Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 14, 15.07.2022
https://doi.org/10.47898/ijeased.1021497

Öz

Data on exterior temperature constitute one of the most important parameters in the calculation of energy needs in buildings. This study obtained the temperature distribution curves by analyzing the outdoor air temperature in Bandırma. Heating Degree Hour (HDH) and Cooling Degree Hour (CDH) for three different base temperatures were calculated. A 21-year data set between 2000-2020 obtained from the General Directorate of Meteorology was used. The incidence (%) of outdoor air temperature according to months was determined. In the calculation of the HDH and CDH values, base temperatures of (15, 18 and 20 °C) and (20, 22 and 24 °C) were considered respectively. The results of the analysis showed that the number of HDH changed between 31357 and 53037, while CDH numbers ranged between 10433 and 2669. The increase in the average outdoor air temperature with the effects of global warming was determined for heating and cooling season in a 21-year period according to year. It was determined that there was an increase of 1.68 °C in the heating season in the 21-year period and 1.80 °C in the cooling season in the 21-year period. In this study, the necessity of determining energy needs for heating and cooling purposes in a clear and up-to-date manner was emphasized once again. This is highly important to not only achieve energy savings but also reduce the air pollution effects of energy consumption. It is believed that this study will make a contribution to the literature in this sense.

Kaynakça

 • Altun, M., Akçamete, A., Akgül, ÇM. (2020) Investigation of the effect of outdoor temperature data on the building heating energy requirement and validity of the TS 825 degree-day region clustering. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 26(6), 1062-1075.
 • An, N., Turp, MT., Akbaş, A., Öztürk, Ö., Kurnaz, ML. (2018) Future Projections of Heating and Cooling Degree Days in a Changing Climate of Turkey. Marmara Journal of Science, 3: 227-240.
 • Bulut, H., Büyükalaca, O., Yılmaz, T., Aktacir, MA. (2002) GAP bölgesi için detaylı iklim verileri. Harran Üniversitesi GAP IV. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa, 183-191.
 • Büyükalaca, O., Bulut, H., Yılmaz, T. (2001) Analysis of variable-base heating and cooling degree-days for Turkey. Applied Energy, 69(4): 269-283.
 • Büyükalaca, O., Bulut, H., Yılmaz, T. (1999) Türkiye’nin Bazı İlleri İçin Derece Gün Değerleri. ULIBTK’99-023 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya, 8-10 Eylül 1999.
 • Christenson, M., Manz, H., Gyalistras, D. (2006) Climate warming impact on degree-days and building energy demand in Switzerland. Energy Convers Manag 47(6):671-86.
 • Coşkun, M., Gürkan, H., Arabacı, H., Demircan, M., Eskioğlu, O., Şensoy, S., Yazıcı, B. (2016) İklim Değişikliğinin Enerji Tüketimine Etkisi. 10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu (UTES), 24-26 Ekim 2016, İstanbul.
 • De Rosa, M., Bianco, V., Scarpa, F., Tagliafico, LA. (2014) Heating and cooling building energy demand evaluation; a simplified model and a modified degree days approach. Appl energy128:217-29.
 • Dombaycı, ÖA., Bayrakçı, HC. (2017) The Calculation Of Monthly Heating Degree-Day Numbers Used To Prediction Of Heating Energy Consumption Of Buildings For In Cold Climate Provinces Of Turkey. SDU Journal Of Technical Sciences, 7;2;18-25.
 • Ertürk, M., Oktay, Z., Çoşgun, C., Keçebaş, A., Çay, Y., Daşdemir, A. (2018) Investigation of energy and emission change for house heating with context of global warming in Düzce/Turkey. Journal of Polytechnic ISSN: 2147-9429.
 • Ertürk, M., Çay, Y. (2021) Calculation of building cooling loads using the cooling degree-hour method, Politeknik Dergisi, 24(2): 723-732.
 • Küçüktopçu, E., Cemek, B. (2018) A study on environmental impact of insulation thickness of poultry building walls. Energy 150, 583-590.
 • Papakostas, K., Kyriakis, N. (2005) Heating and cooling degree-hours for Athens and Thessaloniki, Greece. Renewable Energy, 30: 1873-1880.
 • Pusat, Ş., Tunç, N., Ekmekçi, İ., Yetişken, Y. (2015) Karabük İçin Derece-Zaman Hesaplamaları. ISITES2015 Valencia-Spain.
 • Şen, Y. (2020) Design Methodology Of Insulation Material For Buildings In Duzce Province According To Degree-Time And Temperature Analysis. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 1676-1694.
 • Şen, Z., Kadıoglu, M. (1997) Heating Degree-days for Arid Regions, Energy 23: 1089-1094.

