İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

“Tüm İnsanlar Özgürdür”, Yoksullar Hariç: İngiliz Leveller Hareketinin Özgürlük, Doğal Hak ve Siyasal Temsil Kavrayışları Üzerine

Yıl 2020, Cilt: 38, 123 - 148, 12.08.2021

Öz

Hukuk ve siyasal teori alanlarında sıklıkla kullanılan özgürlük, doğal hak ve temsil kavramlarının birer boş gösteren olmaktan çıkarmak için tarihsel bağlama oturtulmaları, bunun için de kullanıldıkları zamana göre anlamlandırılmaları gerekmektedir. Bu gerekliliği sağlamak için XVII. yüzyıl İngilteresi’ne, özgürlükçü mücadele vermek için bir araya geldiği iddia edilen Leveller hareketine ve bu kavramları nasıl temellendirdiklerine odaklanılmaktadır. Bu odaklanma işi, İngiliz toplumunu özgün sosyo-ekonomik koşullarına, bu toplumun yaşadığı değişimlere ve yarattığı siyasal düzene dikkat kesilmemizi gerektirmiştir. Çalışma, önce İngiliz tarımsal kapitalizminin gelişimine, daha sonra İngiliz İç Savaşı’nın taraflarına ve bunların meşruiyet iddialarına odaklanıp en sonda da bu çatışma içinde kendisine özgün bir konum bulmaya çalışan Leveller argümanlarının içerik ve kapsamlarını analiz etmektedir.

Kaynakça

 • Akbulut, Örsan Öcal: Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Kamu Yönetimi, TODAİE, Ankara, 2007.
 • Akbulut, Örsan Öcal: Siyaset ve Yönetim İlişkisi: Kuramsal ve Eleştirel Bir Yaklaşım, TODAİE, Ankara, 2005.
 • “An Agreement of the People for A Firm and Present Peace Upon Grounds of Common Right and Freedom” (28 Ekim 1647), The English Levellers, Ed. Andrew Sharp, Cambridge University Press, New York, 1998, s.92-101.
 • Asquith, Stuart/Warner, Chris: Men at Arms: New Model Army, 1645-1660, Osprey Publishing, Oxford, 1981.
 • Blaut, James Morris: “Robert Brenner in The Tunnel of Time”, Antipode, C. 26, S. 4, 1994, s.351-374, (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/ 10.1111/j.1467-8330.1994.tb00256.x, Erişim: 31.07.2020).
 • Brenner, Robert: “The Agrarian Roots of European Capitalism”, The Past and Present, C. 97, 1982, s. 16-113, (http://www.jstor.org/stable/650630, Erişim: 20.04.2020).
 • De Krey, Gary S.: Following the Levellers, Political and Religious Radicals in the English Civil War and Revolution, 1645-1649, 1. Cilt, Palgrave Macmillan Press, London, 2017.
 • De Krey, Gary S.: Following the Levellers, Political and Religious Radicals in the English Civil War and Revolution, 1649-1688, 2. Cilt, Palgrave Macmillan Press, London, 2018.
 • Dithe, Jürgen: “The Moderate: Politics and Allegiances of a Revolutionary Newspaper”, History of Political Thought, C. 4, S. 2, 1983, s.247-279, (http://www.jstor.com/stable/26212445, Erişim: 20.04.2020).
 • Elias, Norbert: Uygarlaşma Süreci, 2. Cilt, 2. Baskı, (Çev.) Erol Özbek, İletişim Yayınları, Ankara, 2004.
 • “Extract from the Debates at the General Council of the Army, Putney” (29 Ekim 1647), The English Levellers, Ed. Andrew Sharp, Cambridge University Press, New York, 1998, s.102-130.
 • Hardy, Thomas Duffus (Ed.): Modus Tenendi Parliamentum, George E. Eyre and William Spottiswoode, London, 1846.
 • Hill, Christopher: 1640 İngiliz Devrimi, 2. Baskı, (Çev.) Neyyir Kalaycıoğlu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1983.
 • Hill: Puritanism and Revolution: Studies in Interpretation of the English Revolution of the Seventeenth Century, St. Martin’s Press, New York, 1997.
 • Lilburne, John: “Postscript to The Freeman’s Freedom Vindicated” (16 Haziran 1646), The English Levellers, Ed. Andrew Sharp, Cambridge University Press, New York, 1998, s.31-32.
 • Lilburne, John/Thomas, Prince/Overton, Richard/Walwyn, William: “An Agreement of the Free People of England” (1 Mayıs 1649), The English Levellers, Ed. Andrew Sharp, Cambridge University Press, New York, 1998, s.168-178.
 • Macpherson, Crawford Brough: The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke, 13. Baskı, Oxford University Press, Oxford, 1990.
 • Manning, Brian: Aristocrats, Plebians and Revolution in England, 1640-1660, Pluto Press, London, 1996.
 • Melé, Domènec/Cantón, César Gonzáles: “The Homo Economicus Model”, Human Foundations of Management, IESE Business Collection. Palgrave Macmillan, London, 2014, (https://doi. org/10.1057/9781137462619_2)
 • Namier, Sir Lewis: The Structure of Politics at the Accession of George III, 2. Baskı, The Macmillan Press, 1957.
 • Overton, Richard: “An Arrow Against All Tyrants” (12 Ekim 1646), The English Levellers, Ed. Andrew Sharp, Cambridge University Press, New York, 1998, s.54-72.
 • Overton, Richard/Walwyn, William: “A Remonstrance of Many Thousand Citizens” (7 Temmuz 1646), The English Levellers, Ed. Andrew Sharp, Cambridge University Press, New York, 1998, s.33-53.
 • “Petition of Rights”, 1628. (https://www.law.gmu.edu/assets/files/academics/ founders/petitionofright.pdf )
 • Pirenne, Henri: Ortaçağ Kentleri, 3. Baskı, (Çev.) Uygur Kocabaşoğlu, İletişim Yayınları, Ankara, 1994.
 • Sabine, George H.: A History of Political Theory, 3. Baskı, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1961.
 • Sharp, Andrew (Ed.): The English Levellers, Cambridge University Press, New York, 1998
 • Şenel, Alaeddin: Siyasal Düşünceler Tarihi, 4. Kısaltılmış Baskı, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1995.
 • Stuart, James: “The Trew Law of Free Monarchies” (1598), Charles Howard McIlwain (Ed.), The Political Works of James I, Harvard University Press, Cambridge, 1918, s.53-70.
 • Takahashi, H. K.: “A Contribution to the Discussion”, The Transition from Feudalism to Capitalism – A Symposium, 2. Baskı, Science & Society, New York, 1963.
 • “The Heads of Proposals” (1 Ağustos 1647), Samuel Rawson Gardiner (Ed.), History of the Great Civil War, 3. Cilt, 1893, s.329-330. (https:// openlibrary.org/books/OL7141442M/History_of_the_great_civil_ war_1642-1649)
 • Whittaker, William Joseph (Ed.): The Mirror of Justices, Selden Society, London, 1895.
 • Wood, Ellen Meiksins/Wood, Neil: A Trumpet of Sedition: Political Theory and The Rise of Capitalism, 1509-1688, New York University Press, New York, 1997.
 • Wood, Ellen Meiksins: Kapitalizmin Kökeni: Geniş Bir Bakış, (Çev.) A. Cevdet Aşkın, Epos Yayınları, Ankara, 2003.
 • Wood, Ellen Meiksins: Özgürlük ve Mülkiyet, 2. Baskı, (Çev.) Oya Köymen, Yordam Kitap, İstanbul, 2016.
 • Wood, Ellen Meiksins: “The Agrarian Origins of Capitalism”, Monthly Review, C. 50, S. 3, 1998, (https://monthlyreview.org/1998/07/01/ the-agrarian-origins-of-capitalism/, Erişim: 31.07.2020).
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Barış Meriç Demir 0000-0002-1622-6181

