Dergi Kurulları

Yayın Kurulu

Baş Editörler

Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-posta: o.ekmekci@istanbul.edu.tr


Prof. Dr. Ali Paslı, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-posta: alipasli@istanbul.edu.tr

Baş Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Mustafa Ahioğlu, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku, İstanbul, Türkiye
E-posta: mustafa.ahioglu@istanbul.edu.tr


Arş. Gör. Ahmet Özsoy, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, İstanbul, Türkiye
E-posta: aozsoy96@istanbul.edu.tr


Arş. Gör. Elif Beyza Akkanat, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, İstanbul, Türkiye
E-posta: eba@istanbul.edu.tr


Dil Editörleri

Öğr. Gör. Alan James NEWSON, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
E-posta: alan.newson@istanbul.edu.tr

Öğr. Gör. Elizabeth Mary EARL, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
E-posta: elizabeth.earl@istanbul.edu.tr

Editoryal Danışma Kurulu

Prof. Dr. Vedat Buz, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Eposta: buz@bilkent.edu.tr


Prof. Dr. Nuray Ekşi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Eposta: nurayeksi@gmail.com


Prof. Dr. Fethi Gedikli, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Eposta: fgedikli@istanbul.edu.tr


Prof. Dr. Serap Helvacı, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Eposta: shelvaci@marmara.edu.tr


Prof. Dr. İsmail Kırca, TOBB Ekonomi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Eposta: ikirca@etu.edu.tr


Prof. Dr. İzzet Özgenç, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Eposta: oezgenc@gazi.edu.tr


Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Eposta: hpekcanitez@gsu.edu.tr


Prof. Dr. Fatih Uşan,Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Eposta: fusan@ybu.edu.tr


Prof. Dr. Carsten Gerner-Beuerle, University of College London, United Kingdom

Eposta: c.gerner@ucl.ac.uk


Doç. Dr. Ivana Bajakić, University of Zagreb, Croatia

Eposta: ivana.bajakic@pravo.hr