Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Relationship Between Architecture and Climate: The Case of the Cities of Yezd and Masule (Iran)

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 129 - 140, 15.12.2022
https://doi.org/10.47898/ijeased.1057452

Öz

The future of humanity is in danger due to the quick and unchecked use of natural resources, as well as the severe environmental degradation occurring in densely populated cities. People's quality of life is substantially impacted by this circumstance in important areas. Particularly in recent years, the topic of climate change has been more prominent. Examining the historic architecture in quaint towns and rural places reveals how people relate a new structure to its environment. Since cities are where more than half of the world's population resides, urban design, energy consumption, and sustainability challenges are significant. By addressing current climate change, this paper seeks to illuminate the significance of traditional architecture in the notion of sustainability against various climate factors in the Iranian cities of Yazd and Masule. Then, architectural suggestions that make it match the building's attributes the best are made. In the context of cities and local governments fight against climate change, this study seeks to address the sustainability issue, which focuses mostly on restructuring in contemporary cities. This article uses an analytical supplement as its primary working technique. Digital and library resources were primarily used. The effects on the characteristics of the traditional homes were examined in light of the climatic conditions of the city.

Kaynakça

 • Asgari, A. (2014). Genel Mimarlık Anlayışı. Tehran: Asr Kankash.
 • Ashraf Vaghefi, S., Keykhai, M., Jahanbakhshi, F., Sheikholeslami, J., Ahmadi, A., Yang, H., ve Abbaspour, K. (2019). The future of extreme climate in Iran. Scientific Reports, 9(1464).
 • Baghaiepoor, M. (2019). İran'da iklime uyarlanmış evler: Sıcak, soğuk ve nemli iklim. Facta üniversitesi, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği dizisi.
 • Buis, A. (2014). NASA, Partners Target Megacities Carbon Emissions. Çevrimiçi Web sitesinden alındı: https://www.jpl.nasa.gov/
 • Castán Broto, V. (2017). Urban governance and the politics of climate change. World development, 93(C), 1-15.
 • Erdemir, İ. (2014). Sıcak-kuru İklim Bölgelerinde enerji Korunumu-yerleşme Dokusu-form Etkileşimi: geleneksel Diyarbakır Evleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü Institute of Science And Technology.
 • Farrokh yar, H., Karimian, H., ve Modareszadeh, A. (2011). Yüz ev, yüz plan (eski evlerin tarihsel bağlamda mimari özellikleri (sıcak ve kuru iklim)). Kashan: Kashan Islamic Azad Üniversitesi.
 • Gürcü Mahlbani, Y., ve Daneshvar, K. (2000). Gilan'ın geleneksel mimari unsurlarının oluşumunda iklimin etkisi. Armanshahr Mimarisi ve Kentsel Gelişim, 3(4), 135-145.
 • Hasan pourlamar, S., Raitzadeh, F. (2017). İran'ın incelenen dağlık bölgesinin geleneksel mimarisinden sürdürülebilirlik hakkında öğrenilen dersler: tarihi Masule şehri. Kharazmi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, 366.
 • Hashemi, Y. (2014). Çevre koşulları düzenlemesi. Tehran: Sanei Shahmirzadi.
 • Kasmaei, M. (2003). İklim ve Mimarlık (Ahmadi nejad b.). Tehran: khak.
 • Kuban, D. (1968). Anadolu-türk şehri:tarihi gelişmesi,sosyal ve fiziki ozellikleri üzerinde bazı gelişmeler. Vakıflar dergisi, 7, 53-73.
 • Najjari, Y. (2021). Masoleh, İran'ın en güzel ve ünlü teraslı köyü. Çevrimiçi Web sitesinden alındı: https://seeiran.ir/
 • Oral, G., Manioğlu, G. (2005). İklimle Dengeli Tasarım: Mardin Antakya Örnekleri. Tasarım Dergisi, 136-142.
 • Özbek, K. (2010). Geleneksel Niğde evleri mekansal araştırması ve Kale Mahallesi konut yerleşimi ve tipoloji-morfoloji ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Pirnia, M., Memarian, G. (2005). İran İslam Mimarisine Giriş. Tehran: Soroush Danesh.
 • Pirnia, M., Memarian, G. (2016). İran Mimarisi. Tehran: Gholamhossein Memarian.
 • Sajjadzadeh, H., Asilian Bidgoli, F., ve Chavoshizadeh, F. (2015). Yazd'daki geleneksel binaların mimarisinde iklimsel tasarım çözümleri. Fuman: Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla ulusal inşaat mühendisliği ve mimarlık konferansı.
 • Sedaghat, S. (2021). Asemaneh Villa. Çevrimiçi Web sitesinden alındı: http://www.caoi.ir/
 • Shakiba manesh, A., Ghorbanian, M. (2015). Çevre Koşullarının Düzenlenmesi. Tehran: Than.
 • Tahbaz, M. (2017). İklim Bilgisi, Mimari Tasarım. Tehran: Shahid beheshti Üniversite.
 • Yalçınlar Ercoskun, Ö. (2016). Geleneksel Türk Kentinden Sürdürülebilirlik Çıkarımları. 7(19), 522-549.
 • Yardımlı, S., Shahriary, A., ve Güleç Özer, D. (2018). Sürdürülebilir Yapı Örneği Olarak Yazd'da Konut Analizi. Online Journal of Art and Design, 6(5), 39-53.

