Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 18 - 20 2017-11-29

Fosfojips ve Perlit Katkılı Sıvaların Su Emme Miktarlarının 24 Deneysel Tasarım Yöntemiyle Belirlenmesi

Başak MESCİ OKTAY [1] , Elif ODABAŞ [2] , Mesut KURNAZ [3]


Bu çalışmada sıva içerisine gübre fabrikası atığı olan fosfojips ve doğal bir mineral olan perlit katılarak oluşturulan malzemenin su emme kapasitesi incelenmiştir. Farklı oranlarda fosfojips ve perlit sıva içerisine katkı maddesi olarak eklenmiştir. 24 tam faktöriyel tasarım kullanılarak optimizasyon yapılmıştır. ANOVA analizi yapılarak hangi faktörlerin etkili olduğu araştırılmıştır. Bu faktörlerin oluşturulan katkılı sıvanın su geçirgenliği üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelenmiş ve optimum değerler tespit edilmiştir. Aynı zamanda Pareto çizelgesi de oluşturularak ana ve ikili etkileşimlerinin hesaplanan Pareto değerine göre anlamlılığı test edilmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda optimum katkı miktarları tespit edilmiştir.  

Sıva, perlit, fosfojips, deneysel tasarım
  • [1] H. Ersoy, “Cephelerin Korunması ve Sıva”, İnşaat Malzemeleri ve Uygulamaları Dergisi, 1989, s.16-39.
  • [2] R. Cerny, A. Kunca, V. Tydlitat, J. Drchalova, P. Rovnanikova, “Effect Of Pozzolanic Admixtures On Mechanical, Thermal And Hygric Properties Of Lime Plasters”, Construction and Building Materials, vol.20, 2006, s. 849–857.
  • [3] M. Singh, “Effect Of Phosphatic And Fluoride İmpurities Of Phosphogypsum On The Properties Of Selenite Plaster”, Cement and Concrete Research, vol.33, 2003, s.1363–1369.
  • [4] C.A. Gregory, D. Saylak, W.B. Led beter,"The use of by-product phosphogypsum for road bases and subbasses", Transportation Research Record, 1994, s. 47-52.
  • [5] A. Turabi, A. Okucu, N. Değirmenci, "Fosforik asit üretim atığı fosfojipsin stabilizasyon malzemesi olarak kullanım olanaklarının araştırılması", 4. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 2002, Balıkesir, s. 93.
  • [6] Devlet Planlama Teşkilatı, “8. Kalkınma Planı (2001-2005) Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Ankara, 2001.
  • [7] L.H. Yu, H. Ou, L.L. Lee. “Investigation on Pozzolanic Effect of Perlite Powder in Concrete” Cement and Concrete Research, 2003, vol.33, s.73-76.
  • [8] TS 1481, Sıva Yapım Kuralları –Bina Dış Yüzeylerinde Kullanılan, Türk Standartları Enstitüsü, (1988), Ankara.
  • [9] E. Odabaş. Endüstriyel Atık ve Minerolojik Katkılı Sıvaların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Tasarım Yöntemi ile İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı, (2012), Samsun.
  • [10] T. Mutuk, ve B. Mesci, “Analysis of mechanical properties of cement containing boron waste and rice husk ash using full factorial design”, Journal of Cleaner Production, vol. 69, (2014), s. 128-132
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Başak MESCİ OKTAY

Yazar: Elif ODABAŞ

Yazar: Mesut KURNAZ (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Kasım 2017

Bibtex @konferans bildirisi { ijmsit359365, journal = {International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies}, issn = {2602-4888}, eissn = {2602-4888}, address = {}, publisher = {SET Teknoloji}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {18 - 20}, doi = {}, title = {Fosfojips ve Perlit Katkılı Sıvaların Su Emme Miktarlarının 24 Deneysel Tasarım Yöntemiyle Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Mesci Oktay, Başak and Odabaş, Elif and Kurnaz, Mesut} }
APA Mesci Oktay, B , Odabaş, E , Kurnaz, M . (2017). