Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE USE OF TURKISH FOLK TUNES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: THE EXAMPLE OF ASHIK VEYSEL

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1, 193 - 207, 15.08.2022
https://doi.org/10.22252/ijca.1122016

Öz

In the process of teaching/learning another language, many factors can play an important role in achieving the success of the individual. In addition to strategy/approach, methods and techniques, many elements such as determining the objectives, creating the curriculum, activities in the learning process, the duties of the teacher and the student, the adequacy of measurement and evaluation, and out-of-process activities are the points that should be emphasized in language learning. There is another issue that has an active role in achieving the targeted success in language teaching, which is the materials used in the education process. The use of music and songs/folk songs in language teaching has been researched and examined by many linguists. This article discusses the role of music (song/ folk song) in language teaching/learning as course material for foreign language learners. In the study, 10 of the most well-known or most sung folk songs of Aşık Veysel were translated into English, and the students were given the opportunity to sing the folk songs in English.Thus, it is aimed to develop / advance the student's accent and increase her/his vocabulary.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA ARSLAN, Mehmet. VE ERGİN, Ahmet. (2010). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Etkin Kullanımı. İstanbul: Dil Dergisi.
 • ATASEVEN, Feridun. (1988). Değişen Sınıf İçi Öğretim Ortamları ve Şarkılarının Yabancı Dil Öğretiminde Araç Olarak Kullanılması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • GÜLDALI, Vahap. (2019). Yabancılara Türkçe Kelime Öğretiminde Müziğin Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • GENÇ, Ş. VE SENEMOĞLU, N. (2001). Okul Öncesi Eğitim Modül 12. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • GÜREL, Nurdan. (2019). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bir Materyal Çalışması: Temalara Uygun Şarkılar Oluşturma. İstanbul: Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD).
 • IŞIK, Ali. Ve ALTMIŞDÖRT, G.onca (2010). Yabancı Dil Öğretiminde Malzeme Değerlendirme. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. KARAKOÇ ÖZTÜRK, Başak. (2020). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarımı. Adana: Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi.
 • KARASAR, Niyazi. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. KAYA, Doğan. (2004). Aşık Veysel. Sivas: Sivas Valiliği.
 • KÖSE, Bahar. (2012). Yabancı Dil Öğretiminde Şarkı Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı.

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANIMI: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1, 193 - 207, 15.08.2022
https://doi.org/10.22252/ijca.1122016

Öz

Başka bir dil öğretim/öğrenme sürecinde birçok etken birey başarısının elde edilmesinde önemli bir rol oynayabilmektedir. Strateji/Yaklaşım, yöntem ve tekniklerin yanı sıra hedeflerin belirlenmesi, izlencenin oluşturulması, öğrenme sürecinde yer alan etkinlikler, öğretmen ve öğrencinin görevi, ölçme ve değerlendirmenin yeterliliği, süreç dışı faaliyetler gibi pek çok öğe dil öğreniminde önemle üzerinde durulması gereken noktalardır. Dil öğretiminde hedeflenen başarının gerçekleştirilmesinde etkin role sahip bir diğer husus daha vardır ki bu da eğitim öğretim sürecinde kullanılan malzemelerdir. Müzik ve şarkıların/türkülerin dil öğretimindeki kullanımları bir çok dil bilimci tarafından araştırılmış ve irdelenmiştir. Bu makale, yabancı dil öğrenenler için ders materyali olarak müziğin (şarkı/türkü) dil öğretimi/öğrenimindeki rolünü ele almaktadır. Çalışmada Aşık Veysel’in en çok bilinen ya da en çok söylenen 10 türküsü İngilizceye çevrilmiş, öğrencilerin türküleri ingilizce dilinde söyleme imkanı sağlanmıştır. Böylelikle öğrencinin aksanının geliştirmesi/ilertmesi ve kelime dağarcığının artırılması hedeflenmiştir.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA ARSLAN, Mehmet. VE ERGİN, Ahmet. (2010). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Etkin Kullanımı. İstanbul: Dil Dergisi.
 • ATASEVEN, Feridun. (1988). Değişen Sınıf İçi Öğretim Ortamları ve Şarkılarının Yabancı Dil Öğretiminde Araç Olarak Kullanılması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • GÜLDALI, Vahap. (2019). Yabancılara Türkçe Kelime Öğretiminde Müziğin Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • GENÇ, Ş. VE SENEMOĞLU, N. (2001). Okul Öncesi Eğitim Modül 12. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • GÜREL, Nurdan. (2019). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bir Materyal Çalışması: Temalara Uygun Şarkılar Oluşturma. İstanbul: Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD).
 • IŞIK, Ali. Ve ALTMIŞDÖRT, G.onca (2010). Yabancı Dil Öğretiminde Malzeme Değerlendirme. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. KARAKOÇ ÖZTÜRK, Başak. (2020). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarımı. Adana: Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi.
 • KARASAR, Niyazi. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. KAYA, Doğan. (2004). Aşık Veysel. Sivas: Sivas Valiliği.
 • KÖSE, Bahar. (2012). Yabancı Dil Öğretiminde Şarkı Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zekeriya KAPTAN> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9249-1155
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 1 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 15 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijca1122016, journal = {İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi}, issn = {2458-7915}, eissn = {2458-7915}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {8}, number = {1}, pages = {193 - 207}, doi = {10.22252/ijca.1122016}, title = {YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANIMI: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kaptan, Zekeriya} }
APA Kaptan, Z. (2022). YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANIMI: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ . İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi , 8 (1) , 193-207 . DOI: 10.22252/ijca.1122016
MLA Kaptan, Z. "YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANIMI: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ" . İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 8 (2022 ): 193-207 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijca/issue/71606/1122016>
Chicago Kaptan, Z. "YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANIMI: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ". İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 8 (2022 ): 193-207
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANIMI: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ AU - ZekeriyaKaptan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.22252/ijca.1122016 DO - 10.22252/ijca.1122016 T2 - İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 207 VL - 8 IS - 1 SN - 2458-7915-2458-7915 M3 - doi: 10.22252/ijca.1122016 UR - https://doi.org/10.22252/ijca.1122016 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANIMI: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ %A Zekeriya Kaptan %T YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANIMI: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ %D 2022 %J İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi %P 2458-7915-2458-7915 %V 8 %N 1 %R doi: 10.22252/ijca.1122016 %U 10.22252/ijca.1122016
ISNAD Kaptan, Zekeriya . "YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANIMI: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ". İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 8 / 1 (Ağustos 2022): 193-207 . https://doi.org/10.22252/ijca.1122016
AMA Kaptan Z. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANIMI: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ. IJCA. 2022; 8(1): 193-207.
Vancouver Kaptan Z. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANIMI: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. 2022; 8(1): 193-207.
IEEE Z. Kaptan , "YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANIMI: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ", İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 193-207, Ağu. 2022, doi:10.22252/ijca.1122016