Mimarlık ve İklim İlişkisi perspektifinde (İran) Yezd ve Masule Şehirleri Örneği

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 129 - 140, 15.12.2022
https://doi.org/10.47898/ijeased.1057452

Öz

İnsanların yoğun olarak yaşadığı şehirlerde doğal kaynakların hızlı ve kontrolsüz tüketimi ve çevreye verilen zararın yüksek düzeyde olması insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Bu durum hayati alanlarda bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. İklim değişikliği konusu, özellikle son yıllarda, ön plana çıkmıştır. Eski kentlerde ve kırsal alanlarda var olan geleneksel mimari incelendiğinde, insanların yeni bir yapıyı çevresiyle nasıl bağdaştırdığı görülmektedir. Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamakta olduğundan kentsel mimari, enerji kullanımı ve sürdürülebilirlik konuları önemli bir rol oynamaktadır. Bu makalenin amacı, İran'ın Yezd ve Masule şehirlerindeki farklı iklim parametrelerinin arka planına karşı, geleneksel mimarinin sürdürülebilirlik kavramındaki rolünü ortaya koymak ve günümüzde iklim değişikliğini tartışmaktır. Ardından bina özellikleriyle en iyi şekilde uyum sağlamasına yardımcı olan mimari fikirlerden bahsedilmiştir. Bu çalışma, günümüz kentlerinde ağırlıklı olarak yeniden yapılanmaya yönelik olan bu sürdürülebilirlik konusunu, kentlerin ve yerel yönetimlerin iklim değişikliğine karşı mücadelesi bağlamında ele almayı amaçlamaktadır. Bu makalenin çalışma yöntemi analitik bir ektir. Kütüphane ve dijital kaynaklar daha çok kullanılmıştır. Kent iklimi dikkate alınarak geleneksel konutların özelliklerine etkisi analiz edilmiştir.

Kaynakça

 • Asgari, A. (2014). Genel Mimarlık Anlayışı. Tehran: Asr Kankash.
 • Ashraf Vaghefi, S., Keykhai, M., Jahanbakhshi, F., Sheikholeslami, J., Ahmadi, A., Yang, H., ve Abbaspour, K. (2019). The future of extreme climate in Iran. Scientific Reports, 9(1464).
 • Baghaiepoor, M. (2019). İran'da iklime uyarlanmış evler: Sıcak, soğuk ve nemli iklim. Facta üniversitesi, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği dizisi.
 • Buis, A. (2014). NASA, Partners Target Megacities Carbon Emissions. Çevrimiçi Web sitesinden alındı: https://www.jpl.nasa.gov/
 • Castán Broto, V. (2017). Urban governance and the politics of climate change. World development, 93(C), 1-15.
 • Erdemir, İ. (2014). Sıcak-kuru İklim Bölgelerinde enerji Korunumu-yerleşme Dokusu-form Etkileşimi: geleneksel Diyarbakır Evleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü Institute of Science And Technology.
 • Farrokh yar, H., Karimian, H., ve Modareszadeh, A. (2011). Yüz ev, yüz plan (eski evlerin tarihsel bağlamda mimari özellikleri (sıcak ve kuru iklim)). Kashan: Kashan Islamic Azad Üniversitesi.
 • Gürcü Mahlbani, Y., ve Daneshvar, K. (2000). Gilan'ın geleneksel mimari unsurlarının oluşumunda iklimin etkisi. Armanshahr Mimarisi ve Kentsel Gelişim, 3(4), 135-145.
 • Hasan pourlamar, S., Raitzadeh, F. (2017). İran'ın incelenen dağlık bölgesinin geleneksel mimarisinden sürdürülebilirlik hakkında öğrenilen dersler: tarihi Masule şehri. Kharazmi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, 366.
 • Hashemi, Y. (2014). Çevre koşulları düzenlemesi. Tehran: Sanei Shahmirzadi.
 • Kasmaei, M. (2003). İklim ve Mimarlık (Ahmadi nejad b.). Tehran: khak.
 • Kuban, D. (1968). Anadolu-türk şehri:tarihi gelişmesi,sosyal ve fiziki ozellikleri üzerinde bazı gelişmeler. Vakıflar dergisi, 7, 53-73.
 • Najjari, Y. (2021). Masoleh, İran'ın en güzel ve ünlü teraslı köyü. Çevrimiçi Web sitesinden alındı: https://seeiran.ir/
 • Oral, G., Manioğlu, G. (2005). İklimle Dengeli Tasarım: Mardin Antakya Örnekleri. Tasarım Dergisi, 136-142.
 • Özbek, K. (2010). Geleneksel Niğde evleri mekansal araştırması ve Kale Mahallesi konut yerleşimi ve tipoloji-morfoloji ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Pirnia, M., Memarian, G. (2005). İran İslam Mimarisine Giriş. Tehran: Soroush Danesh.
 • Pirnia, M., Memarian, G. (2016). İran Mimarisi. Tehran: Gholamhossein Memarian.
 • Sajjadzadeh, H., Asilian Bidgoli, F., ve Chavoshizadeh, F. (2015). Yazd'daki geleneksel binaların mimarisinde iklimsel tasarım çözümleri. Fuman: Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla ulusal inşaat mühendisliği ve mimarlık konferansı.
 • Sedaghat, S. (2021). Asemaneh Villa. Çevrimiçi Web sitesinden alındı: http://www.caoi.ir/
 • Shakiba manesh, A., Ghorbanian, M. (2015). Çevre Koşullarının Düzenlenmesi. Tehran: Than.
 • Tahbaz, M. (2017). İklim Bilgisi, Mimari Tasarım. Tehran: Shahid beheshti Üniversite.
 • Yalçınlar Ercoskun, Ö. (2016). Geleneksel Türk Kentinden Sürdürülebilirlik Çıkarımları. 7(19), 522-549.
 • Yardımlı, S., Shahriary, A., ve Güleç Özer, D. (2018). Sürdürülebilir Yapı Örneği Olarak Yazd'da Konut Analizi. Online Journal of Art and Design, 6(5), 39-53.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi Aralık 2022
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Sahar ELYASİ> (Sorumlu Yazar)
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0002-9982-2770
Türkiye