Farklı Denge Sıcaklıkları İçin Isıtma ve Soğutma Derece-Saatlerinin Değişimi: Bandırma Örneği

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 14, 15.07.2022
https://doi.org/10.47898/ijeased.1021497

Öz

Dış sıcaklık verisi binalarda enerji ihtiyacının hesaplanmasında en önemli parametrelerden biridir. Bu çalışmada Bandırma’da dış hava sıcaklık verileri analiz edilerek sıcaklık dağılım eğrileri elde edilmiştir. Üç farklı denge sıcaklığı için Isıtma Derece Saat (IDS) ve Soğutma Derece Saat (SDS) değerleri hesaplanmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden temin edilen 2000-2020 yılları arası 21 yıllık veri seti kullanılmıştır. Dış hava sıcaklığının aylara göre görülme sıklığı (%) belirlenmiştir. IDS ve SDS değerlerinin hesaplanmasında sırasıyla (15, 18 ve 20 °C) ve (20, 22 ve 24 °C) denge sıcaklıkları dikkate alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre IDS sayısı 31357 ile 53037 arasında değişirken, SDS sayısı ise 10433 ile 2669 arasında değişmektedir. Bununla birlikte 21 yıllık periyotta ısıtma ve soğutma sezonu için küresel ısınma etkileriyle ortalama dış hava sıcaklığında yıllara göre artış miktarları belirlenmiştir. Isıtma sezonunda 21 yıllık periyotta 1.68 °C ve soğutma sezonunda 21 yıllık periyotta 1.80 °C artış olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma ile ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyacının net ve güncel olarak belirlenmesinin gerekliliği bir kez daha vurgulanmıştır. Hem enerji tasarrufu sağlamak hem de enerji tüketiminin hava kirliliği etkisini azalmak için bu oldukça önemlidir. Çalışmanın bu anlamda literatüre katkı sağlaması düşünülmektedir. 

