Amaç ve Kapsam

International Journal of Media Culture and Literature, bilimin rehberliğinde dünyaya açılmak, içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için araştırmacıların özün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını güder. International Journal of Media Culture and Literature, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yayın organıdır. Çeşitli konularda özgün İngilizce bilimsel makalelerin yayımlandığı bir süreli yayındır. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi hakemli bir dergidir ve 2015 yılından beri yayımlanmaktadır.


International Journal of Media Culture and Literature (IJMCL); uygulamalı Edebiyat, kültür ve medya ile ilgili makaleler yayınlar ve küresel ve disiplinler arası bursu teşvik eder ve bilimsel çalışmalar kapsamında eserler yayınlanmaktadır. IJMCL, “edebiyatı” geniş bir şekilde tüm biçimlerini ve türlerini içerecek şekilde tanımlar ve edebiyat, kültür ve medya arasındaki etkileşimlerle ilgili teorik ve eleştirel konuları inceleyen araştırmacıların, akademisyenlerin ve lisans ve lisansüstü öğrencilerin katkılarını memnuniyetle karşılamaktadır.

International Journal of Media Culture and Literature yılda 2 defa basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir. Orijinal teorik ve/veya deneysel çalışma, çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilir. International Journal of Media Culture and Literature kurulu, uluslararası uzmanların değerlendirmesiyle makalelerin kabul edilmesi veya edilmemesinde yetkilidir. Yazılar tercihen İngilizce yazılmalıdır.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)