BibTex RIS Kaynak Göster

Matematiksel Düşünme Sürecini Belirlemeye Yönelik Tasarlanmış Bir Öğrenme Ortamından Yansımalar

Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı: 1, 11 - 23, 01.01.2015

Öz

Bu çalışmada adidaktik bir öğrenme ortamında öğretmen adaylarının matematiksel düşünmelerinin resmedilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Brousseau’nun (2002) adidaktik bir öğrenme ortamını hazırlamaya ilişkin beş aşaması dikkate alınarak bir problem durumu üzerinden ortam tasarımı yapılmıştır. Araştırma, 2012-2013 akademik döneminde bir devlet üniversitesinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği programı ikinci sınıfında öğrenim görmekte olan 30 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri sınıf içi uygulamaya ilişkin video kamera kayıtları, araştırmacıların alan notları ve öğretmen adaylarının problem durumuna ilişkin kağıt üzerinde yaptığı açıklama ve işlemler vasıtasıyla toplanmıştır. Uygulamada öğrencilere tükenmez kalem ve kağıt dağıtılarak sergiledikleri düşünme süreçlerinin eksiksiz bir şekilde kayıt altına alınabilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, tasarlanan adidaktik öğrenme ortamının öğrencilerin matematiksel düşünme süreçlerinden geçmesine destek olduğu görülmüştür. Ayrıca adidaktik öğrenme ortamlarının öğrencilerin matematiksel düşünme sürecinde varsayımda bulunma ve ikna etme aşamalarını işe koşmalarına katkı sağlamıştır. Bununla birlikte araştırmacı gözlemleri, yapılan uygulama esnasında öğrencilerin aktif katılımının yüksek olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuçlardan hareketle hizmet öncesi öğretmen eğitiminde yapılacak bu tür etkinlerin, öğretmen adaylarının matematiksel düşünmeyi teşvik edici bir role sahip adidaktik öğrenme ortamlarını deneyimlemesi açısından faydalı olabileceği düşünülmektedir

Reflections from a Learning Setting Designed to Investigate Mathematical Thinking

Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı: 1, 11 - 23, 01.01.2015

Öz

In this study, it is aimed to describe mathematical thinking of teacher candidates in an adidactic learning setting. To be able to reach this aim, five stages of an adidactic learning setting were considered which were presented by Brousseau (2002) in a problem statement. The research was conducted with 30 students who were studying at second grade of primary mathematics education program at a state university, 2012-2013 academic year. As data collective tool; video records of learning setting, field notes of researchers and papers involve explanations of participants pertain to problem. During activity, participants were handed out pens and paper so as to record their thinking process completely. At the end of the study it was observed that adidactic learning setting supported participants and researchers to uncover their mathematical thinking process. Besides, observations of the researcher indicated that active participations of the students were high level during the conducted instruction. From the results of this study it was concluded that this type of activities are important at the point of informing pre-service teachers about the adidactic settings which has an important potential of provoking mathematical thinking

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA24FF43CZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Derya Çelik Bu kişi benim

Mustafa Güler Bu kişi benim

Buket Özüm Bülbül Bu kişi benim

Zeynep Medine Özmen Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çelik, D., Güler, M., Bülbül, B. Ö., Özmen, Z. M. (2015). Reflections from a Learning Setting Designed to Investigate Mathematical Thinking. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 2(1), 11-23.