Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SPORTİF PERFORMANSTA EL-EL BİLEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 118 - 134, 30.09.2019

Öz

Bilgi ve beceri organı olarak tanımlanan el, günlük yaşam aktivitelerimizde birçok fonksiyonu yerine getirmekle beraber çeşitli spor branşlarında sporcunun performansını etkilemektedir. Bu derlemenin amacı hem sportif performansta önemli olan parametrelerde el-el bileğinin değerlendirilmesine dikkat çekmek hem de el-el bileğinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri tanıtmaktır. Sportif performansta önemli olan parametrelerde, el-el bileğinin değerlendirildiği çalışmalar incelenmiş ve sonucunda el kavrama kuvveti için; el dinamometresi, el antropometrik ölçümleri için; kaliper, fotoğraflama teknikleri, dijital pusula, dijital radyografi, kağıt üzerine çizim, ön kol kemik mineral yoğunluğu için; DEXA (Dual-enerji-X-ışını-absorptiometrisi), kas kapasitesi için; EMG (Elektromiyografi), el reaksiyon zamanı için; bilgisayar oyun testleri, el becerisi-koordinasyon için; Finger-Tapping Testi’nin kullanıldığı bulunmuştur. Eğitimin ve pratik yapma süresinin el kavrama kuvvetine, el kavrama kuvvetinin ve el antropometrik ölçümlerinin oyun yeteneğine, el kavrama kuvvetinin radiyal kemik mineral yoğunluğuna etki ettiği, sporcuların el antropometrik ölçümlerinde ve el kavrama kuvvetinde spora özgü farklar olduğu, sporcu ve sporcu olmayan bireylerde kas kapasitesinin farklılık gösterdiği, el reaksiyon zamanında ve el becerisi-koordinasyonda sporcunun dominant elinin belirleyici olduğu incelenen yayınlarda elde edilmiştir. Dolayısıyla sporcunun performansını belirlemede el-el bileğinin değerlendirilmesinin önemli olabileceği görülmektedir. Ancak literatürde bu konu ile ilgili az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Literatürde, daha geniş spor gruplarının ve örneklem sayılarının ve yeni değerlendirme yöntemlerinin olduğu çalışmalara ihtiyaç duyulacağından derlememizin yol gösterici olacağını düşünmekteyiz.

