BibTex RIS Kaynak Göster

Matematik Öğretiminde Kullanılan Yaratıcı Drama Yöntemine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı: 1, 24 - 37, 01.01.2015

Öz

Araştırmada 6. sınıf öğrencilerinin etkili öğretim yöntemlerinden biri olan yaratıcı drama yöntemine yönelik görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen “Prizmaların Hacmi” konusuna yönelik uygun ders planı hazırlanmış ve yöntem uygulamaya koyulmuştur. Dersin sonrasında öğretmen ve uzman görüşü alınarak hazırlanmış 9 açık uçlu soru, gönüllü olarak seçilen 19 öğrenciye sorulmuştur. Veri toplama aracı olarak odak grup görüşmelerinden yararlanılmıştır. Öğrenci görüşlerinden elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrenciler; yaratıcı dramanın öğrenmeyi kolaylaştırdığını, bireydeki yetenekleri ortaya çıkardığını, sınıf-içi iletişimi olumlu yönde etkilediğini, matematik öğretimini eğlenceli hale getirdiğini düşünmektedir

Evaluation of the Views of Students towards Creative Drama Used in Mathematics Education

Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı: 1, 24 - 37, 01.01.2015

Öz

The aim of this study is to present the views of 6th grade students about the creative drama method, after the method was used for teaching of “volume of prisms” subject. The study group of this research was selected among volunteers from a math lesson in which creative drama method is used and consists of 19 students, 9 of which are female and 10 of which are male. In order to determine the views of the students group related with creative drama method in detail, focus group discussions were used. The data obtained from the interviews were resolved by content analysis. According to the results, students stated that creative drama positively effects the interclass communication, that it allows them to learn easily, to expose their abilities. Students think that math is a joyful lesson, after application of creative drama method

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA48YZ74RA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gürbüz Ocak Bu kişi benim

Zeynep Bahar Erşen Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ocak, G., & Erşen, Z. B. (2015). Evaluation of the Views of Students towards Creative Drama Used in Mathematics Education. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 2(1), 24-37.