Kaynakça

 • Altun, M., Akçamete, A., Akgül, ÇM. (2020) Investigation of the effect of outdoor temperature data on the building heating energy requirement and validity of the TS 825 degree-day region clustering. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 26(6), 1062-1075.
 • An, N., Turp, MT., Akbaş, A., Öztürk, Ö., Kurnaz, ML. (2018) Future Projections of Heating and Cooling Degree Days in a Changing Climate of Turkey. Marmara Journal of Science, 3: 227-240.
 • Bulut, H., Büyükalaca, O., Yılmaz, T., Aktacir, MA. (2002) GAP bölgesi için detaylı iklim verileri. Harran Üniversitesi GAP IV. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa, 183-191.
 • Büyükalaca, O., Bulut, H., Yılmaz, T. (2001) Analysis of variable-base heating and cooling degree-days for Turkey. Applied Energy, 69(4): 269-283.
 • Büyükalaca, O., Bulut, H., Yılmaz, T. (1999) Türkiye’nin Bazı İlleri İçin Derece Gün Değerleri. ULIBTK’99-023 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sakarya, 8-10 Eylül 1999.
 • Christenson, M., Manz, H., Gyalistras, D. (2006) Climate warming impact on degree-days and building energy demand in Switzerland. Energy Convers Manag 47(6):671-86.
 • Coşkun, M., Gürkan, H., Arabacı, H., Demircan, M., Eskioğlu, O., Şensoy, S., Yazıcı, B. (2016) İklim Değişikliğinin Enerji Tüketimine Etkisi. 10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu (UTES), 24-26 Ekim 2016, İstanbul.
 • De Rosa, M., Bianco, V., Scarpa, F., Tagliafico, LA. (2014) Heating and cooling building energy demand evaluation; a simplified model and a modified degree days approach. Appl energy128:217-29.
 • Dombaycı, ÖA., Bayrakçı, HC. (2017) The Calculation Of Monthly Heating Degree-Day Numbers Used To Prediction Of Heating Energy Consumption Of Buildings For In Cold Climate Provinces Of Turkey. SDU Journal Of Technical Sciences, 7;2;18-25.
 • Ertürk, M., Oktay, Z., Çoşgun, C., Keçebaş, A., Çay, Y., Daşdemir, A. (2018) Investigation of energy and emission change for house heating with context of global warming in Düzce/Turkey. Journal of Polytechnic ISSN: 2147-9429.
 • Ertürk, M., Çay, Y. (2021) Calculation of building cooling loads using the cooling degree-hour method, Politeknik Dergisi, 24(2): 723-732.
 • Küçüktopçu, E., Cemek, B. (2018) A study on environmental impact of insulation thickness of poultry building walls. Energy 150, 583-590.
 • Papakostas, K., Kyriakis, N. (2005) Heating and cooling degree-hours for Athens and Thessaloniki, Greece. Renewable Energy, 30: 1873-1880.
 • Pusat, Ş., Tunç, N., Ekmekçi, İ., Yetişken, Y. (2015) Karabük İçin Derece-Zaman Hesaplamaları. ISITES2015 Valencia-Spain.
 • Şen, Y. (2020) Design Methodology Of Insulation Material For Buildings In Duzce Province According To Degree-Time And Temperature Analysis. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 1676-1694.
 • Şen, Z., Kadıoglu, M. (1997) Heating Degree-days for Arid Regions, Energy 23: 1089-1094.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik, Makine
Yayınlanma Tarihi Temmuz 2022
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Asiye ASLAN (Sorumlu Yazar)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1173-5008
Türkiye

Teşekkür I would like to thank the Turkish State Meteorological Service for providing the meteorological data from Bandırma meteorological stations.
Erken Görünüm Tarihi 2 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 10 Kasım 2021
Kabul Tarihi 19 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijeased1021497, journal = {Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi}, issn = {2667-8764}, eissn = {2667-8764}, address = {Fırat Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ / Türkiye}, publisher = {Selim TAŞKAYA}, year = {2022}, volume = {4}, pages = {1 - 14}, doi = {10.47898/ijeased.1021497}, title = {Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma}, key = {cite}, author = {Aslan, Asiye} }
APA Aslan, A. (2022). Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma . Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi , 4 (1) , 1-14 . DOI: 10.47898/ijeased.1021497
MLA Aslan, A. "Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma" . Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 4 (2022 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijeased/issue/67871/1021497>
Chicago Aslan, A. "Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma". Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 4 (2022 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma AU - Asiye Aslan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47898/ijeased.1021497 DO - 10.47898/ijeased.1021497 T2 - Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 4 IS - 1 SN - 2667-8764-2667-8764 M3 - doi: 10.47898/ijeased.1021497 UR - https://doi.org/10.47898/ijeased.1021497 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma %A Asiye Aslan %T Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma %D 2022 %J Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi %P 2667-8764-2667-8764 %V 4 %N 1 %R doi: 10.47898/ijeased.1021497 %U 10.47898/ijeased.1021497
ISNAD Aslan, Asiye . "Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma". Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 4 / 1 (Temmuz 2022): 1-14 . https://doi.org/10.47898/ijeased.1021497
AMA Aslan A. Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma. IJEASED ( ISSN: 2667-8764 ). 2022; 4(1): 1-14.
Vancouver Aslan A. Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi. 2022; 4(1): 1-14.
IEEE A. Aslan , "Change of Heating and Cooling Degree-Hours for Different Base Temperatures: A Case Study of Bandırma", Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 1-14, Tem. 2022, doi:10.47898/ijeased.1021497