Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sağlık Turizmi Perspektifinden Türk Sağlık Sektörü Rekabet Gücü

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 1, 37 - 50, 07.06.2022

Öz

Tarih boyunca insanların sağlıklarını kazanmak, korumak ve geliştirmek için alternatif yöntemlere, sağlık amaçlı seyahatlere ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Günümüzde ise sağlık içerikli turizm hareketliliği; bilgiye ulaşımın ve istenilen yerlere kolaylıkla seyahat edebilmenin verdiği rahatlıkla hız ve önem kazanmaktadır. İnsanlar, tedavi için uzun bekleme sürelerine katlanmamak, daha gelişmiş tedavi yöntemlerine ulaşmak ve bu amaçla gittikleri yerlerde tedavilerinin ardından tatillerini de geçirmek adına bu turizm türüne yönelimlerini artırmaktadır. Bu çalışmada amaç, bir turizm ülkesi olarak adledilen Türkiye’nin artan sağlık turizm gelirlerini de gözeterek, bu alternatif turizm sektöründeki rekabet gücünü belirlemeye çalışmaktır. Çalışmada Balassa (1965) tarafından geliştirilen Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi (Revealed Comparative Advantage - RCA) hesaplama tekniği kullanılmış ve Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründeki rekabet avantajının oldukça yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Amouzagar, S., Mojaradi, Z. Izanloo, A. Beikzadeh, S. & Milani. M. (2016) Qualitative Examination of Health Tourism and its Challenges. Int J Travel Med Glob Health. 4(3):88-91. doi 10.20286/ijtmgh-040304
 • Balassa, B. (1965), “Trade Liberalization and ‘Revealed’, Comparative Advantage”, The Manchaster School of Economic and Social Studies, 33(2), 99-123.
 • Barattieri, A. (2014). Comparative Advantage, Service Trade, and Global Imbalances. Journal of International Economics. 92:1-13.
 • Beladi, H., Chao, C. C., Shan, M. & Hollas, D. (2015). Medical tourism and health worker migration in developing countries. Economic Modelling 46, 391–396.
 • Bilas, V., M. Bošnjak (2015), Revealed Comparative Advantage and Merchandise Exports: The Case of Merchandise Trade Between Croatia and the Rest of the European Union Member Countries, Ekon. Misao Praksa Dbk. God XXIV., Br. 1. 29-47.
 • Ceti, B. & Unluonen, K. (2020). Economic Evaluation of Health Tourism in Turkey. Journal of Tourismology, 6(1), 99-109. DOI: 10.26650/jot.2020.6.1.0015
 • Charlier, R.H. & Chaineux, M.C.P. (2009). The healing sea: a sustainable coastal ocean resource: Thalassotherapy. Journal of Coastal Research, 25(4):838–856.
 • Cohen, E. (2008). Medical Tourism in Thailand, AU-GSB e-Journal, 1(1):24-37.
 • De Benedictis, L., M. Tamberi (2002). “A Note on the Balassa Index of Revealed Comparative Advantage”, Universita' Politecnica delle Marche (I), Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Working Papers 158.
 • Demir, D. (2013). Türkiye'de Medikal Turizmi Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma, (Tez). Toros Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Mersin, 2013.
 • Ertuğrul, A. (2009). Hamam Yapıları ve Literatürü. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 7(13):241-266.
 • Gür Omay, E.G. & Cengiz, E. (2013) Health Tourism in Turkey: Opportunities and Threats. Mediterranean Journal of Social Sciences. 4(10): 424-431.
 • Jaapar, M., Musa, G., Moghavvemi, S., & Saub, R. (2017). Dental tourism: Examining tourist profiles, motivation and satisfaction. Tourism Management, 61, 538‒552.
 • Jafari, M., Bahadori, M. & Ravangard, R. (2016). Health Tourism: Opportunities, Constraints, Obstacles and Solutions. International Journal of Travel Medicine and Global Health. 4(1):37-38. DOI: 10.20286/ijtmgh-040137
 • Kara, T. (2020) Health Tourısm And Concept Complexıty Of Health Tourısm In Turkey. Int Journal Of Health Manag. And Tourism 2020, 5(3), 264-290. Doi Number: 10.31201/ijhmt.770680
 • Korkmaz, M., Aytaç, A., Yücel, A.S., Kılıç, B. & Toker, F. & Gümüş, S. (2014) Health Tourısm In Turkey And Practıcal Example Of Its Economıc Dımensıons. Iıb Internatıonal Refereed Academıc Socıal Scıences Journal 15(5): 229-246.
 • Kozak, M.A., Evren, S., ve Çakır, O. (2013). Tarihsel süreç içinde turizm paradigması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 7-22.
 • Könyves, E. (2014). Innovatıon In Health Tourısm – Creatıon Of Spahealthy Applıcatıon. Apstract. 8(4): 13–16. Kuşat, N. (2019). Türkiye Turizm Sektörünün Dünya Sektör Liderleri Karşısındaki Rekabet Gücü. İşletme Fakültesi Dergisi, 20(1): 141-165.
 • Liesner, H.H. (1958), “The European Common Market and British Industry”,.Economic Journal, 68: 302–316.
 • Özcan, Y. (2019). Role Of Health Indıcators In Makıng Choıces For Health Tourısm. Int Journal Of Health Manag. And Tourism. 4(1), 61-72. Doi Number: 10.31201/ijhmt.557550.
 • Seyoum, B. (2007). Revealed Comparative Advantage and Competitiveness in Services: A Study with Special Emphasis on Developing Countries. Journal of Economic Studies, 34(5): 376 – 388.
 • Smith, K. (2008) Medical tourism: for richer or poorer, Paper presented at Ownership & Appropriation, a joint conference of the ASA, the ASAANZ and the AAS, 8th - 12th December 2008, University of Auckland, New Zealand
 • Şak, N. (2021). Sağlık Turizmi Ve Ekonomik Büyümede Asimetrik Etkiler: Türkiye Uygulaması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 17(3): 781-799.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Turizm İstatistikleri Genel Değerlendirme 2020 (https://yigm.ktb.gov.tr/TR-232959/arastirma-ve-raporlar.html). Erişim Tarihi 24.03.2022
 • TİM (2021) Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat 2021 Raporu Yeni Vizyon, Yeni Yol Haritası (https://tim.org.tr), Erişim Tarihi 01.04.2022
 • Tontuş, Ö.H., (2019) Sağlık Turizmi Nedir, Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK) Yayınları, Ankara. https://www.researchgate.net/publication/333816088_Saglik_Turizmi_Nedir
 • Topuz, N.(2012). Türkiye Sağlık (Medikal) Turizmi Stratejisi 2023, Uzmanlık Tezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü.
 • World Health Organization (2020) https://www.who.int/about/governance/constitution#:~:text=Health%20is%20a%20state%20of,absence%20of%20disease%20or%20infirmity.&text=Unequal%20development%20in%20different%20countries,disease%2C%20is%20a%20common%20danger ( Erişim Tarihi 3 Ocak, 2021)
 • www.trademap.org (Erişim Tarihi 31.03.2022)
 • Zengingönül, O., Emeç, H., İyilikçi, D.E. ve Bingöl, P. (2012). Sağlık Turizmi: İstanbul’a Yönelik Bir Değerlendirme, Ekonomistler Platformu Derneği, İstanbul http://www.ekonomistler.org.tr/wp-content/uploads/2012/04/saglik_turizmi_rapor.pdf (Erişim Tarihi 30.03.2022).
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurdan Kuşat

