Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Comparative Evaluation of The Role of Fiqh in Islamic Finance

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 200 - 211, 29.07.2022
https://doi.org/10.54427/ijisef.1078421

Öz

After the glorious empires in the past, Muslim societies could not continue the same development in the modern period. It is a common understanding that Muslims cannot follow economic developments and that these developments are prevented due to their social structure. Fiqh has been addressed as one of the reasons for this situation, even the most important one, in economic thought. Fiqh, which has a structure that directly affects the lives of Muslims due to its position in Islamic geography, has a role that prevents the emergence of modern capitalism. It becomes a subject of criticism because it prevented the transformations brought by capitalism in Muslim societies and could not transform itself. It is argued that the legal institution in the Western world has gone through the necessary transformations and strengthened the foundations of the emerging economic system, but Fiqh could not achieve the same situation. Considering this issue in terms of institutional economics, the first thing to do is examine Fiqh's role in societies where it is applied. Fiqh is a branch of science that has the ability to change its judgment with the change of time in the face of problems that arise with an issue-oriented attitude. The problems faced by different nations in different regions have been resolved. Thus, in terms of institutional economics, it could not be possible to declare Fiqh unsuccessful by measuring it with the criteria applied to Western societies. On the other hand, it has been argued in Islamic economic studies that the flexibility of Fiqh leads to practices that cannot be morally approved. It does not seem appropriate to evaluate Fiqh independently from morality because of its normative nature, it also includes moral elements. The ulama dealing with the science of Fiqh did not make such a distinction. Today's practices also explain this situation. As a result, although not as much as before, Fiqh continues to play an essential role in Islamic societies as a vital institution.

Kaynakça

 • Asutay, M. (2007). Conceptualisation of the Second Best Solution In Overcoming the Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examining the Overpowering of Homoislamicus by Homoeconomicus. IIUM Journal of Economics and Management, 15(2), 167–195.
 • Asutay, M. (2015). Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Finance: Examining the Overpowering of Homoislamicus by Homoeconomicus, (January 2007).
 • Baykal, C. M. (2008). Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine. Ankara Barosu Dergisi, 66(4), 76–87. Cebeci, İ. (2020). İslam İktisadında Murabaha (1. bs.). İstanbul: İktisat.
 • En-Neccar, A. (1978). İslam Ekonomisine Giriş (1. bs.). İstanbul: Hilal Yayınları.
 • Erdoğan, M. (2013). Fıkıh İlmine Giriş (3. bs.). İstanbul: Dem.
 • Genç, M. (2000). Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi (12. bs.). İstanbul: Ötüken.
 • Gouda, M. (2013). Islamic constitutionalism and rule of law: a constitutional economics perspective. Constitutional Political Economy, 24(1), 57–85. doi:10.1007/s10602-012-9132-5
 • Hodgson, G. M. (1998). The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature, 36(1), 166–192.
 • Kapıcı, N. (2018). Katılım Bankalarının Murabaha İşlemlerinde Malın Kabzı Meselesinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE STUDIES, 4(2).
 • Karatani, K. (2017). Dünya Tarihinin Yapısı (1. bs.). İstanbul: Metis.
 • Kızılkaya, N. (2019). İktisadi Selefilik: Modern İslam İktisadı Çalışmalarında Hafıza Kaybı. İslam İktisadı Metodolojisi Sorunlar ve Çözüm Önerileri içinde (1. bs., ss. 401–430). İstanbul: İktisat.
 • Kuran, T. (2011). The Long Divergence How Islamic Law Held Back the Middle East (1. bs.). New Jersey: Princeton University Press.
 • Levent, A. (2018). Kurumlar ve İktisadi Gelişme: Timur Kuran’ın İslam Ekonomisi Yaklaşımının Metodolojik Analizi. Journal of Humanity and Society (İnsan & Toplum Dergisi), 1–22. doi:10.12658/M0288
 • Mehmood, A. (2002). Islamisation of Economy in Pakistan: Past, Present and Future. Islamic Studies, 41(4), 675–704.
 • Suckiel, E. K. (2003). William James’in Pragmatik Felsefesi. İstanbul: Paradigma.
 • Şenalp, M. G. (2007). Dünden Bugüne Kurumsal İktisat. E. Özveren (Ed.), Kurumsal İktisat içinde (1. bs., ss. 45–92). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Şentürk, R. (2006). İslam Dünyasında Modernleşme ve Toplumbilim (2. bs.). İstanbul: İz Yayıncılık.

