Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Music in Shakespeare's Plays

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 1, 29 - 51, 18.04.2023

Öz

Bu çalışma, Shakespeare oyunlarının müzikle olan ilişkisini, dönemin oyunlarında kullanılan müziğin fonksiyonunu incelemeye, Elizabeth dönemindeki müzik anlayışını sunmaya ve müziğin Antik Yunan Tiyatrosu ve Çağdaş Tiyatro’da kullanımı araştırmaya yöneliktir. Çalışmanın ilk bölümünde Antik Yunan Tiyatrosu’ndaki oyunlarının ortaya çıkışı ve müziğin o dönemde tuttuğu yer incelenirken; ikinci kısımda Çağdaş Tiyatro dallarından bir tanesi olan Epik Tiyatro’da kullanılan müzik hakkında bilgi sunulur. Çalışmanın devamında ise, sanatın ve dolayısıyla müziğin Elizabeth döneminde kraliçenin destekleriyle gelişmesi tartışılırken, Shakespeare’in başarısı ve geniş müzik bilgisi hakkında fikirler ileri sürülür. Bu çalışmanın amacı, hem Shakespeare’in oyunlarını yazdığı dönemin tarihi arka planını vermek; hem de Antik Yunan Tiyatrosu’ndan Çağdaş Tiyatro’ya kadar uzanan tiyatro ve müzik ilişkisini, Altın Çağ döneminde Shakespeare’in oyunlarına nasıl yansıttığını ortaya koymaktır.

Kaynakça

 • Beskin, A. (2007) Good Girl, Bad Girl: The Role of Abigail and Jessica in The Jew of Malta and The Merchant of Venice Graduate Theses and Dissertations. https://digitalcommons.usf.edu/etd/629
 • Carpenter, N. C. (1976) Shakespeare and Music: Unexplored Areas. Renaissance Drama, 7, 243-255. https://www.jstor.org/stable/41917129
 • Carpenter, N. C. (1968) Brennecke, E., Spink, I., Ingram, R. W., Emslie, M., Evans, W. M., & Duckles, V. Music in English Renaissance Drama (J. H. Long, Ed.). University Press of Kentucky. http://www.jstor.org/stable/j.ctt130jct9
 • Davis, T. L. (1921) The Sanity of Hamlet. The Journal of Philosophy, 18(10), 629-634. https://doi.org/10.2307/2939352 Stable URL https://www.jstor.org/stable/2939352
 • Dean, W. (1964). Operas on “The Tempest.” The Musical Times, 105(1461), 810–814. https://doi.org/10.2307/950433
 • Dunn, C. M. (1969) The Function of Music in Shakespeare's Romances. Shakespeare Quarterly, 20(4), 391-405. https://www.jstor.org/stable/2868536
 • EKMEKÇİOĞLU, N. (2014) The Use of Musical Imagery and the Dramatic Function of Music and Songs in Shakespeare.
 • Florence Hazrat (2020) More than “Noise”: Music as Pacemaker in As You Like It, Shakespeare, 16:2, 188-201, DOI: 10.1080/17450918.2019.1612462
 • Gordon, P. (1942) Shakespeare--With Music. The English Journal, 31(6), 433-438. https://doi.org/10.2307/806098
 • Hornby, R. (1998) The Globe Restored. The Hudson Review, 50(4), 617–624. https://doi.org/10.2307/3853221
 • Johnson, B. (2005) Hamlet": Voice, Music, Sound. Popular Music, 24(2), 257-267. https://www.jstor.org/stable/3877647
