Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 48 - 60, 30.05.2019

Öz

Özel hastanelerin kuruluşlarının temel amacı diğer ticari işletmelerde olduğu gibi kar elde etmek olsa da sosyal sorumluluk amaçları da en az kar elde etme amaçları kadar önemlidir. Bu önemin temeli, insan ve toplum sağlığının önceliğinden kaynaklanmaktadır. Sosyal sorumluluk amacını gerçekleştirmede, özel hastanelerin etkin bir iç kontrol sistemine sahip olmaları oldukça etkilidir. Bir taraftan özel hastanelerin varlıklarının korunması ile doğru ve güvenilir finansal raporlama yapılması, diğer taraftan hastane politikalarına çalışanların uyumunun sağlanması ve verimliliğin arttırılması amaçları ile kurulan iç kontrol sisteminin etkinliği, sadece ticari bir işletme olarak değil toplum sağlığının da sağlanmasında özel hastanelere yol gösterici olmaktadır. Bu açıdan özel hastanelerin faaliyetlerinin büyüklüğü ölçüsünde kuracakları iç kontrol sistemlerinin topluma verdikleri sağlık hizmetlerinde kaliteyi sağlaması, faaliyetlerini yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürmeleri ve sahip oldukları varlıkları koruyarak var olmaya devam etmeleri mümkün olmaktadır. Bu çalışmada özel hastanelerde iç kontrol sisteminin nasıl kurulacağı, hastane faaliyetlerini oluşturan süreçlerde hangi kontrol yöntemleri nasıl uygulanırsa iç kontrol hedeflerine ulaşılacağı sorularına cevap aranmıştır. Özel hastanelerin faaliyetlerini oluşturan iş süreçleri incelenerek uygulanabilecek iç kontrol prosedürleri hakkında öneriler bulunulmuştur.

