövde

Bozukluk Ölçeği (rho=0,88) arasında yüksek düzeyde korelasyon bulundu. Ölçeğin iç

tutarlılığını gösteren Cronbach alfa katsayısı ilk ölçüm için 0,94; ikinci ölçüm için 0,94 olarak

çok yüksek güvenirlikte bulundu. Test-tekrar test güvenirliğinde, ölçeğin sınıf içi korelasyon

katsayısı 0,98 olarak bulundu. Değerler incelendiğinde, ölçeğin yüksek iç tutarlılığa ve test-

tekrar test güvenirliğine sahip olduğu görüldü.

Tartışma: Bu çalışmanın sonucunda PASS-T’nin, iç tutarlılığı yüksek inmeli hastalara

uygulanabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir. PASS-T, inme

rehabilitasyonu değerlendirmesi kapsamında yeni bir ölçek alternatifi olarak kullanılabilir.


Kaynakça

 • Algun, C. Z. (2014). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 397-420.
 • Badke MB., Sherman J., Boyne P., Page S., Dunning K. (2011). Tongue-based biofeedback for balance in stroke: results of an 8-week pilot study. Arch Phys Med Rehabil., 92: 1364-70.
 • Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. (2000). Guidelines for the process of crosscultural adaptation of self-report measures. Spine. 25 (24): 3186-91.
 • Benaim, C., Pérennou, D. A., Villy, J., Rousseaux, M., & Pelissier, J. Y. (1999). Validation of a standardized assessment of postural control in stroke patients the Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS). Stroke, 30(9): 1862-1868.
 • Berg KO., Wood-Dauphinee S., Williams JI., Gayton D. (1989). Measuringbalance in the elderly: preliminary development of an instrument. Physiother Can; 41: 304-11.
 • Cabanas-Valdes R, Girabent-Farres M, Canovas-Verge D, Caballero-Gomez FM, German- Romero A, Bagur-Calafat C. (Feb 2015). Spanish translation and validation of the Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS) to assess balance and postural control in adult post- stroke patients. Rev Neurol; 16; 60(4): 151-8.
 • Chien CW, Hu MH, Tang PF, Sheu CF, Hsieh CL. (2007). A comparison of psychometric properties of the smart balance master system and the postural assessment scale for stroke in people who have had mild stroke. Arch Phys Med Rehabil; 88: 374–380.
 • Gillen G., Burkhardt. A. (2004). Balance impairment. (Ed. Donato S., Pulaski KH.), Stroke rehabilitation. St Louis: Mosby, 145-62.
 • Hsueh IP., Chen KL., Chou YT., Wang YH., Hsieh CL. (Oct, 2013). Individual-level responsiveness of the original and short from postural assessment scale for stroke patients. Phys Ther; 93(10): 1377-82.
 • Huang CY., Song CY., Chen KL., Chen YM., Lu WS., Hsueh IP.,Hsieh CL. (2016). Validation and Establishment of an Interval-Level Measure of the Balance Assesssment in Sitting and Standing Positions in Patients With Stroke. Arch Phys Med Rehabil; 97(6): 938-46.
 • Kucukdeveci, A. A., Yavuzer, G., Tennant, A., Suldur, N., Sonel, B., & Arasil, T. (2000). Adaptation of the modified Barthel Index for use in physical medicine and rehabilitation in Turkey. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine; 32(2): 87-92.
 • Liaw LJ., Hsieh CL., Lo SK., Chen HM., Lee S., Lin JH. (2008). The relative and absolute reliability of two balance performance measures in chronic stroke patients. Disabil Rehabil; 30(9): 656-61
 • Lih-Jiun Liaw, Ching-Lin Hsieh, Sing-Kai Lo, Hui-Mei Chen, Su Lee& Professor Jau-Hong Lin. (2008). The relative and absolute reliability of two balance performance measures in chronic stroke patients. Journal Disability and Rehabilition; 30(9): 656-661.
 • Öge E. A.(Ed), Baykan B. (Ed), Bahar S. Z. (Yrd Ed). (2004). Nöroloji. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 19-24.
 • Parlak Demir Y., Yıldırım SA. (Jan 2015). Reliability and validity of Trunk Control Test in patients with neuromuscular diseases. Physiother Theory Pract; 31(1): 39-44.
 • Persson, U. C. (2012). The Modified Version of the Postural Assessment Scale for Stroke Patients. Measurement properties and a longitudinal follow-up. Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden. ss.89-91 Woolley SM. (2001). Characteristics of gait in hemiplegia. Journal Topics in Stroke Rehabil, Toledo, 7: 1-18.
 • Yu WH., Hsueh IP., Hou WH., Wang YH., Hsieh CL. (Feb, 2012). A comparison of responsiveness and predictive validity of two balance measures in patients with stroke. J Rehabil Med; 44(2): 176-80.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sibel ZÖNGÜR Bu kişi benim