Kaynakça

 • Akel, B. S., & Öksüz, C. (2016). Elde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri. In A. A. Karaduman & Ö. Yılmaz Tunca (Eds.), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ortopedik Rehabilitasyon Pediatrik Rehabilitasyon-Cilt 2 (pp. 113). Ankara: Hipokrat&Pelikan.
 • Apostolidis, N., & Emmanouil, Z. (2015). The influence of the anthropometric characteristics and handgrip strength on the technical skills of young basketball players. Journal of Physical Education and Sport, 15(2), 330-337.
 • Aslan, C. S., Özer, U., & Dalkıran, O. (2019). Kız Çocuklarında Koordinasyon ve Reaksiyon Özelliklerinin Yaş Değişkenine Göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1).
 • Badau, D., Baydil, B., & Badau, A. (2018). Differences among three measures of reaction time based on hand laterality in individual sports. Sports, 6(2), 45.
 • Baláš, J., Pecha, O., Martin, A. J., & Cochrane, D. (2012). Hand–arm strength and endurance as predictors of climbing performance. European Journal of Sport Science, 12(1), 16-25.
 • Barut, Ç., Demirel, P., & Kıran, S. (2008). Evaluation of hand anthropometric measurements and grip strength in basketball, volleyball and handball players. Anatomy, 2(1).
 • Bayraktar, B., & Kurtoğlu, M. (2009). Sporda performans, etkili faktörler, değerlendirilmesi ve artırılması. Klinik Gelişim Dergisi, 22(1), 16-24.
 • Bazzucchi, I., Riccio, M. E., & Felici, F. (2008). Tennis players show a lower coactivation of the elbow antagonist muscles during isokinetic exercises. Journal of Electromyography Kinesiology, 18(5), 752-759.
 • Boz, C., Ozmenoglu, M., Altunayoglu, V., Velioglu, S., & Alioglu, Z. (2004). Individual risk factors for carpal tunnel syndrome: an evaluation of body mass index, wrist index and hand anthropometric measurements. Clinical neurology and neurosurgery, 106(4), 294-299.
 • Brown, S., Roy, E., Rohr, L., & Bryden, P. (2006). Using hand performance measures to predict handedness. Asymmetries of Body, Brain, Cognition, 11(1), 1-14.
 • Burke, D., Linder, S., Hirsch, J., Dey, T., Kana, D., Ringenbach, S., . . . Alberts, J. (2017). Characterizing information processing with a mobile device: measurement of simple and choice reaction time. Assessment, 24(7), 885-895.
 • Canpolat, M. (2013). Zihinsel engeli olan ve olmayan çocukların el becerilerinin günlük yaşam aktivitelerine etkisinin karşılaştırılması. (Yüksek Lisans), Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Ciplak, M. E. (2010). Sporcuların El Performanslarının Finger Tapping (Parmak Vuruş) Yöntemi ile Değerlendirilmesi (Doktora Tezi ), Gazi Üniversitesi Ankara.
 • Eler, N., & Eler, S. (2018). Raket Sporlarında Kavrama Kuvveti. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(2), 103-110.
 • Erdoğan, M., Sağıroğlu, İ., Şenduran, F., Ada, M., & Ateş, O. (2016). Elit Atıcıların El Kavrama Kuvveti ile Atış Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 22-30.
 • Fallahi, A., & Jadidian, A. (2011). The effect of hand dimensions, hand shape and some anthropometric characteristics on handgrip strength in male grip athletes and non-athletes. Journal of human kinetics, 29, 151-159.
 • Gerodimos, V. (2012). Reliability of handgrip strength test in basketball players. Journal of human kinetics, 31, 25-36.
 • Güdemez, E., Ataker, Y., & Ece Cömert, S. (2013). El ve El Bileği Muayenesi, Kayıt Tutma, Fotoğraflama In Ö. Cerezci, Y. Ataker, N. Canbulat, & E. Güdemez (Eds.), El Rehabilitasyonu (pp. 19-43). Istanbul Amerikan Hastanesi Yayınları
 • Gürsoy, R., Akarsu, S., & Hazar, K. (2017). Examination of correlation among reaction time, strength, and flexibility of sedentary and athletes in different branches Farklı branşlarda yer alan sporcular ve sedanterlerde bazı biomotor özellikler ve reaksiyon zamanı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(4), 3282-3291.
 • Jäncke, L., Schlaug, G., & Steinmetz, H. (1997). Hand skill asymmetry in professional musicians. Brain and cognition, 34(3), 424-432.
 • Kaplan, D. Ö. (2016). Evaluating the Relation between Dominant and Non-Dominant Hand Perimeters and Handgrip Strength of Basketball, Volleyball, Badminton and Handball Athletes. International Journal of Environmental and Science Education, 11(10), 3297-3309.
 • Kiziltan, E., Barut, C., & Gelir, E. (2006). A high-precision, low cost system for evaluating finger-tapping tasks. International journal of neuroscience, 116(12), 1471-1480.
 • Koley, S., & Kaur, S. P. (2011). Correlations of handgrip strength with selected hand-arm-anthropometric variables in Indian inter-university female volleyball players. Asian journal of sports medicine, 2(4), 220.
 • Kulaksiz, G., & Gözil, R. (2002). The effect of hand preference on hand anthropometric measurements in healthy individuals. Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger, 184(3), 257-265.
 • Kumar, A., Singh, T., & Kumar, A. (2009). Hand Anatomy. Biometrics Research Laboratory, Department of Electrical Engineering, Indian Institute of Technology Dehli, New Dehli, India, 1-11.
 • Narin, S., Demirbüken, İ., Özyürek, S., & Eraslan, U. (2009). Dominant El Kavrama Ve Parmak Kavrama Kuvvetinin Önkol Antropometrik Ölçümlerle İliskisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.
 • Öktem, H., Olmuş, H., Gümüş, A., Altaner, A. I., İlhan, E. O., Sertbudak, İ., & Karakuş, N. (2017). The association between hand dimensions and handgrip strength: a preliminary study. Eurasian Journal of Anthropology Euras J Anthropol, 8(2), 35-44.
 • Pizzigalli, L., Mıchelettı Cremasco, M., La Antonio, T., Rainoldi, A., & Roberto, B. (2016). Hand grip strength and anthropometric characteristics in Italian female national basketball teams. JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, 57(5), 521-528.
 • Ploegmakers, J. J., Hepping, A. M., Geertzen, J. H., Bulstra, S. K., & Stevens, M. (2013). Grip strength is strongly associated with height, weight and gender in childhood: a cross sectional study of 2241 children and adolescents providing reference values. Journal of physiotherapy, 59(4), 255-261.
 • Schmidt, R. A., & Wrisberg, C. A. (2008). Motor learning and performance: A situation-based learning approach: Human kinetics.
 • Schweizer, A., & Furrer, M. (2007). Correlation of forearm strength and sport climbing performance. Isokinetics and Exercise Science, 15(3), 211-216.
 • Shinohara, M., Li, S., Kang, N., Zatsiorsky, V. M., & Latash, M. L. (2003). Effects of age and gender on finger coordination in MVC and submaximal force-matching tasks. Journal of applied physiology, 94(1), 259-270.
 • Şimşek, D., & Ertan, H. (2014). Motor beceri öğreniminde kas Ko-aktivasyon ve rekürrent inhibisyon aktivitesinin fonksiyonel önemi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 51-57.
 • Tsuji, S., Tsunoda, N., Yata, H., Katsukawa, F., Onishi, S., & Yamazaki, H. (1995). Relation between grip strength and radial bone mineral density in young athletes. Archives of physical medicine and rehabilitation, 76(3), 234-238.
 • Tubiana, R., Thomine, J.-M., & Mackin, E. (2018). El ve El Bileği Muayenesi (C. Öksüz & D. Oskay Eds.). Ankara: Hipokrat.
 • Vigouroux, L., Goislard de Monsabert, B., Hayot, C., Androuet, P., & Berton, É. (2017). Assessment of the risk and biomechanical consequences of lateral epicondylalgia by estimating wrist and finger muscle capacities in tennis players. Sports biomechanics, 16(4), 434-451.
 • Visnapuu, M., & Jürimäe, T. (2007). Handgrip strength and hand dimensions in young handball and basketball players. Journal of strength and conditioning research, 21(3), 923.
 • Visnapuu, M., & Jürimäe, T. (2008). The influence of basic body and hand anthropometry on the results of different throwing tests in young handball and basketball players. Anthropologischer Anzeiger; Bericht uber die biologisch anthropologische Literatur, 66(2), 225-236.

