Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRE TEMELLİ YAKLAŞIM

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 3, 25 - 33, 29.12.2018

Öz

Son yıllarda tüm dünyada yaşlı nüfusun artması sonucu kardiyak hastalıkların insidansı artmaktadır. Kardiyak rehabilitasyon, optimal sağlığı sağlamak ve sürdürmek için bilinen kardiyovasküler hastalığı olanlara destek olmak şeklinde tanımlanmaktadır. Kardiyak rehabilitasyon programları hipertansiyon, diyabet, kan lipidleri, obezite ve sigara kullanımı gibi risklerin azaltılmasında etkilidir. Kardiyak rehabilitasyon günümüzde çoğu kalp hastalıklarının tedavisinin ‘olmazsa olmaz’ bileşeni olarak kabul edilmektedir. Kalp hastalarında tüm nedenlere bağlı mortaliteyi, morbiditeyi ve özürlülüğü azaltmaktadır. Çalışmalar kardiyak rehabilitasyonda hemşirenin çok önemli rolü olduğunu belirtmiştir.

Kaynakça

 • Akbulut, E., Tülüce, D., & Bayrak Kahraman B. (2016). Kardiyak rehabilitasyonda hemşirenin rolü. Journal of Cardiovascular Nursing, 7(14):140-146.
 • Arıcı, M., Birdane, A., Güler, K., Yıldız, B.O., Altun, B., & Ertürk, Aydoğdu, S. vd. (2015). Türk hipertansiyon uzlaşı raporu. Turkish hypertension consensus report. Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol, 43(4):402–409.
 • Balady, G.J., Williams, M.A., Ades PA, Bittner, V., Comoss, P., & Foody, J.M. et al.(2007). AHA/AACVPR Scientific Statement. Core components of cardiac rehabilitation/secondary prevention programs: 2007 update. A scientific statement from the american heart association exercise, cardiac rehabilitation, and prevention committee, the council on clinical cardiology; the councils on cardiovascular nursing, epidemiology and prevention, and nutrition, physical activity, and metabolism; and the american association of cardiovascular and pulmonary rehabilitation. Circulation, 115:2675-2682.
 • Berra, K. et al (2011). Nurse-based models for cardiovasculardisease prevention From Research to Clinical Practice. Consensus document: global cardiovascular disease prevention a call to action for nurses. European Journal of Cardiovascular Nursing, 10( 2): 5-13.
 • Cimilli, C. (2008). Kardiyovasküler sistemin psikosomatik bozuklukları. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 1-2. ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu (2014). Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Kararlı Kardiyak Rehabilitasyonda Hemşirenin Rolü. Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Görev Grubu. Türk Kardiyol Dern Arş.;Suppl 4.
 • Fridlund, B. (2002). The role of the nurse in cardiyac rehabilitation programmes. European Journal of Cardiovascular Nursing, 1(1):15-18. Gardiner, F.W., Nwose, E.U., Regon, E., Kyung, Park, B., Taderera, Bwitit, P., Crockett, J., & Wong, L. (2018). Outpatient cardiac rehabilitation: patient perceived benefits and reasons for non-attendance. Callengian, 25:479-485.
 • İnangil, D.,&Şendir, M. (2014). Koroner arter hastalarının sağlık davranışlarının geliştirilmesinde hemşirenin rolü. ACU Sağlık Bil Derg, 2:96-101.
 • Karapolat, H., & Durmaz, B. (2008). Kardiyak rehabilitasyonda egzersiz. Anadolu Kardiyol Derg, 8:51-57.
 • Kincl, V., Poncusky, R., Machel, J., Jancik, J. Kukla, P., & Dobsark P. (2018). The long-term effects of induvidual cardiac rehabiltation in patients with coronary arter disease. Car et Vasa, 60:361-366.
 • McVeigh, G., Bleakney, G., Cupples, M., Downey, B., Doyle, S., Hanna, D., (2006). Guidelines for Cardiac Rehabilitation in Northern Ireland. Crest. 4-44.
 • Oğuz, H., Dursun, E., Dursun, N. (2004). Tıbbi Rehabilitasyon. Bölükbaşı N. Kardiyak Rehabilitasyon. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 1253-74
 • Savaş, S. (2008). Beslenme ve diyet tedavisi. Nutrition and diet therapy. Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics, 1(3):38-44.
 • Schlyter, M., Ogmundsottir, Michelsen, H., Sjolin, I., Hag, E., Hagstrom, E., Nilsson, L., Kiessling, A., Held, C., Schiopu, A., Zaman, M.J., & Leosdottir, M. (2017). Myocardial infarction ptients more often reach treatment goals for low-density lipoprotin at centers where cardiac rehabilitation nurse adjust statins the Perfect –CR study. European Heart Journal, 38(1):1.
 • Sonel, Tur, B. (2008). Kardiyak rehabilitasyon hastasının değerlendirimi. Evaluation of Cardiac Rehabilitation Patient. Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics, 1(3):12-19.
 • TÜİK Ölüm Nedeni İstatistikleri. 2016. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24572 (Erişim Tarihi: 22.10.2018). Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Erişim: http://www.saglik.gov.tr/TSHGM/belge/1-7321/turkiye-kalp-ve-damarhastaliklari-onleme-ve-kontrol-pr-.html (Erişim tarihi: 10.10.2018).
 • Türkmen, E., Badır, A., & Ergün, A. (2012). Koroner arter hastalıkları risk faktörleri: primer ve sekonder korunmada hemşirelerin rolü. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(4):223-231.
 • Uysal, H. (2012). Cardiac rehabilitation and nursing responsibilities. Turk J Card Nur. 3(3): 49-59.
 • Uysal, H. (2016). Kalp hastalarının rehabilitasyonunda psikososyal yalaşım. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci, 8(3):257-270.
 • Vardar İnkaya, B., & Oğuz, S. (2010). Kardiyak rehabilitasyon. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 14(1):14-19.
 • WHO (1993). Prevention of Cardiovascular Disease Guidelines for assessment and management of cardiovascular risk. http://www.who.int/cardiovascular_diseases/guidelines/Full%20text.pdf. (Erişim tarihi: 01.11.2018).
 • WHO (2017) Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesine ve Kontrolüne İlişkin Küresel Eylem Planı http://www.tuseb.gov.tr/yuklemeler/enstituler/tuhke/WHO_2017 (Erişim Tarihi:22.10.2018).
 • WHO (2007). Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi. http://www.file.tkd.org.tr/PDFs/AKSS/AvrupaKalpSagligiSozlesmesi.pdf. Türk Kardiyoloji Derneği, (Erişim Tarihi: 22.10.2018).
 • WHO (2015). The Top Ten Causes Of Death. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/pdf. (Erişim Tarihi: 22.10.2018).
 • Yıldırım, N.K, & Öztürk, S. (2016). Kardiyovasküler hastalıklarda güncel psikososyal yaklaşımlar. Journal Of Cardiovascular Nursing.7;2:60-68.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emine Ekici TOKGÖZ>
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,İstanbul
0000-0001-7933-4107
Türkiye


