Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1-2, 25 - 30, 01.12.2019
https://doi.org/10.17985/ijare.643995

Öz

Kaynakça

 • Akçamete, G. (Ed.). (2016). Genel Eğitim Okullarında Özel Eğitim Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Akkok, F. (2000). Special education research: A Turkish perspective. Exceptionality, 8(4), 273-279.
 • Cavkaytar, A. (2006). Teacher Training on Special Education in Turkey.Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 5(3), 41-45.
 • Corlu, M. S., Burlbaw, L. M., Capraro, R. M., Corlu, M. A., & Han, S., (2010). The Ottoman Palace School Enderun and the Man with Multiple Talents, Matrakci Nasuh. Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D: Research in Mathematical Education. 14(1). 19–31.
 • Erer, S., & Atici, E., (2010). Selcuklu ve Osmanlilarda Muzikle Tedavi Yapilan Hastaneler. Uludag Universitesi Tip Fakultesi Dergisi. 36(1), 29-32.
 • Eres, F. (2010). Special education in Turkey. US-China Education Review, 7(4), 94-100.
 • Eris, B., Seyfi, R., & Hanoz, S., (2009). Perceptions of Parents with Gifted Children about Gifted Education in Turkey. Gifted and Talented International. 23(2), December, 2008; and 24(1), August, 2009.
 • Girgin, M. C. (2006). History of higher education provision for the deaf in Turkey and current applications at the Anadolu University. Turkish online Journal of Educational Technology-TOJET, 5(3), 6-11.
 • Melekoglu, M. A., Cakiroglu, O., & Malmgren, K. W. (2009). Special education in Turkey. International Journal of Inclusive Education, 13(3), 287-298.
 • Özyürek, M. (2008). Nitelikli öğretmen yetiştirmede sorunlar ve çözümler: Özel eğitim örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 189-226.
 • Sabancı, O.; Sarıcı Bulut, S., & Dağlıoğlu, H. E., (2017). Gifted education program in Enderun system. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 5(3), 49-69.
 • Sahbaz, U. (2018). Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Sarı, H. (2003). Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitimleriyle ilgili çağdaş öneriler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Subasioglu, F. (2001). Access to information by people with visual impairments in Turkey. Journal of Visual Impairment & Blindness, 366-368.
 • Senel, H. G. (1998). Special education in Turkey. European journal of special needs education, 13(3), 254-261.
 • Sengul, E., (2008). Kultur Tarihi icinde Muzikle Tedavi ve Edirne Sultan II. Bayezid Darussifasi. Online Submission. Yok tez arama.
 • Sezer, F. (2011). Öfke ve Psikolojik Belirtiler Üzerine Müziğin Etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 8(1). 1472-1493.
 • Sirin, M. R., Kulaksizoglu, A., & Bilgili, A. E. (2004). Üstün yetenekliler. Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler Kitabı. Istanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • TUİK. (2018). Nufus ve Demografi, (www.tuik.gov.tr)
 • Tuzder (2019). Tum Ustun Zekalilar Dernegi. Dahilerin Okulu “Enderun.” Retrieved from http://www.tuzder.org/dhilerin_okulu_enderun_-653_tr_cd.html

The Turkish History of Special Education from the Ottoman Period to the Present Day

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1-2, 25 - 30, 01.12.2019
https://doi.org/10.17985/ijare.643995

Öz

Special education has a long history in
Western and developing countries. However, literature rarely mentions special
education in Turkey, therefore, there are questions about the historical
milestones in the Turkish history of special education. The purpose of this
paper is to educate the reader about how the treatment and education of people
with disabilities in Turkey has evolved throughout history.  This literature review will show that Turkey
has a long history of providing adaptive education to people with disabilities
and gifted and talented students. Innovative practices such as music therapy,
herbal medicine, hospitals and Enderun Schools for gifted students were
employed in Turkey. This paper specifically focuses on the history of special
education in Turkey from the Ottoman period to the present day.