MULTI-DIRECTIONAL APPROACH TO EVALUATION OF HAND-WRIST IN SPORTIVE PERFORMANCE

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 118 - 134, 30.09.2019

Öz

Being defined as the organ of knowledge and ability, hand not only performs a number of functions in our daily life activities, but also affects performance of sportsmen from various sports branches. The aim of this review is both to draw attention to the evaluation of the hand-wrist in parameters that are important in athletic performance and to introduce the methods which are used in hand-wrist is evaluated. The studies were analyzed which hand-wrist were evaluated in parameters that are important in athletic performance, as a result of in these studies were found to be used hand dynamometers for hand grip strength; caliper, photography techniques, digital compass, digital radiography, paper drawing for hand anthropometric measurements; DEXA (Dual-energy X-ray absorptiomentry) for forearm bone mineral density; EMG (Electromyography) for muscle capacity; computer games tests for hand reaction time; Finger-Tapping Test for hand dexterity-coordination. İnspected publications were obtained that training and practice time affected hand grip strength; hand grip strength and hand anthropometric measurements affected playing ability; hand grip strength affected radial bone mineral density; there were sport-specific differences in sportsman's hand anthropometric measurements and hand grip strength; sportsmen differed from non-sportsmen in muscle capacity; the dominant hand of sportsman was determinant in hand reaction time and hand dexterity-coordination. Therefore, it may be important to evaluate the hand-wrist in determining the performance of the athlete. However, there are few studies about on this topic in the literature. We think that our review will be guiding because of in the literature will be needed the studies with larger sports groups and sample numbers and new assessment methods.

