İstanbul Hukuk Mecmuası
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2636-7734 | e-ISSN 2667-6974 | Period Biannually | Founded: 1935 | Publisher Istanbul University | http://mecmua.istanbul.edu.tr


Istanbul Law Review is a publication of Istanbul University, Faculty of Law.  

Istanbul Law Review is a semi-annually, academic, peer reviewed journal which publishes articles in Turkish and English. Istanbul Law Review publishes articles, judicial reviews, legislation analysis’, publication criticism, translations which involves in law and law related subjects, and are based on genuine theoretical and practical academic research and suitable for national and international scale.

Istanbul Law Review involves in publications which are (i) capable of expanding theory and enhancing theoretical basis, (ii) analyzing either academic or judicial methodology, (iii) scrutinizing legal theory, practice, process, symbols etc. effecting society on private or public levels, (iv) exploring the subject in legal, sociological, political, psychological, philosophical, ethical, geographical and historical manner.

All expenses of the journal are covered by the Istanbul University. Processing and publication are free of charge with the journal. There is no article processing charges or submission fees for any submitted or accepted articles. 


İstanbul Hukuk Mecmuası

ISSN 2636-7734 | e-ISSN 2667-6974 | Period Biannually | Founded: 1935 | Publisher Istanbul University | http://mecmua.istanbul.edu.tr
Cover Image


Istanbul Law Review is a publication of Istanbul University, Faculty of Law.  

Istanbul Law Review is a semi-annually, academic, peer reviewed journal which publishes articles in Turkish and English. Istanbul Law Review publishes articles, judicial reviews, legislation analysis’, publication criticism, translations which involves in law and law related subjects, and are based on genuine theoretical and practical academic research and suitable for national and international scale.

Istanbul Law Review involves in publications which are (i) capable of expanding theory and enhancing theoretical basis, (ii) analyzing either academic or judicial methodology, (iii) scrutinizing legal theory, practice, process, symbols etc. effecting society on private or public levels, (iv) exploring the subject in legal, sociological, political, psychological, philosophical, ethical, geographical and historical manner.

All expenses of the journal are covered by the Istanbul University. Processing and publication are free of charge with the journal. There is no article processing charges or submission fees for any submitted or accepted articles. 


Volume 77 - Issue 1 - Jul 2019
 1. Medeni Yargılama Hukukunda Hâkimin Türk Hukukunu Resen Uygulamasının Temeli: Vakıalar, Vakıaların Önemi, Vakıaların Çeşitli Yönlerden Sınıflandırılması ve Vakıaların Tespiti
  Pages 1 - 47
  A. Selman Arısoy
 2. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrılma Hakkını Kullanan Pay Sahibinin, Şirketler Topluluğu Düzenlemelerinden Yararlanma Olanağı (TTK m. 202/2 ve SerPK m. 24 Hükümlerinin Karşılıklı Uygulama Alanı)
  Pages 49 - 70
  Ali Paslı, Hasan Onur Akay
 3. Paylı Mülkiyete Tabi Bir Taşınmazda Paydaşların Yararlanma, Kullanma ve Yönetime İlişkin Hukuki İşlemlerinin Şerhi
  Pages 71 - 102
  Arzu Genç Arıdemir, Sanem Aksoy Dursun
 4. Yabancı Unsurlu Futbol Menajerliği Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları ve Uygulanacak Hukuk
  Pages 103 - 151
  Cemil Güner
 5. Alman Karayolları Trafik Kanunu’nda 20 Haziran 2017’de Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Türk/ İsviçre Hukuku’nda Araçların Otonomlaştırılmasının İşletenin Sorumluluğuna Etkisi
  Pages 153 - 184
  Cüneyt Pekmez
 6. Ceza Mahkemesi Tarafından Ceza Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Kararın Hukuk Mahkemesi Kararlarına Tesiri
  Pages 185 - 216
  Derya Belgin Güneş
 7. İrtifak Hakkına Bağlı Taşınmaz Yükü
  Pages 217 - 239
  Gülen Sinem Tek
 8. Kambiyo Senedinin Cirosunun Düzenleyen Tarafından Yasaklanması
  Pages 241 - 265
  İsmail Cem Soykan
 9. Borcun İfasının, Sözleşmenin Kurulmasından Sonraki Bir Olgunun Gerçekleşmesinden İtibaren Belirli Bir Sürenin Geçmesiyle Muaccel Olacağının Kararlaştırıldığı Hallerde Borçlunun Temerrüde Düşmesi İçin İhtar Şart Mıdır? (Vadenin Sonradan Belirli Hale Gelebilirliği Üzerine)
  Pages 267 - 313
  Kürşad Yağcı
 10. Borçlar Hukuku ile Veri Koruma Hukuku Açısından Blockchain Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmeler: Hukuk Düzenimizde Bir Paradigma Değişimine Gerek Var Mı?
  Pages 315 - 341
  Mesut Serdar Çekin
 11. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Türkiye’deki Faaliyetleri ve Türk İltica Sisteminde Değişen Rolü
  Pages 343 - 370
  Nuray Ekşi
 12. Tahkim Alanında Toplumsal Cinsiyetin Yansımaları (Hakem Seçiminde Cinsiyet Çeşitliliği)
  Pages 371 - 387
  Seda Özmumcu
 13. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Finansmanı Sözleşmeleri
  Pages 389 - 424
  Yasemin Yılmaz
 14. Cyberbullying and Criminal Law
  Pages 425 - 450
  Gulsah Bostanci Bozbayindir
 15. The Conditions for the Application of Successive Crime in the Turkish Criminal Code
  Pages 451 - 462
  Muhammed Demirel, Melik Kartal
 16. Tüketici İşlemlerinde Sözleşmeye Aykırı Tüketim Malının İkame Edilmesine Kadarki Sürede Bu Malın Kullanımına Karşılık Değer Tazminatı İstenememesi Avrupa Adalet Divanı’nın 17.4.2008 tarihli C-404/06 numaralı dava dosyasına ilişkin hükmü
  Pages 463 - 474
  Ahmet Hakan Dağdelen
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal of Istanbul University Law Faculty 1303-4375 1935-2018
Creative Commons

88x31.png