 • Lindley, D. (2015) Broken Harmony: Shakespeare and the Politics of Music by Joseph M. Ortiz. Shakespeare Quarterly, 66(1), 99–101. doi:10.1353/shq.2015.0010
 • Meyer, E. R. (1968) Measure for Measure: Shakespeare and Music. Music Educators Journal, 54(7), 36-38+139-143. https://www.jstor.org/stable/3391243
 • Minear, E. (2009) Music and the Crisis of Meaning in "Othello". Studies in English Literature, 49(2), 355-370. https://www.jstor.org/stable/40467493
 • Orgel, S. (1998) What’s the Globe Good For? Shakespeare Quarterly, 49(2), 191–194. https://doi.org/10.2307/2902301
 • Özhancı, E. (2010) ELİZABETH DÖNEMİNDEKİ TİYATRO YAPILARI VE GLOBE TİYATRO . Sanat Dergisi , 0 (16) , 13-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd/issue/2604/33516
 • Pafford, J.H.P. (1959). Music, and the Songs in The Winter's Tale. Shakespeare Quarterly, 10(2), 161-175. https://www.jstor.org/stable/2866922
 • Phillips, J. E. (1968) The Vocal Songs in the Plays of Shakespeare. A Critical History.Peter J. Seng. Renaissance Quarterly, 21(3), 359–361. doi:10.2307/2859441
 • Sarıkaya, N. (2019) Dionysosçu Ritüeller ve Antik Yunan Tiyatrosunda Karşıtlıkların Biraradalığı. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, 29, 17-41. 10.26650/jtcd.643497
 • Shakespeare, W. (1623). As You Like It. Oxford University Press. https://oll.libertyfund.org/title/craig-as-you-like-it.
 • Shakespeare, W. (1603). Hamlet Prince of Denmark. Oxford University Press. https://oll.libertyfund.org/title/craig-hamlet-prince-of-denmark.
 • Shakespeare, W. (1623). A Midsummer-Night’s Dream. Oxford University Press. https://oll.libertyfund.org/title/craig-a-midsummer-night-s-dream.
 • Shakespeare, W. (1622). Othello the Moor of Venice. Oxford University Press. https://oll.libertyfund.org/title/craig-othello-the-moor-of-venice.
 • Shakespeare, W. (1623). Twelfth-Night: or, What You Will. Oxford University Press. https://oll.libertyfund.org/title/craig-twelfth-night-or-what-you-will.
 • Shakespeare, W. (1623). The Merchant of Venice. Oxford University Press. https://oll.libertyfund.org/title/craig-the-merchant-of-venice.
 • Sheriko, N. (2020). [Review of the book Robert Armin and Shakespeare’s Performed Songs, by Catherine A. Henze]. Early Theatre: A Journal associated with the Records of Early English Drama 23(1), 243-246. https://www.muse.jhu.edu/article/760268.
 • Silver, C. (1986). On the Origin of Fairies: Victorians, Romantics, and Folk Belief. Browning Institute Studies, 14, 141–156. http://www.jstor.org/stable/25057792
 • Urgan, M. (1984). Shakespeare ve Hamlet. Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Von Ende, R. C. (1965). Music and Shakespeare. Music Educators Journal, 51(3). https://www.jstor.org/stable/3390345

