Yıl 2016, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 0 - 0 2016-07-01

Semptomatik Makromastili Kadınlarda Küçültme Mammoplastinin Vücut Algısı, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri

Mehmet Çeber [1] , Tülin Yıldız [2] , Elif Eren [3] , Arzu Malak [4]


Amaç Bu çalışmanın amacı, semptomatik makromastili kadınlarda meme küçültme ameliyatının bireylerin yaşam kalitesi, depresyon düzeyi ve vücut imajını algılama durumu üzerine etkilerini belirlemektir. Materyal ve Metot Meme küçültme ameliyatı uygulanan 45 semptomatik makromastili kadında ameliyat öncesi ve ameliyattan 6 ay sonra vücut imajını algılama durumu, depresyon düzeyi ve yaşam kalitesi karşılaştırılmıştır. Araştırmada, ölçüm aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen, hastanemize başvuran bireylerin sosyo-demografik özelliklerini, ameliyatla ilgili görüşlerini ve etkileyen faktörleri belirleyen “Hasta Veri Toplama Formu”, beden imajını algılama durumunu belirlemek için “Vücüt Algısı Ölçeği (VAÖ)”, genel sağlık sorgulaması için “SF-36 yaşam kalitesi ölçeği” ve Beck depresyon ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır. Bulgular Hastaların yaş ortalaması 41,020 ± 11,526 (en düşük yaş 17, en yüksek yaş 61); çıkarılan meme dokusu ağırlığı ortalaması 2808,890 ± 559,859 gr idi. Hastaların ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) ameliyat öncesi 35,030±5,376 kg/m2 (min 24,51 kg/m2; max 46,88 kg/m2), ameliyat sonrası 33,320±5,083 kg/m2 (min 23,8 kg/m2; max 44,53 kg/m2) idi. Hastaların VKİ azalması ortalama 1,712 ± 0,545 kg/m2 ; % VKİ azalması ortalama %4,859 ± 1,334 idi. Hastaların preoperatif ölçümlere göre postoperatif 6. ayda vücut algısı ve depresyon düzeylerindeki düşüş istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Hastaların preoperatif ölçümlere göre postoperatif 6. ayda yaşam kalitesi düzeylerindeki artış istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Sonuç Makromastili kadınlarda estetik kaygıdan çok yaşam kalitesini düşüren ağrı, depresyon ve vücut imajını algılama bozuklukları olabilir. Bu hastalarda meme küçültme ameliyatı sonrası ağrılarında azalmaya bağlı yaşam kalitesi, vücut algısı ve depresyon düzeylerinde iyileşmeler görülmüştür. Anahtar kelimeler: makromasti, küçültme mammoplasti, yaşam kalitesi, vücut algısı, depresyon
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Mehmet Çeber

Yazar: Tülin Yıldız

Yazar: Elif Eren

Yazar: Arzu Malak

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

Bibtex @ { ijbcm259349, journal = {International Journal of Basic and Clinical Medicine}, issn = {}, eissn = {2148-0613}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Semptomatik Makromastili Kadınlarda Küçültme Mammoplastinin Vücut Algısı, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Çeber, Mehmet and Yıldız, Tülin and Eren, Elif and Malak, Arzu} }
APA Çeber, M , Yıldız, T , Eren, E , Malak, A . (2016). Semptomatik Makromastili Kadınlarda Küçültme Mammoplastinin Vücut Algısı, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri. International Journal of Basic and Clinical Medicine , 4 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijbcm/issue/24466/259349
MLA Çeber, M , Yıldız, T , Eren, E , Malak, A . "Semptomatik Makromastili Kadınlarda Küçültme Mammoplastinin Vücut Algısı, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri". International Journal of Basic and Clinical Medicine 4 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijbcm/issue/24466/259349>
Chicago Çeber, M , Yıldız, T , Eren, E , Malak, A . "Semptomatik Makromastili Kadınlarda Küçültme Mammoplastinin Vücut Algısı, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri". International Journal of Basic and Clinical Medicine 4 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Semptomatik Makromastili Kadınlarda Küçültme Mammoplastinin Vücut Algısı, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri AU - Mehmet Çeber , Tülin Yıldız , Elif Eren , Arzu Malak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - International Journal of Basic and Clinical Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 4 IS - 1 SN - -2148-0613 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Basic and Clinical Medicine Semptomatik Makromastili Kadınlarda Küçültme Mammoplastinin Vücut Algısı, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri %A Mehmet Çeber , Tülin Yıldız , Elif Eren , Arzu Malak %T Semptomatik Makromastili Kadınlarda Küçültme Mammoplastinin Vücut Algısı, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri %D 2016 %J International Journal of Basic and Clinical Medicine %P -2148-0613 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Çeber, Mehmet , Yıldız, Tülin , Eren, Elif , Malak, Arzu . "Semptomatik Makromastili Kadınlarda Küçültme Mammoplastinin Vücut Algısı, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri". International Journal of Basic and Clinical Medicine 4 / 1 (Temmuz 2016): 0-0 .
AMA Çeber M , Yıldız T , Eren E , Malak A . Semptomatik Makromastili Kadınlarda Küçültme Mammoplastinin Vücut Algısı, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri. International Journal of Basic and Clinical Medicine. 2016; 4(1): 0-0.
Vancouver Çeber M , Yıldız T , Eren E , Malak A . Semptomatik Makromastili Kadınlarda Küçültme Mammoplastinin Vücut Algısı, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri. International Journal of Basic and Clinical Medicine. 2016; 4(1): 0-0.