Kaynakça

 • Akçamete, G. (Ed.). (2016). Genel Eğitim Okullarında Özel Eğitim Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Akkok, F. (2000). Special education research: A Turkish perspective. Exceptionality, 8(4), 273-279.
 • Cavkaytar, A. (2006). Teacher Training on Special Education in Turkey.Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 5(3), 41-45.
 • Corlu, M. S., Burlbaw, L. M., Capraro, R. M., Corlu, M. A., & Han, S., (2010). The Ottoman Palace School Enderun and the Man with Multiple Talents, Matrakci Nasuh. Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D: Research in Mathematical Education. 14(1). 19–31.
 • Erer, S., & Atici, E., (2010). Selcuklu ve Osmanlilarda Muzikle Tedavi Yapilan Hastaneler. Uludag Universitesi Tip Fakultesi Dergisi. 36(1), 29-32.
 • Eres, F. (2010). Special education in Turkey. US-China Education Review, 7(4), 94-100.
 • Eris, B., Seyfi, R., & Hanoz, S., (2009). Perceptions of Parents with Gifted Children about Gifted Education in Turkey. Gifted and Talented International. 23(2), December, 2008; and 24(1), August, 2009.
 • Girgin, M. C. (2006). History of higher education provision for the deaf in Turkey and current applications at the Anadolu University. Turkish online Journal of Educational Technology-TOJET, 5(3), 6-11.
 • Melekoglu, M. A., Cakiroglu, O., & Malmgren, K. W. (2009). Special education in Turkey. International Journal of Inclusive Education, 13(3), 287-298.
 • Özyürek, M. (2008). Nitelikli öğretmen yetiştirmede sorunlar ve çözümler: Özel eğitim örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 189-226.
 • Sabancı, O.; Sarıcı Bulut, S., & Dağlıoğlu, H. E., (2017). Gifted education program in Enderun system. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 5(3), 49-69.
 • Sahbaz, U. (2018). Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Sarı, H. (2003). Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitimleriyle ilgili çağdaş öneriler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Subasioglu, F. (2001). Access to information by people with visual impairments in Turkey. Journal of Visual Impairment & Blindness, 366-368.
 • Senel, H. G. (1998). Special education in Turkey. European journal of special needs education, 13(3), 254-261.
 • Sengul, E., (2008). Kultur Tarihi icinde Muzikle Tedavi ve Edirne Sultan II. Bayezid Darussifasi. Online Submission. Yok tez arama.
 • Sezer, F. (2011). Öfke ve Psikolojik Belirtiler Üzerine Müziğin Etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 8(1). 1472-1493.
 • Sirin, M. R., Kulaksizoglu, A., & Bilgili, A. E. (2004). Üstün yetenekliler. Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler Kitabı. Istanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • TUİK. (2018). Nufus ve Demografi, (www.tuik.gov.tr)
 • Tuzder (2019). Tum Ustun Zekalilar Dernegi. Dahilerin Okulu “Enderun.” Retrieved from http://www.tuzder.org/dhilerin_okulu_enderun_-653_tr_cd.html

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Emin ÖZTÜRK 0000-0002-8868-5520

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 7 Kasım 2019
Kabul Tarihi 25 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 1-2

Kaynak Göster

APA ÖZTÜRK, M. E. (2019). The Turkish History of Special Education from the Ottoman Period to the Present Day. International Journal of Academic Research in Education, 5(1-2), 25-30. https://doi.org/10.17985/ijare.643995
AMA ÖZTÜRK ME. The Turkish History of Special Education from the Ottoman Period to the Present Day. IJARE. Aralık 2019;5(1-2):25-30. doi:10.17985/ijare.643995
Chicago ÖZTÜRK, Mehmet Emin. “The Turkish History of Special Education from the Ottoman Period to the Present Day”. International Journal of Academic Research in Education 5, sy. 1-2 (Aralık 2019): 25-30. https://doi.org/10.17985/ijare.643995.
EndNote ÖZTÜRK ME (01 Aralık 2019) The Turkish History of Special Education from the Ottoman Period to the Present Day. International Journal of Academic Research in Education 5 1-2 25–30.
IEEE M. E. ÖZTÜRK, “The Turkish History of Special Education from the Ottoman Period to the Present Day”, IJARE, c. 5, sy. 1-2, ss. 25–30, 2019, doi: 10.17985/ijare.643995.
ISNAD ÖZTÜRK, Mehmet Emin. “The Turkish History of Special Education from the Ottoman Period to the Present Day”. International Journal of Academic Research in Education 5/1-2 (Aralık 2019), 25-30. https://doi.org/10.17985/ijare.643995.
JAMA ÖZTÜRK ME. The Turkish History of Special Education from the Ottoman Period to the Present Day. IJARE. 2019;5:25–30.
MLA ÖZTÜRK, Mehmet Emin. “The Turkish History of Special Education from the Ottoman Period to the Present Day”. International Journal of Academic Research in Education, c. 5, sy. 1-2, 2019, ss. 25-30, doi:10.17985/ijare.643995.
Vancouver ÖZTÜRK ME. The Turkish History of Special Education from the Ottoman Period to the Present Day. IJARE. 2019;5(1-2):25-30.
e-ISSN:2149-2913 © 2015 IJARE