Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 9 - 14 2017-11-29

Genetik Algoritma Kullanılarak Ağırlıklandırılmış Myriad Filtrelerin Optimizasyonu

Hasan ZORLU [1] , Şeyda SUNCA [2]


Bu çalışmada ağırlıklandırılmışMyriad filtrelerin evrimsel algoritmalardan olan Genetik Algoritma ile optimizasyonu ele alınmış ve bu algoritmanın performansı farklı karakteristikteki α-bağımlı gürültü durumlar için test edilmiştir. Bununla birlikte Genetik algoritmanın başarımı türeve dayalı klasik bir algoritma ile karşılaştırılmıştır. Myriad filtre yapısı son yıllarda, dürtü gürültülü ortamlar (özellikle α-bağımlı gürültü) için güçlü bir doğrusal olmayan filtre yapısı olarak kullanılmaktadır. Bu filtre yapısı haberleşme, işaret ve görüntü işleme alanlarına başarıyla uygulanmıştır. α-bağımlı gürültü α’ nın 0< α ≤2 şeklindeki değişimine bağlıdır. Burada α=1 durumunda oluşan gürültü Cauchy dağılımlı, α=2 durumunda oluşan gürültü ise Gaussian dağılımlıdır. Evrimsel algoritmalar öğrenme, genelleme yapma, kolaylıkla farklı problemlere uygulanabilme ve gürültüye karşı toleranslarından dolayı farklı problemlerin çözümünde sıklıkla kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda, α-bağımlı gürültülü durumlar için Genetik algoritma kullanılarak düşük optimizasyon hatası ile Myriad filtre ağırlıklarının tespit edilebileceği gözlenmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde Genetik algoritmanın Myriad filtrelerin optimizasyonunda başarılı oldukları tespit edilmiştir.

Ağırlıklandırılmış Myriad filtre, α-bağımlı gürültü, Genetik algoritma
 • [1] M. P. Shindeve S. N Gupta., “Signaldetection in the presence of atmospheric noise in tropics,” IEEE Trans.Commun.,vol. 22, pp. 1055–1063, 1974.
 • [2] P. J.Huber, RobustStatistics. New York: Wiley, 1981.
 • [3] F. R.Hampel, E. M.Ronchetti, P. J.Rousseeuw,ve W. A. Stahel, Robust Statistics: The Approach Based on Influence Functions. New York: Wiley, 1986.
 • [4] C. L. Nikiasve M.Shao, SignalProcessingwith Alpha-StableDistributionsand Applications. New York: Wiley, 1995.
 • [5] G. Samorodnitskyve M. S.Taqqu, StableNon-Gaussian Random Processes. New York: Chapman&Hall, 1994.
 • [6] S.Kalluri,“NonlinearAdaptiveAlgorithmsForRobustSignalProcessingand Communications InImpulsive Environments”, Doktora Tezi, University Of Delaware, 1998.
 • [7] J.G. Gonzalez, D.W. Griffith, G.R. Arce, “MatchedMyriadFilteringForRobust Communications”, InProc. Of The 1998 Conf. on Information ScienceandSystems, Princeton University, 1998.
 • [8] S. Kalluri, G. R. Arce, “A General Class Of NonlinearAdaptiveFilteringAlgorithms”, IEEE Trans. onSignalProcessing, vol. 47, pp. 2262-2272, 1999.
 • [9] S. Kalluri, G. R. Arce, “Adaptive WeightedMyriad FilterAlgorithms For Robust Signal ProcessingIn α-StableNoiseEnvironments”, IEEE Trans. onSignalProcessing, vol. 46, pp. 322-334, 1998
 • [10] H. Zorlu, “Optimization of weightedmyriad filters with differential evolution Algorithm” Int. J. Electron. Commun. (AEÜ) vol. 77, pp.1-9, 2017.
 • [11] J.H.Holland, Adaption in Natural andArtificialSystems, MAMIT Press, Cambridge, 1975.
 • [12] A. Kaplan, Nümerik Tabu Arama Algoritması, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2001
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hasan ZORLU

Yazar: Şeyda SUNCA (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Kasım 2017

Bibtex @konferans bildirisi { ijmsit359358, journal = {International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies}, issn = {2602-4888}, eissn = {2602-4888}, address = {}, publisher = {SET Teknoloji}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {9 - 14}, doi = {}, title = {Genetik Algoritma Kullanılarak Ağırlıklandırılmış Myriad Filtrelerin Optimizasyonu}, key = {cite}, author = {Zorlu, Hasan and Sunca, Şeyda} }
APA Zorlu, H , Sunca, Ş . (2017). Genetik Algoritma Kullanılarak Ağırlıklandırılmış Myriad Filtrelerin Optimizasyonu . International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies , Volume 1 Issue 1 , 9-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijmsit/issue/32341/359358
MLA Zorlu, H , Sunca, Ş . "Genetik Algoritma Kullanılarak Ağırlıklandırılmış Myriad Filtrelerin Optimizasyonu" . International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 1 (2017 ): 9-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijmsit/issue/32341/359358>
Chicago Zorlu, H , Sunca, Ş . "Genetik Algoritma Kullanılarak Ağırlıklandırılmış Myriad Filtrelerin Optimizasyonu". International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 1 (2017 ): 9-14
RIS TY - JOUR T1 - Genetik Algoritma Kullanılarak Ağırlıklandırılmış Myriad Filtrelerin Optimizasyonu AU - Hasan Zorlu , Şeyda Sunca Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 14 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-4888-2602-4888 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Genetik Algoritma Kullanılarak Ağırlıklandırılmış Myriad Filtrelerin Optimizasyonu %A Hasan Zorlu , Şeyda Sunca %T Genetik Algoritma Kullanılarak Ağırlıklandırılmış Myriad Filtrelerin Optimizasyonu %D 2017 %J International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies %P 2602-4888-2602-4888 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Zorlu, Hasan , Sunca, Şeyda . "Genetik Algoritma Kullanılarak Ağırlıklandırılmış Myriad Filtrelerin Optimizasyonu". International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 1 / 1 (Kasım 2017): 9-14 .
AMA Zorlu H , Sunca Ş . Genetik Algoritma Kullanılarak Ağırlıklandırılmış Myriad Filtrelerin Optimizasyonu. IJMSIT. 2017; 1(1): 9-14.
Vancouver Zorlu H , Sunca Ş . Genetik Algoritma Kullanılarak Ağırlıklandırılmış Myriad Filtrelerin Optimizasyonu. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies. 2017; 1(1): 9-14.
IEEE H. Zorlu ve Ş. Sunca , "Genetik Algoritma Kullanılarak Ağırlıklandırılmış Myriad Filtrelerin Optimizasyonu", International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, c. 1, sayı. 1, ss. 9-14, Kas. 2017