Nermin EROĞLU Bu kişi benim
Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,İstanbul
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 22 Kasım 2018
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { iduhes505327, journal = {Izmir Democracy University Health Sciences Journal}, eissn = {2651-4575}, address = {iduhes@idu.edu.tr}, publisher = {İzmir Demokrasi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, number = {3}, pages = {25 - 33}, title = {KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRE TEMELLİ YAKLAŞIM}, key = {cite}, author = {Tokgöz, Emine Ekici and Eroğlu, Nermin} }
APA Tokgöz, E. E. & Eroğlu, N. (2018). KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRE TEMELLİ YAKLAŞIM . Izmir Democracy University Health Sciences Journal , 1 (3) , 25-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/41889/505327
MLA Tokgöz, E. E. , Eroğlu, N. "KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRE TEMELLİ YAKLAŞIM" . Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 (2018 ): 25-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/41889/505327>
Chicago Tokgöz, E. E. , Eroğlu, N. "KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRE TEMELLİ YAKLAŞIM". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 (2018 ): 25-33
RIS TY - JOUR T1 - KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRE TEMELLİ YAKLAŞIM AU - Emine EkiciTokgöz, NerminEroğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Izmir Democracy University Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 33 VL - 1 IS - 3 SN - -2651-4575 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Izmir Democracy University Health Sciences Journal KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRE TEMELLİ YAKLAŞIM %A Emine Ekici Tokgöz , Nermin Eroğlu %T KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRE TEMELLİ YAKLAŞIM %D 2018 %J Izmir Democracy University Health Sciences Journal %P -2651-4575 %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD Tokgöz, Emine Ekici , Eroğlu, Nermin . "KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRE TEMELLİ YAKLAŞIM". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 / 3 (Aralık 2018): 25-33 .
AMA Tokgöz E. E. , Eroğlu N. KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRE TEMELLİ YAKLAŞIM. IDUHeS. 2018; 1(3): 25-33.
Vancouver Tokgöz E. E. , Eroğlu N. KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRE TEMELLİ YAKLAŞIM. Izmir Democracy University Health Sciences Journal. 2018; 1(3): 25-33.
IEEE E. E. Tokgöz ve N. Eroğlu , "KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRE TEMELLİ YAKLAŞIM", Izmir Democracy University Health Sciences Journal, c. 1, sayı. 3, ss. 25-33, Ara. 2018

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848