Ruşen YAMAÇLI>
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9659-9246
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Temmuz 2022
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 14 Ocak 2022
Kabul Tarihi 21 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijeased1057452, journal = {Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi}, issn = {2667-8764}, eissn = {2667-8764}, address = {Fırat Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ / Türkiye}, publisher = {Selim TAŞKAYA}, year = {2022}, volume = {4}, number = {2}, pages = {129 - 140}, doi = {10.47898/ijeased.1057452}, title = {Mimarlık ve İklim İlişkisi perspektifinde (İran) Yezd ve Masule Şehirleri Örneği}, key = {cite}, author = {Elyasi, Sahar and Yamaçlı, Ruşen} }
APA Elyasi, S. & Yamaçlı, R. (2022). Mimarlık ve İklim İlişkisi perspektifinde (İran) Yezd ve Masule Şehirleri Örneği . Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi , 4 (2) , 129-140 . DOI: 10.47898/ijeased.1057452
MLA Elyasi, S. , Yamaçlı, R. "Mimarlık ve İklim İlişkisi perspektifinde (İran) Yezd ve Masule Şehirleri Örneği" . Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 4 (2022 ): 129-140 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijeased/issue/71538/1057452>
Chicago Elyasi, S. , Yamaçlı, R. "Mimarlık ve İklim İlişkisi perspektifinde (İran) Yezd ve Masule Şehirleri Örneği". Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 4 (2022 ): 129-140
RIS TY - JOUR T1 - Mimarlık ve İklim İlişkisi perspektifinde (İran) Yezd ve Masule Şehirleri Örneği AU - SaharElyasi, RuşenYamaçlı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47898/ijeased.1057452 DO - 10.47898/ijeased.1057452 T2 - Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 140 VL - 4 IS - 2 SN - 2667-8764-2667-8764 M3 - doi: 10.47898/ijeased.1057452 UR - https://doi.org/10.47898/ijeased.1057452 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi Mimarlık ve İklim İlişkisi perspektifinde (İran) Yezd ve Masule Şehirleri Örneği %A Sahar Elyasi , Ruşen Yamaçlı %T Mimarlık ve İklim İlişkisi perspektifinde (İran) Yezd ve Masule Şehirleri Örneği %D 2022 %J Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi %P 2667-8764-2667-8764 %V 4 %N 2 %R doi: 10.47898/ijeased.1057452 %U 10.47898/ijeased.1057452
ISNAD Elyasi, Sahar , Yamaçlı, Ruşen . "Mimarlık ve İklim İlişkisi perspektifinde (İran) Yezd ve Masule Şehirleri Örneği". Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 4 / 2 (Aralık 2022): 129-140 . https://doi.org/10.47898/ijeased.1057452
AMA Elyasi S. , Yamaçlı R. Mimarlık ve İklim İlişkisi perspektifinde (İran) Yezd ve Masule Şehirleri Örneği. IJEASED ( ISSN: 2667-8764 ). 2022; 4(2): 129-140.
Vancouver Elyasi S. , Yamaçlı R. Mimarlık ve İklim İlişkisi perspektifinde (İran) Yezd ve Masule Şehirleri Örneği. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi. 2022; 4(2): 129-140.
IEEE S. Elyasi ve R. Yamaçlı , "Mimarlık ve İklim İlişkisi perspektifinde (İran) Yezd ve Masule Şehirleri Örneği", Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 129-140, Ara. 2022, doi:10.47898/ijeased.1057452