Eda Esen Bu kişi benim 0000-0002-0562-7801

Erken Görünüm Tarihi 6 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 7 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kuşat, N., & Esen, E. (2022). Sağlık Turizmi Perspektifinden Türk Sağlık Sektörü Rekabet Gücü. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 37-50.
AMA Kuşat N, Esen E. Sağlık Turizmi Perspektifinden Türk Sağlık Sektörü Rekabet Gücü. IJGTR. Haziran 2022;6(1):37-50.
Chicago Kuşat, Nurdan, ve Eda Esen. “Sağlık Turizmi Perspektifinden Türk Sağlık Sektörü Rekabet Gücü”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 6, sy. 1 (Haziran 2022): 37-50.
EndNote Kuşat N, Esen E (01 Haziran 2022) Sağlık Turizmi Perspektifinden Türk Sağlık Sektörü Rekabet Gücü. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 6 1 37–50.
IEEE N. Kuşat ve E. Esen, “Sağlık Turizmi Perspektifinden Türk Sağlık Sektörü Rekabet Gücü”, IJGTR, c. 6, sy. 1, ss. 37–50, 2022.
ISNAD Kuşat, Nurdan - Esen, Eda. “Sağlık Turizmi Perspektifinden Türk Sağlık Sektörü Rekabet Gücü”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 6/1 (Haziran 2022), 37-50.
JAMA Kuşat N, Esen E. Sağlık Turizmi Perspektifinden Türk Sağlık Sektörü Rekabet Gücü. IJGTR. 2022;6:37–50.
MLA Kuşat, Nurdan ve Eda Esen. “Sağlık Turizmi Perspektifinden Türk Sağlık Sektörü Rekabet Gücü”. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy. 1, 2022, ss. 37-50.
Vancouver Kuşat N, Esen E. Sağlık Turizmi Perspektifinden Türk Sağlık Sektörü Rekabet Gücü. IJGTR. 2022;6(1):37-50.