International Econometric Review
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-8793 | e-ISSN 1308-8815 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Ekonometrik Araştırmalar Derneği | http://www.era.org.tr/


 Sponsörlüğü Ekonometrik Araştırmalar Derneği tarafından yapılan ve altı ayda bir çıkmakta olan International Econometric Review (IER) uluslararası bağımsız açık erişim bir dergidir. IER, EconLit, EBSCOhost, RePEc, Sobiad  ve Ulrich endekslerine dahildir. IER, kestirim, hipotez test etme, öngörüm ve politika analizleri gibi konuları kapsayan, ekonomi ve ilgili konularda geniş bir yelpazesi olan problemler için geliştirilmiş olan yeni ekonometrik teknileri içeren makaleleri yayınlamayı hedeflemektedir. Bu yeni teknikleri kullanmakta olan uygulama makaleleri de dergimiz tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Uygulama makaleleri açısından IER, ekonometrik tekniklerin dikkatli ve özenli uygulanmış olmasına ve sonuçların da yine dikkatli ve özenli yorumlanmış olmasına dikkat etmektedir. Ayrıca, yapılmış olan amprik çalışmaların tekrar edilebilirliği noktasına önem verilmektedir. Dolayısıyla, sonuçları tekrar elde etmek üzere okuyucu, editor ya da hakem tarafından, makalelerini göndermiş olan yazarlara, veri seti ve kullanılan bilgisayar programı ile ilgili bir istek gelmesi halinde yazarların bunları temin etmesi beklenmektedir.

International Econometric Review

ISSN 1308-8793 | e-ISSN 1308-8815 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Ekonometrik Araştırmalar Derneği | http://www.era.org.tr/
Kapak Resmi


 Sponsörlüğü Ekonometrik Araştırmalar Derneği tarafından yapılan ve altı ayda bir çıkmakta olan International Econometric Review (IER) uluslararası bağımsız açık erişim bir dergidir. IER, EconLit, EBSCOhost, RePEc, Sobiad  ve Ulrich endekslerine dahildir. IER, kestirim, hipotez test etme, öngörüm ve politika analizleri gibi konuları kapsayan, ekonomi ve ilgili konularda geniş bir yelpazesi olan problemler için geliştirilmiş olan yeni ekonometrik teknileri içeren makaleleri yayınlamayı hedeflemektedir. Bu yeni teknikleri kullanmakta olan uygulama makaleleri de dergimiz tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Uygulama makaleleri açısından IER, ekonometrik tekniklerin dikkatli ve özenli uygulanmış olmasına ve sonuçların da yine dikkatli ve özenli yorumlanmış olmasına dikkat etmektedir. Ayrıca, yapılmış olan amprik çalışmaların tekrar edilebilirliği noktasına önem verilmektedir. Dolayısıyla, sonuçları tekrar elde etmek üzere okuyucu, editor ya da hakem tarafından, makalelerini göndermiş olan yazarlara, veri seti ve kullanılan bilgisayar programı ile ilgili bir istek gelmesi halinde yazarların bunları temin etmesi beklenmektedir.