Keywords: athletic performance, hand, wrist, hand grip strength, bone mineral density, reaction time 

Kaynakça

 • Akel, B. S., & Öksüz, C. (2016). Elde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri. In A. A. Karaduman & Ö. Yılmaz Tunca (Eds.), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ortopedik Rehabilitasyon Pediatrik Rehabilitasyon-Cilt 2 (pp. 113). Ankara: Hipokrat&Pelikan.
 • Apostolidis, N., & Emmanouil, Z. (2015). The influence of the anthropometric characteristics and handgrip strength on the technical skills of young basketball players. Journal of Physical Education and Sport, 15(2), 330-337.
 • Aslan, C. S., Özer, U., & Dalkıran, O. (2019). Kız Çocuklarında Koordinasyon ve Reaksiyon Özelliklerinin Yaş Değişkenine Göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1).
 • Badau, D., Baydil, B., & Badau, A. (2018). Differences among three measures of reaction time based on hand laterality in individual sports. Sports, 6(2), 45.
 • Baláš, J., Pecha, O., Martin, A. J., & Cochrane, D. (2012). Hand–arm strength and endurance as predictors of climbing performance. European Journal of Sport Science, 12(1), 16-25.
 • Barut, Ç., Demirel, P., & Kıran, S. (2008). Evaluation of hand anthropometric measurements and grip strength in basketball, volleyball and handball players. Anatomy, 2(1).
 • Bayraktar, B., & Kurtoğlu, M. (2009). Sporda performans, etkili faktörler, değerlendirilmesi ve artırılması. Klinik Gelişim Dergisi, 22(1), 16-24.
 • Bazzucchi, I., Riccio, M. E., & Felici, F. (2008). Tennis players show a lower coactivation of the elbow antagonist muscles during isokinetic exercises. Journal of Electromyography Kinesiology, 18(5), 752-759.
 • Boz, C., Ozmenoglu, M., Altunayoglu, V., Velioglu, S., & Alioglu, Z. (2004). Individual risk factors for carpal tunnel syndrome: an evaluation of body mass index, wrist index and hand anthropometric measurements. Clinical neurology and neurosurgery, 106(4), 294-299.
 • Brown, S., Roy, E., Rohr, L., & Bryden, P. (2006). Using hand performance measures to predict handedness. Asymmetries of Body, Brain, Cognition, 11(1), 1-14.
 • Burke, D., Linder, S., Hirsch, J., Dey, T., Kana, D., Ringenbach, S., . . . Alberts, J. (2017). Characterizing information processing with a mobile device: measurement of simple and choice reaction time. Assessment, 24(7), 885-895.
 • Canpolat, M. (2013). Zihinsel engeli olan ve olmayan çocukların el becerilerinin günlük yaşam aktivitelerine etkisinin karşılaştırılması. (Yüksek Lisans), Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Ciplak, M. E. (2010). Sporcuların El Performanslarının Finger Tapping (Parmak Vuruş) Yöntemi ile Değerlendirilmesi (Doktora Tezi ), Gazi Üniversitesi Ankara.
 • Eler, N., & Eler, S. (2018). Raket Sporlarında Kavrama Kuvveti. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(2), 103-110.
 • Erdoğan, M., Sağıroğlu, İ., Şenduran, F., Ada, M., & Ateş, O. (2016). Elit Atıcıların El Kavrama Kuvveti ile Atış Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 22-30.
 • Fallahi, A., & Jadidian, A. (2011). The effect of hand dimensions, hand shape and some anthropometric characteristics on handgrip strength in male grip athletes and non-athletes. Journal of human kinetics, 29, 151-159.
 • Gerodimos, V. (2012). Reliability of handgrip strength test in basketball players. Journal of human kinetics, 31, 25-36.
 • Güdemez, E., Ataker, Y., & Ece Cömert, S. (2013). El ve El Bileği Muayenesi, Kayıt Tutma, Fotoğraflama In Ö. Cerezci, Y. Ataker, N. Canbulat, & E. Güdemez (Eds.), El Rehabilitasyonu (pp. 19-43). Istanbul Amerikan Hastanesi Yayınları
 • Gürsoy, R., Akarsu, S., & Hazar, K. (2017). Examination of correlation among reaction time, strength, and flexibility of sedentary and athletes in different branches Farklı branşlarda yer alan sporcular ve sedanterlerde bazı biomotor özellikler ve reaksiyon zamanı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(4), 3282-3291.
 • Jäncke, L., Schlaug, G., & Steinmetz, H. (1997). Hand skill asymmetry in professional musicians. Brain and cognition, 34(3), 424-432.
 • Kaplan, D. Ö. (2016). Evaluating the Relation between Dominant and Non-Dominant Hand Perimeters and Handgrip Strength of Basketball, Volleyball, Badminton and Handball Athletes. International Journal of Environmental and Science Education, 11(10), 3297-3309.
 • Kiziltan, E., Barut, C., & Gelir, E. (2006). A high-precision, low cost system for evaluating finger-tapping tasks. International journal of neuroscience, 116(12), 1471-1480.
 • Koley, S., & Kaur, S. P. (2011). Correlations of handgrip strength with selected hand-arm-anthropometric variables in Indian inter-university female volleyball players. Asian journal of sports medicine, 2(4), 220.
 • Kulaksiz, G., & Gözil, R. (2002). The effect of hand preference on hand anthropometric measurements in healthy individuals. Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger, 184(3), 257-265.
 • Kumar, A., Singh, T., & Kumar, A. (2009). Hand Anatomy. Biometrics Research Laboratory, Department of Electrical Engineering, Indian Institute of Technology Dehli, New Dehli, India, 1-11.
 • Narin, S., Demirbüken, İ., Özyürek, S., & Eraslan, U. (2009). Dominant El Kavrama Ve Parmak Kavrama Kuvvetinin Önkol Antropometrik Ölçümlerle İliskisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.
 • Öktem, H., Olmuş, H., Gümüş, A., Altaner, A. I., İlhan, E. O., Sertbudak, İ., & Karakuş, N. (2017). The association between hand dimensions and handgrip strength: a preliminary study. Eurasian Journal of Anthropology Euras J Anthropol, 8(2), 35-44.
 • Pizzigalli, L., Mıchelettı Cremasco, M., La Antonio, T., Rainoldi, A., & Roberto, B. (2016). Hand grip strength and anthropometric characteristics in Italian female national basketball teams. JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, 57(5), 521-528.
 • Ploegmakers, J. J., Hepping, A. M., Geertzen, J. H., Bulstra, S. K., & Stevens, M. (2013). Grip strength is strongly associated with height, weight and gender in childhood: a cross sectional study of 2241 children and adolescents providing reference values. Journal of physiotherapy, 59(4), 255-261.
 • Schmidt, R. A., & Wrisberg, C. A. (2008). Motor learning and performance: A situation-based learning approach: Human kinetics.
 • Schweizer, A., & Furrer, M. (2007). Correlation of forearm strength and sport climbing performance. Isokinetics and Exercise Science, 15(3), 211-216.
 • Shinohara, M., Li, S., Kang, N., Zatsiorsky, V. M., & Latash, M. L. (2003). Effects of age and gender on finger coordination in MVC and submaximal force-matching tasks. Journal of applied physiology, 94(1), 259-270.
 • Şimşek, D., & Ertan, H. (2014). Motor beceri öğreniminde kas Ko-aktivasyon ve rekürrent inhibisyon aktivitesinin fonksiyonel önemi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 51-57.
 • Tsuji, S., Tsunoda, N., Yata, H., Katsukawa, F., Onishi, S., & Yamazaki, H. (1995). Relation between grip strength and radial bone mineral density in young athletes. Archives of physical medicine and rehabilitation, 76(3), 234-238.
 • Tubiana, R., Thomine, J.-M., & Mackin, E. (2018). El ve El Bileği Muayenesi (C. Öksüz & D. Oskay Eds.). Ankara: Hipokrat.
 • Vigouroux, L., Goislard de Monsabert, B., Hayot, C., Androuet, P., & Berton, É. (2017). Assessment of the risk and biomechanical consequences of lateral epicondylalgia by estimating wrist and finger muscle capacities in tennis players. Sports biomechanics, 16(4), 434-451.
 • Visnapuu, M., & Jürimäe, T. (2007). Handgrip strength and hand dimensions in young handball and basketball players. Journal of strength and conditioning research, 21(3), 923.
 • Visnapuu, M., & Jürimäe, T. (2008). The influence of basic body and hand anthropometry on the results of different throwing tests in young handball and basketball players. Anthropologischer Anzeiger; Bericht uber die biologisch anthropologische Literatur, 66(2), 225-236.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şule KEÇELİOĞLU> (Sorumlu Yazar)
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
0000-0003-0949-8573
Türkiye