Yayımlanma Tarihi 12 Ağustos 2021
Gönderilme Tarihi 24 Kasım 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 38

Kaynak Göster

APA Demir, B. M. (2021). “Tüm İnsanlar Özgürdür”, Yoksullar Hariç: İngiliz Leveller Hareketinin Özgürlük, Doğal Hak ve Siyasal Temsil Kavrayışları Üzerine. İnsan Hakları Yıllığı, 38, 123-148.
AMA Demir BM. “Tüm İnsanlar Özgürdür”, Yoksullar Hariç: İngiliz Leveller Hareketinin Özgürlük, Doğal Hak ve Siyasal Temsil Kavrayışları Üzerine. İnsan Hakları Yıllığı. Ağustos 2021;38:123-148.
Chicago Demir, Barış Meriç. “‘Tüm İnsanlar Özgürdür’, Yoksullar Hariç: İngiliz Leveller Hareketinin Özgürlük, Doğal Hak Ve Siyasal Temsil Kavrayışları Üzerine”. İnsan Hakları Yıllığı 38, Ağustos (Ağustos 2021): 123-48.
EndNote Demir BM (01 Ağustos 2021) “Tüm İnsanlar Özgürdür”, Yoksullar Hariç: İngiliz Leveller Hareketinin Özgürlük, Doğal Hak ve Siyasal Temsil Kavrayışları Üzerine. İnsan Hakları Yıllığı 38 123–148.
IEEE B. M. Demir, “‘Tüm İnsanlar Özgürdür’, Yoksullar Hariç: İngiliz Leveller Hareketinin Özgürlük, Doğal Hak ve Siyasal Temsil Kavrayışları Üzerine”, İnsan Hakları Yıllığı, c. 38, ss. 123–148, 2021.
ISNAD Demir, Barış Meriç. “‘Tüm İnsanlar Özgürdür’, Yoksullar Hariç: İngiliz Leveller Hareketinin Özgürlük, Doğal Hak Ve Siyasal Temsil Kavrayışları Üzerine”. İnsan Hakları Yıllığı 38 (Ağustos 2021), 123-148.
JAMA Demir BM. “Tüm İnsanlar Özgürdür”, Yoksullar Hariç: İngiliz Leveller Hareketinin Özgürlük, Doğal Hak ve Siyasal Temsil Kavrayışları Üzerine. İnsan Hakları Yıllığı. 2021;38:123–148.
MLA Demir, Barış Meriç. “‘Tüm İnsanlar Özgürdür’, Yoksullar Hariç: İngiliz Leveller Hareketinin Özgürlük, Doğal Hak Ve Siyasal Temsil Kavrayışları Üzerine”. İnsan Hakları Yıllığı, c. 38, 2021, ss. 123-48.
Vancouver Demir BM. “Tüm İnsanlar Özgürdür”, Yoksullar Hariç: İngiliz Leveller Hareketinin Özgürlük, Doğal Hak ve Siyasal Temsil Kavrayışları Üzerine. İnsan Hakları Yıllığı. 2021;38:123-48.