Kaynakça

 • (2018). 12 30, 2018 tarihinde www.gazi.edu.tr: http://biyokam.gazi.edu.tr/posts/view/title/kalibrasyon-nedir%3F-62218 adresinden alındı
 • (2018). 12 30, 2018 tarihinde www.saglik.gov.tr: https://dosyahastane.saglik.gov.tr/Eklenti/33495,tibbi-cihazlar-bakim-onarim-ve-kalibrasyon-prosedurupdf.pdf?0 adresinden alındı
 • Aksoy, T. (2002). Tüm Yöneleriyle Denetim (Cilt 2). Ankara: Yetkin Hukuk Yayınları.
 • Akyel, R. (2010). Türkiyede İçkontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi, 17(1).
 • COSO. (2013). www.coso.org: https://www.coso.org/Documents/COSO-ICIF-11x17-Cube-Graphic.pdf adresinden alındı
 • Deloitte. (2018, 12 12). www2.deloitte.com: https://www2.deloitte.com/ng/en/pages/audit/articles/financial-reporting/coso-control-environment.html adresinden alındı
 • Deloitte. (2018). 10 19, 2018 tarihinde www2.deloitte.com: https://www2.deloitte.com/ng/en/pages/audit/articles/financial-reporting/coso-information-and-communication-monitoring-activities.html adresinden alındı
 • Demirbaş, M. (2005). “İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri Kapsamında Meydana Gelen Değişmeler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi, 4(7).
 • Fındık, H. (2016). İç Kontrol Sisteminde Satın Alma ve Ödeme Faaliyetlerine Yönelik Riskler ve Alınabilecek Önlemler. İşletme Araştırmaları Dergisi, s. 646.
 • Hall, J. (2011). Accouting İnformation Systems. 14 12, 2018 tarihinde http://site.iugaza.edu.ps/hmadi/files/2014/11/JAMES-AIS_unprotected.pdf adresinden alındı
 • İlhan, S. (2005). İş Ahlakı: Kurumsal Bir Yaklaşım. Afyon Karahisar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2). 11 2018, 24 tarihinde http://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/3573/258-275.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden alındı
 • Intosaı, (2018). 10 18, 2018 tarihinde http://www.intosai.org: http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/detail/detail/News/intosai-gov-9100-guidelines-for-internal-control-standards-for-the-public-sector.html adresinden alındı
 • Issaı, (2018, 11 18). http://www.issai.org: http://www.issai.org/issai-framework/intosai-gov.htm adresinden alındı
 • Kaval , H. (2005). Muhasebe Denetimi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Uygulama Örmekleriyle. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kavuncubaşı, Ş. (2013). Sağlık Kurumları Yönetimi. Eskişehir: Anandolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:1178.
 • Kırılmaz, H. (Dü.). (2010). II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı. 2, s. 550. Ankara: T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi H,zmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Menderes, M. (1995). Hastanelede Muhasebe Maliyetleme Sorunları ve Finansal Yönetim. Toplum ve Hekim, 10(69-70), s. 35-36.
 • Polater, A., & Demirdöğen, O. (2016). Sağlık Sektöreinde Tedarik Zinciri Yönetimi ve müşteri İsteklerini karşılayabilme Yeteneğinin İncelenmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bililer Enstitüsü Dergisi, s. 40.
 • Somunoğlu, S., & diğ. (2012). Sağlık Kurumları Yönetimi 1. (M. Tatar, Dü.) Eskişehir: Anadolu Üniveritesi.
 • Şahin, Ü. (1999). Hastane İşletmeciliği. Eskişehir: Sarar Giyim Kültür Yayınları.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2018). İç Kontrol Kurumsal Risk Yönetim Rehberi. 10 11, 2018 tarihinde www.csgb.gov.tr: https://www.csgb.gov.tr/media/6294/kurumsalriskyonetimrehberi.pdf adresinden alındı
 • Tamay Dede, Z. (2014). Doktora Tezi. Coso Tabanlı Denetim Tekniğinin Bankacılık Sektöründe Hazine Süreci Uygulama Önerisi, 71. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve finasman Bilim Dalı.
 • Tarim, M., Zaim, H., & diğ. (2014). İş Ahlakı Uygulamalarının Hastane Performansına Etkisi: Kamu Hastanelerin Üzerinde Bir Saha Çalışması. İş Ahlakı Dergisi, 7(2). 24 11, 2018 tarihinde http://isahlakidergisi.com/wp-content/uploads/2015/03/TJBE_November_2014_121_153.pdf adresinden alındı
 • Türedi , H., Gürbüz, F., & Alıcı, Ü. (2014). Coso Modoli: İç Kontrol Yapısı. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(48), 144-147.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Günay Deniz DURSUN> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-1079-2879


Savaş AKIN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2019
Başvuru Tarihi 10 Nisan 2019
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { iduhes572302, journal = {Izmir Democracy University Health Sciences Journal}, eissn = {2651-4575}, address = {iduhes@idu.edu.tr}, publisher = {İzmir Demokrasi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, number = {1}, pages = {48 - 60}, title = {TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Dursun, Günay Deniz and Akın, Savaş} }
APA Dursun, G. D. & Akın, S. (2019). TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ . Izmir Democracy University Health Sciences Journal , 2 (1) , 48-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/45516/572302
MLA Dursun, G. D. , Akın, S. "TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ" . Izmir Democracy University Health Sciences Journal 2 (2019 ): 48-60 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/45516/572302>
Chicago Dursun, G. D. , Akın, S. "TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 2 (2019 ): 48-60
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ AU - Günay DenizDursun, SavaşAkın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Izmir Democracy University Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 60 VL - 2 IS - 1 SN - -2651-4575 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Izmir Democracy University Health Sciences Journal TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ %A Günay Deniz Dursun , Savaş Akın %T TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ %D 2019 %J Izmir Democracy University Health Sciences Journal %P -2651-4575 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Dursun, Günay Deniz , Akın, Savaş . "TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 2 / 1 (Mayıs 2019): 48-60 .
AMA Dursun G. D. , Akın S. TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ. IDUHeS. 2019; 2(1): 48-60.
Vancouver Dursun G. D. , Akın S. TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ. Izmir Democracy University Health Sciences Journal. 2019; 2(1): 48-60.
IEEE G. D. Dursun ve S. Akın , "TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ", Izmir Democracy University Health Sciences Journal, c. 2, sayı. 1, ss. 48-60, May. 2019

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848