Editorial Board

Kurucu/İmtiyaz Sahibi

 Prof. Dr. Himmet KARADAL

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

hkaradal@gmail.com

Baş Editör

Prof. Dr. Himmet KARADAL

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

hkaradal@gmail.com

Editörler

Dr. Öğretim Üyesi Yahya Can DURA

İstanbul Gelişim Üniversitesi İİSBF - Uluslararası Ticaret ve Finansman

CGAP (Uluslararası Kamu Denetçisi)

E-mail: y.can.dura@gmail.com - ycdura@gelisim.edu.tr


Doç. Dr. Dababrata CHOWDHURY

Suffolk Üniversitesi, İngiltere

E-mail: d.chowdhury@uos.ac.ukProf. Dr. Ahmet ERGÜLEN

Balıkesir Üniversitesi İİBF Dekanı

E-mail: ahmet.ergulen@balikesir.edu.tr
Editör Yardımcıları


Erdem YAZGI

İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanı

İzmir Valiliği


E-mail: erdemyazgi@gmail.com


Ethem MERDAN

Ahi Evran Üniversitesi, Aksaray/Türkiye

E-mail: ethem_merdan@hotmail.com

Yayın Kurulu


Prof. Dr. Himmet KARADAL

Aksaray Üniversitesi, Aksaray/TÜRKİYE

E-mail: hkaradal@gmail.com

Doç. Dr. Dababrata CHOWDHURY

Suffolk Üniversitesi, İngiltere

E-mail: hkaradal@gmail.com

Dr. Öğretim Üyesi Yahya Can DURA

İstanbul Gelişim Üniversitesi İİSBF -Uluslararası Ticaret ve Finansman

CGAP (Uluslararası Kamu Denetçisi)

E-mail: y.can.dura@gmail.com - ycdura@gelisim.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi A. Mohammed ABUBAKAR

Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya/TÜRKİYE

E-mail: me@mohammedabubakar.com

Erdem YAZGI

İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanı

İzmir Valiliği

E-mail: erdemyazgi@gmail.com

Öğr. Gör. Ethem MERDAN

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir/TÜRKİYE

E-mail: ethem_merdan@hotmail.com


İngilizce Dil Editörleri

Dr. Öğretim Üyesi A. Mohammed ABUBAKAR

Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya/Türkiye

E-mail: me@mohammedabubakar.com

Sekreter

Ethem MERDAN

Ahi Evran Üniversitesi, Aksaray/Türkiye

E-mail: ethem_merdan@hotmail.com

Danışma Kurulu

 

Prof. Dr. Adnan ÇELİK

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Emin CİVİ

University of New Brunswick, KANADA

Prof. Dr. Abdullah KIRAN

Muş Alparslan Üniversitesi

Prof. Dr. Agah Sinan ÜNSAR

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet AY

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet DİKEN

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Argun KARACABEY

Altunbaş Üniversitesi

Prof. Dr. Atılhan NAKTİYOK

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe ŞAHİN

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Azim ÖZTÜRK

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Azize ERGENELİ

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Bahadır AKIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Bekir DENİZ

Ardahan Üniversitesi

Prof. Dr. Bilçin TAK

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Canan AY

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Canan MADRAN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Celil ÇAKICI

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN

Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Dursun BİNGÖL

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan EKİZ

King Abdülaziz University

Prof. Dr. Erşan SEVER

Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Esen GÜRBÜZ

Niğde Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ferit ÖLÇER

Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Güven MURAT

Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk TANRIVERDİ

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan TUTAR

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet KAVRUK

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan YÜKSEL

Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Jülide KESKEN

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut ARSLAN

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ

Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Meltem ONAY

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Mete YILDIZ

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Muammer TEKELİOĞLU

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Muhittin ACAR

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Murat TÜRK

Osmaniye Korku Ata Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa İLKAN

KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Nazan GÜNAY

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Nüket SARAÇEL

Doğuş Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan ÇOBAN

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan ERDEM

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Recai COŞKUN

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLFF

Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Rıfat IRAZ

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Said KINGIR

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Sezer AKARCALI

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Süreyya YILDIRIM

Sinop Üniversitesi

Prof. Dr. Şenol KANTARCI

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Şükrü ÖZEN

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Tamer MÜFTÜOĞLU

TEB Bankası

Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Abdulgani ARIKAN

Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah ÇALIŞKAN

Toros Üniversitesi

Doç. Dr. Adem BALTACI

Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Adnan KALKAN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe GÜNSEL

Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Bahattin KARADEMİR

Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Berrin FİLİZÖZ

Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru AYKAN

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru ERDOST ÇOLAK

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru GÜNEREN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Efe EFEOĞLU

Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Figen AKÇA

Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Gözde İNAL KIZILTEPE

KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi

Doç. Dr. Gürol ÖZCÜRE

Ordu Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan ALTIN

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Haluk DUMAN

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Haşim AKÇA

Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin ÜNLÜ

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim EKŞİ

Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. İlhan EGE

Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail AKBAL

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Kahraman KALYONCU

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Korhan KARCIOĞLU

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Köksal HAZIR

Toros Üniversitesi

Doç. Dr. Kubilay ÖZER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Lütfi ARSLAN

Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut AKIN

Bozok Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut HIZIROĞLU

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. Mazlum ÇELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet AKINCI

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Doç. Dr. Müjdat AVCI

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Muğla Üniversitesi

Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Doç. Dr. Osman DOĞANAY

Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.

Doç. Dr. Öykü İYİGÜN

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Sadettin PAKSOY

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. Seçil FETTAHLIOĞLU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.

Doç. Dr. Sema POLATÇI

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Semih SORAN

Özyeğin Üniversitesi

Doç. Dr. Suat BEGEÇ

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Doç. Dr. Vedat BAL

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Yunus DEMİRLİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ünal AY

Çağ Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Prof. Dr. Sima NART

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Engin YILDIRIM

Anayasa Mahkemesi

Prof. Dr. Azmi YALÇIN

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Nurullah GENÇ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Prof. Dr. Harun ARIKAN

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Prof. Dr. Kemal BİRDİR

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa TÜMER

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Cemile ÇELİK

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Sudi APAK

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir VAROĞLU

Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Tamer KOÇEL

İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Nejat BASIM

Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet BARCA

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Cenk SÖZEN

Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ali AKDEMİR

İstanbul Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Ünsal SIĞRI

Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail KAYAR

Altınbaş Üniversitesi

Prof. Dr. Enver AYDOĞAN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

ODTÜ

Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Şevki ÖZGENER

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Prof. Dr. Hikmet KAVRUK

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Halim KAZAN

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. İnci Erdem ARTAN

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk TANRIVERDİ

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Deniz ELBERİ BÖRÜ

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Pınar Süral ÖZER

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz GÖKŞEN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail BAKAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah SOYSAL

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan YÜKSEL

Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan ÇAĞLAR

Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal ZEHİR

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Dursun BİNGÖL

Türk Hava Kurumu

Prof. Dr. Muhsin HALİS

Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN

Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA

Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Sadık ÖNCÜL

Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet DİKEN

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Aykut BEDÜK

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. H. Bahadır AKIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Muammer ZERENLER

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mutlu Başaran ÖZTÜRK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Murat DOĞAN

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Asım SALDAMLI

Nişantaşı Üniversitesi

Prof. Dr. Coşkun Fatih ERTAŞ

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY

Gazi Antep Üniversitesi

Prof. Dr. Atılhan NAKTİYOK

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Şenol KANTARCI

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut ASLAN

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Aşkın KESER

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Jülide KESKEN

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Bünyamin AKDEMİR

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Nazan GÜNAY

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Nafiz TOK

Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan ERDEM

Süleyman DEMİREL Üniversitesi

Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLF

Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa TEPECİ

Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Çiğdem KIREL

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Ali DANIŞMAN

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa İLKAN

Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 

Prof. Dr. Cem TANOVA

Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Okan Veli ŞAFAKLI

Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Osman KARATEPE

Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Harun ŞEŞEN

Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC

Prof. Dr. Emin CİVİ

University of New Brunswick, CANADA

Prof. Dr. Hüseyin ARASLI

Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 

Prof. Dr. Ljiljana MARKOVIC

University of Belgrade, SERBIA

Prof. Dr. Hasan KILIÇ

Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 

Prof. Dr. Patrizia ZAGNOLI

Università degli Studi di Firenze - UniFI, Floransa Üniversitesi