Cihan Caner AKSOY Bu kişi benim


Ferruh TAŞPINAR>

0000-0002-5084-2949


Betül TAŞPINAR Bu kişi benim


Banu KENAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 28 Eylül 2018
Başvuru Tarihi 23 Eylül 2018
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iduhes465129, journal = {Izmir Democracy University Health Sciences Journal}, eissn = {2651-4575}, address = {iduhes@idu.edu.tr}, publisher = {İzmir Demokrasi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, number = {2}, pages = {23 - 35}, title = {İNMELİ HASTALAR İÇİN POSTÜRAL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (POSTURAL ASSESMENT SCALE FOR STROKE PATIENTS) TÜRKÇE VERSİYONU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ}, key = {cite}, author = {Zöngür, Sibel and Aksoy, Cihan Caner and Taşpınar, Ferruh and Taşpınar, Betül and Kenar, Banu} }
APA Zöngür, S. , Aksoy, C. C. , Taşpınar, F. , Taşpınar, B. & Kenar, B. (2018). İNMELİ HASTALAR İÇİN POSTÜRAL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (POSTURAL ASSESMENT SCALE FOR STROKE PATIENTS) TÜRKÇE VERSİYONU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ . Izmir Democracy University Health Sciences Journal , 1 (2) , 23-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/39436/465129
MLA Zöngür, S. , Aksoy, C. C. , Taşpınar, F. , Taşpınar, B. , Kenar, B. "İNMELİ HASTALAR İÇİN POSTÜRAL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (POSTURAL ASSESMENT SCALE FOR STROKE PATIENTS) TÜRKÇE VERSİYONU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ" . Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 (2018 ): 23-35 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/39436/465129>
Chicago Zöngür, S. , Aksoy, C. C. , Taşpınar, F. , Taşpınar, B. , Kenar, B. "İNMELİ HASTALAR İÇİN POSTÜRAL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (POSTURAL ASSESMENT SCALE FOR STROKE PATIENTS) TÜRKÇE VERSİYONU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 (2018 ): 23-35
RIS TY - JOUR T1 - İNMELİ HASTALAR İÇİN POSTÜRAL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (POSTURAL ASSESMENT SCALE FOR STROKE PATIENTS) TÜRKÇE VERSİYONU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ AU - SibelZöngür, Cihan CanerAksoy, FerruhTaşpınar, BetülTaşpınar, BanuKenar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Izmir Democracy University Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 35 VL - 1 IS - 2 SN - -2651-4575 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Izmir Democracy University Health Sciences Journal İNMELİ HASTALAR İÇİN POSTÜRAL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (POSTURAL ASSESMENT SCALE FOR STROKE PATIENTS) TÜRKÇE VERSİYONU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ %A Sibel Zöngür , Cihan Caner Aksoy , Ferruh Taşpınar , Betül Taşpınar , Banu Kenar %T İNMELİ HASTALAR İÇİN POSTÜRAL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (POSTURAL ASSESMENT SCALE FOR STROKE PATIENTS) TÜRKÇE VERSİYONU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ %D 2018 %J Izmir Democracy University Health Sciences Journal %P -2651-4575 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Zöngür, Sibel , Aksoy, Cihan Caner , Taşpınar, Ferruh , Taşpınar, Betül , Kenar, Banu . "İNMELİ HASTALAR İÇİN POSTÜRAL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (POSTURAL ASSESMENT SCALE FOR STROKE PATIENTS) TÜRKÇE VERSİYONU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 / 2 (Eylül 2018): 23-35 .
AMA Zöngür S. , Aksoy C. C. , Taşpınar F. , Taşpınar B. , Kenar B. İNMELİ HASTALAR İÇİN POSTÜRAL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (POSTURAL ASSESMENT SCALE FOR STROKE PATIENTS) TÜRKÇE VERSİYONU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ. IDUHeS. 2018; 1(2): 23-35.
Vancouver Zöngür S. , Aksoy C. C. , Taşpınar F. , Taşpınar B. , Kenar B. İNMELİ HASTALAR İÇİN POSTÜRAL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (POSTURAL ASSESMENT SCALE FOR STROKE PATIENTS) TÜRKÇE VERSİYONU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ. Izmir Democracy University Health Sciences Journal. 2018; 1(2): 23-35.
IEEE S. Zöngür , C. C. Aksoy , F. Taşpınar , B. Taşpınar ve B. Kenar , "İNMELİ HASTALAR İÇİN POSTÜRAL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (POSTURAL ASSESMENT SCALE FOR STROKE PATIENTS) TÜRKÇE VERSİYONU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ", Izmir Democracy University Health Sciences Journal, c. 1, sayı. 2, ss. 23-35, Eyl. 2018

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848