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 1, 29 - 51, 18.04.2023

Öz

Kaynakça

 • Beskin, A. (2007) Good Girl, Bad Girl: The Role of Abigail and Jessica in The Jew of Malta and The Merchant of Venice Graduate Theses and Dissertations. https://digitalcommons.usf.edu/etd/629
 • Carpenter, N. C. (1976) Shakespeare and Music: Unexplored Areas. Renaissance Drama, 7, 243-255. https://www.jstor.org/stable/41917129
 • Carpenter, N. C. (1968) Brennecke, E., Spink, I., Ingram, R. W., Emslie, M., Evans, W. M., & Duckles, V. Music in English Renaissance Drama (J. H. Long, Ed.). University Press of Kentucky. http://www.jstor.org/stable/j.ctt130jct9
 • Davis, T. L. (1921) The Sanity of Hamlet. The Journal of Philosophy, 18(10), 629-634. https://doi.org/10.2307/2939352 Stable URL https://www.jstor.org/stable/2939352
 • Dean, W. (1964). Operas on “The Tempest.” The Musical Times, 105(1461), 810–814. https://doi.org/10.2307/950433
 • Dunn, C. M. (1969) The Function of Music in Shakespeare's Romances. Shakespeare Quarterly, 20(4), 391-405. https://www.jstor.org/stable/2868536
 • EKMEKÇİOĞLU, N. (2014) The Use of Musical Imagery and the Dramatic Function of Music and Songs in Shakespeare.
 • Florence Hazrat (2020) More than “Noise”: Music as Pacemaker in As You Like It, Shakespeare, 16:2, 188-201, DOI: 10.1080/17450918.2019.1612462
 • Gordon, P. (1942) Shakespeare--With Music. The English Journal, 31(6), 433-438. https://doi.org/10.2307/806098
 • Hornby, R. (1998) The Globe Restored. The Hudson Review, 50(4), 617–624. https://doi.org/10.2307/3853221
 • Johnson, B. (2005) Hamlet": Voice, Music, Sound. Popular Music, 24(2), 257-267. https://www.jstor.org/stable/3877647
 • Lindley, D. (2015) Broken Harmony: Shakespeare and the Politics of Music by Joseph M. Ortiz. Shakespeare Quarterly, 66(1), 99–101. doi:10.1353/shq.2015.0010
 • Meyer, E. R. (1968) Measure for Measure: Shakespeare and Music. Music Educators Journal, 54(7), 36-38+139-143. https://www.jstor.org/stable/3391243
 • Minear, E. (2009) Music and the Crisis of Meaning in "Othello". Studies in English Literature, 49(2), 355-370. https://www.jstor.org/stable/40467493
 • Orgel, S. (1998) What’s the Globe Good For? Shakespeare Quarterly, 49(2), 191–194. https://doi.org/10.2307/2902301
 • Özhancı, E. (2010) ELİZABETH DÖNEMİNDEKİ TİYATRO YAPILARI VE GLOBE TİYATRO . Sanat Dergisi , 0 (16) , 13-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd/issue/2604/33516
 • Pafford, J.H.P. (1959). Music, and the Songs in The Winter's Tale. Shakespeare Quarterly, 10(2), 161-175. https://www.jstor.org/stable/2866922
 • Phillips, J. E. (1968) The Vocal Songs in the Plays of Shakespeare. A Critical History.Peter J. Seng. Renaissance Quarterly, 21(3), 359–361. doi:10.2307/2859441
 • Sarıkaya, N. (2019) Dionysosçu Ritüeller ve Antik Yunan Tiyatrosunda Karşıtlıkların Biraradalığı. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, 29, 17-41. 10.26650/jtcd.643497
 • Shakespeare, W. (1623). As You Like It. Oxford University Press. https://oll.libertyfund.org/title/craig-as-you-like-it.
 • Shakespeare, W. (1603). Hamlet Prince of Denmark. Oxford University Press. https://oll.libertyfund.org/title/craig-hamlet-prince-of-denmark.
 • Shakespeare, W. (1623). A Midsummer-Night’s Dream. Oxford University Press. https://oll.libertyfund.org/title/craig-a-midsummer-night-s-dream.
 • Shakespeare, W. (1622). Othello the Moor of Venice. Oxford University Press. https://oll.libertyfund.org/title/craig-othello-the-moor-of-venice.
 • Shakespeare, W. (1623). Twelfth-Night: or, What You Will. Oxford University Press. https://oll.libertyfund.org/title/craig-twelfth-night-or-what-you-will.
 • Shakespeare, W. (1623). The Merchant of Venice. Oxford University Press. https://oll.libertyfund.org/title/craig-the-merchant-of-venice.
 • Sheriko, N. (2020). [Review of the book Robert Armin and Shakespeare’s Performed Songs, by Catherine A. Henze]. Early Theatre: A Journal associated with the Records of Early English Drama 23(1), 243-246. https://www.muse.jhu.edu/article/760268.
 • Silver, C. (1986). On the Origin of Fairies: Victorians, Romantics, and Folk Belief. Browning Institute Studies, 14, 141–156. http://www.jstor.org/stable/25057792
 • Urgan, M. (1984). Shakespeare ve Hamlet. Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Von Ende, R. C. (1965). Music and Shakespeare. Music Educators Journal, 51(3). https://www.jstor.org/stable/3390345

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bahar HURMA
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
0000-0003-3656-2323
Türkiye


Sanaz ALİZADEH TABRİZİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6085-8541
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Hurma, B. & Alizadeh Tabrizi, S. (2022). Music in Shakespeare's Plays . International Journal of Media Culture and Literature , 8 (1) , 29-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijmcl/issue/76846/1052375

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)