Burçin AKÇAY Bu kişi benim
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0883-0311

Destekleyen Kurum Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje Numarası BAP-19-1009-031
Teşekkür BAP-19-1009-031 proje numarası ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 30 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { iduhes599121, journal = {Izmir Democracy University Health Sciences Journal}, eissn = {2651-4575}, address = {iduhes@idu.edu.tr}, publisher = {İzmir Demokrasi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, number = {2}, pages = {118 - 134}, title = {SPORTİF PERFORMANSTA EL-EL BİLEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM}, key = {cite}, author = {Keçelioğlu, Şule and Akçay, Burçin} }
APA Keçelioğlu, Ş. & Akçay, B. (2019). SPORTİF PERFORMANSTA EL-EL BİLEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM . Izmir Democracy University Health Sciences Journal , 2 (2) , 118-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/49153/599121
MLA Keçelioğlu, Ş. , Akçay, B. "SPORTİF PERFORMANSTA EL-EL BİLEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM" . Izmir Democracy University Health Sciences Journal 2 (2019 ): 118-134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/49153/599121>
Chicago Keçelioğlu, Ş. , Akçay, B. "SPORTİF PERFORMANSTA EL-EL BİLEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 2 (2019 ): 118-134
RIS TY - JOUR T1 - SPORTİF PERFORMANSTA EL-EL BİLEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM AU - ŞuleKeçelioğlu, BurçinAkçay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Izmir Democracy University Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 134 VL - 2 IS - 2 SN - -2651-4575 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Izmir Democracy University Health Sciences Journal SPORTİF PERFORMANSTA EL-EL BİLEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM %A Şule Keçelioğlu , Burçin Akçay %T SPORTİF PERFORMANSTA EL-EL BİLEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM %D 2019 %J Izmir Democracy University Health Sciences Journal %P -2651-4575 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Keçelioğlu, Şule , Akçay, Burçin . "SPORTİF PERFORMANSTA EL-EL BİLEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 2 / 2 (Eylül 2019): 118-134 .
AMA Keçelioğlu Ş. , Akçay B. SPORTİF PERFORMANSTA EL-EL BİLEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM. IDUHeS. 2019; 2(2): 118-134.
Vancouver Keçelioğlu Ş. , Akçay B. SPORTİF PERFORMANSTA EL-EL BİLEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM. Izmir Democracy University Health Sciences Journal. 2019; 2(2): 118-134.
IEEE Ş. Keçelioğlu ve B. Akçay , "SPORTİF PERFORMANSTA EL-EL BİLEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM", Izmir Democracy University Health Sciences Journal, c. 2, sayı. 2, ss. 118-134, Eyl. 2019

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848