Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Jack’s Chaotic Enthronement Victory in Lord of the Flies: Chaos Theory in Golding’s Novel

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 1, 53 - 64, 18.04.2023

Öz

William Golding’in romanı Lord of The Flies’da bir grup Britanyalı çocuk, yıkıcı savaş bölgesinden daha güvenli topraklara götürülmek üzereyken, onları taşıyan uçak ıssız bir adaya düşer. Çocuklar başlarında hiçbir yetişkin olmadan tek başlarına kalmışlardır. Bundan sonra, çocuklar kendi kurallarını belirleyerek hayatta kalmak zorundadırlar. Kuralları belirlerken ve düzenli bir şekilde işleyen topluluk kurmaya çalışırken, çocuklar kendi yurtlarında gördükleri toplumsal yapıları kullanırlar. İlk başta, Ralph adayı başarılı bir şekilde demokrasi ve barış ile yürütüyor gibi görünür, fakat zaman geçtikçe ve çocukların adadaki yaşam koşulları daha sert ve daha zor olmaya başladıkça, Jack ve onun yanındaki çocuklar Ralph’ı korkunç ve şeytani eylemlerle kendi krallıklarını kurarak tahtından eder. Bunun sonucunda da adada kurulan ilk yönetim başarısız olur. Onlardan sonra gelen yönetim zaten adada var olan yönetimi yok ederek zafere ulaşır. Bu yolda seçilen yöntemler ne kadar cani olursa olsun, Jack’in ve onun yanındakilerin başarısı hakedilmiş bir başarıdır çünkü onlar adada mükemmel bir şekilde işleyen düzenli bir kaos yaratmışlardır. Jack’in grubunun yaptığı tahttan indirmenin kazanılan bir başarı olması, ve onların nihai başarılarının sebebi kaos teorisi kullanılarak tartışılmış ve gösterilmiştir. Kaos teorisinin yardımıyla, okuyucu Jack’in kaotik yönetiminin başarılı bir şekilde işlemesinin sebebini anlayacaktır.

Kaynakça

 • Biles, J. I. (1970). Talk: Conversations with William Golding. New York: Jovanovich.
 • Brady, P. (1990). Chaos Theory, Control Theory, and Literary Theory or: A Story of Three Butterflies. Modern Language Studies, 20(4), 65-79. doi:10.2307/3195061
 • English Standard Version Bible. (2001). ESV Online. https://esv.literalword.com/
 • Farsi, R. (2017, September 6). Chaos/Complexity Theory and Postmodern Poetry: A Case Study of Jorie Graham’s “Fuse.” Sage Journals. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244017725130
 • Foster, S. W. (Ed.). (2002). Lord of the Flies. York Press.
 • George, J., & Raju, R. L. N. (2015). Personal Accountability to Evil in William Golding’s Lord of the Flies. Mediterranean Journal of Social Sciences, 174–178. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s2p174
 • Giri, P. K. (2019). William Golding’s Lord of the Flies: A Study of Evil in Man. Nepjol https://www.nepjol.info/index.php/batuk/article/download/27924/2300/
 • Golding, W. (1962). Lord of the Flies (First (electronic) ed.). Penguin Publishing Group.
 • Levitt, P. (1969). Trust the Tale: A Second Reading of "Lord of the Flies". The English Journal, 58(4), 521-533. doi:10.2307/811954
 • Singh, P. (2015, July). THE PROBLEM OF EVIL IN LORD OF THE FLIES. IJELR. http://www.ijelr.in/2.3.15/482 485%20PARAMVIR%20SINGH.pdf
 • Spitz, D. (1970). Power and Authority: An Interpretation of Golding's "Lord of the Flies". The Antioch Review, 30(1), 21-33. doi:10.2307/4637248 Weber, C. (2005). International Relations Theory (2nd ed.). Routledge. Wilson, D. D. (2010, October). A Study of ‘Game Metaphor’ in Golding’s Lord of the Flies. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/228174202_A_Study_of_'G ame_Metaphor'_in_Golding's_Lord_of_the_Flies
 • Wilson, E. (2014). Warring Sovereigns and Mimetic Rivals: On Scapegoats and Political Crisis in William Golding’s Lord of the Flies. Law and Humanities, 8(2), 147–173. https://doi.org/10.5235/17521483.8.2.14

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 1, 53 - 64, 18.04.2023

Öz

Kaynakça

 • Biles, J. I. (1970). Talk: Conversations with William Golding. New York: Jovanovich.
 • Brady, P. (1990). Chaos Theory, Control Theory, and Literary Theory or: A Story of Three Butterflies. Modern Language Studies, 20(4), 65-79. doi:10.2307/3195061
 • English Standard Version Bible. (2001). ESV Online. https://esv.literalword.com/
 • Farsi, R. (2017, September 6). Chaos/Complexity Theory and Postmodern Poetry: A Case Study of Jorie Graham’s “Fuse.” Sage Journals. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244017725130
 • Foster, S. W. (Ed.). (2002). Lord of the Flies. York Press.
 • George, J., & Raju, R. L. N. (2015). Personal Accountability to Evil in William Golding’s Lord of the Flies. Mediterranean Journal of Social Sciences, 174–178. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s2p174
 • Giri, P. K. (2019). William Golding’s Lord of the Flies: A Study of Evil in Man. Nepjol https://www.nepjol.info/index.php/batuk/article/download/27924/2300/
 • Golding, W. (1962). Lord of the Flies (First (electronic) ed.). Penguin Publishing Group.
 • Levitt, P. (1969). Trust the Tale: A Second Reading of "Lord of the Flies". The English Journal, 58(4), 521-533. doi:10.2307/811954
 • Singh, P. (2015, July). THE PROBLEM OF EVIL IN LORD OF THE FLIES. IJELR. http://www.ijelr.in/2.3.15/482 485%20PARAMVIR%20SINGH.pdf
 • Spitz, D. (1970). Power and Authority: An Interpretation of Golding's "Lord of the Flies". The Antioch Review, 30(1), 21-33. doi:10.2307/4637248 Weber, C. (2005). International Relations Theory (2nd ed.). Routledge. Wilson, D. D. (2010, October). A Study of ‘Game Metaphor’ in Golding’s Lord of the Flies. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/228174202_A_Study_of_'G ame_Metaphor'_in_Golding's_Lord_of_the_Flies
 • Wilson, E. (2014). Warring Sovereigns and Mimetic Rivals: On Scapegoats and Political Crisis in William Golding’s Lord of the Flies. Law and Humanities, 8(2), 147–173. https://doi.org/10.5235/17521483.8.2.14

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şeyma Günsel ÇELEN
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
0000-0001-5106-1768
Türkiye


Sanaz ALİZADEH TABRİZİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6085-8541
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çelen, Ş. G. & Alizadeh Tabrizi, S. (2022). Jack’s Chaotic Enthronement Victory in Lord of the Flies: Chaos Theory in Golding’s Novel . International Journal of Media Culture and Literature , 8 (1) , 53-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijmcl/issue/76846/1069576

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)