Özel Sayı

Cilt: 3 - Sayı: Special Issue: Full Papers of 2nd International Congress of Updates in Biomedical Engineering

Özel Sayı Yıl: 2021

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. Nerve Guidance Conduits for Spinal Cord Injury

Araştırma Makalesi

4. Uyku Apnesi Tespitinde Yenilikler

Araştırma Makalesi

8. Characterization of a 3D Neuronal-Culture Using Alginate Hydrogels and Optimize For Neuronal Survival and Axon Growth

Araştırma Makalesi

12. The Effect of Plasma Treatment Parameters on Antibacterial and Antifungal Activity of Plasma Polymerized Diethyl Phosphite Thin Films

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Mustafa KOCAKULAK İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Sağlık Bilimleri, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Biyoloji, Biyomedikal Bilimler ve Teknolojiler
Biyomedikal Bilimler ve Teknolojiler
Dr. Öğr. Üyesi Engin BAYSOY İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8323-597X
Biyomedikal Mühendisliği, Biyomedikal Bilimler ve Teknolojiler