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 200 - 211, 29.07.2022
https://doi.org/10.54427/ijisef.1078421

Öz

Kaynakça

 • Asutay, M. (2007). Conceptualisation of the Second Best Solution In Overcoming the Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examining the Overpowering of Homoislamicus by Homoeconomicus. IIUM Journal of Economics and Management, 15(2), 167–195.
 • Asutay, M. (2015). Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Finance: Examining the Overpowering of Homoislamicus by Homoeconomicus, (January 2007).
 • Baykal, C. M. (2008). Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine. Ankara Barosu Dergisi, 66(4), 76–87. Cebeci, İ. (2020). İslam İktisadında Murabaha (1. bs.). İstanbul: İktisat.
 • En-Neccar, A. (1978). İslam Ekonomisine Giriş (1. bs.). İstanbul: Hilal Yayınları.
 • Erdoğan, M. (2013). Fıkıh İlmine Giriş (3. bs.). İstanbul: Dem.
 • Genç, M. (2000). Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi (12. bs.). İstanbul: Ötüken.
 • Gouda, M. (2013). Islamic constitutionalism and rule of law: a constitutional economics perspective. Constitutional Political Economy, 24(1), 57–85. doi:10.1007/s10602-012-9132-5
 • Hodgson, G. M. (1998). The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature, 36(1), 166–192.
 • Kapıcı, N. (2018). Katılım Bankalarının Murabaha İşlemlerinde Malın Kabzı Meselesinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE STUDIES, 4(2).
 • Karatani, K. (2017). Dünya Tarihinin Yapısı (1. bs.). İstanbul: Metis.
 • Kızılkaya, N. (2019). İktisadi Selefilik: Modern İslam İktisadı Çalışmalarında Hafıza Kaybı. İslam İktisadı Metodolojisi Sorunlar ve Çözüm Önerileri içinde (1. bs., ss. 401–430). İstanbul: İktisat.
 • Kuran, T. (2011). The Long Divergence How Islamic Law Held Back the Middle East (1. bs.). New Jersey: Princeton University Press.
 • Levent, A. (2018). Kurumlar ve İktisadi Gelişme: Timur Kuran’ın İslam Ekonomisi Yaklaşımının Metodolojik Analizi. Journal of Humanity and Society (İnsan & Toplum Dergisi), 1–22. doi:10.12658/M0288
 • Mehmood, A. (2002). Islamisation of Economy in Pakistan: Past, Present and Future. Islamic Studies, 41(4), 675–704.
 • Suckiel, E. K. (2003). William James’in Pragmatik Felsefesi. İstanbul: Paradigma.
 • Şenalp, M. G. (2007). Dünden Bugüne Kurumsal İktisat. E. Özveren (Ed.), Kurumsal İktisat içinde (1. bs., ss. 45–92). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Şentürk, R. (2006). İslam Dünyasında Modernleşme ve Toplumbilim (2. bs.). İstanbul: İz Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammed Beşir ÇALIŞKAN> (Sorumlu Yazar)
SAKARYA UNIVERSITY
0000-0002-3990-9794
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çalışkan, M. B. (2022). A Comparative Evaluation of The Role of Fiqh in Islamic Finance . International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 8 (2) , 200-211 . DOI: 10.54427/ijisef.1078421

25855

IJISEF'te yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır.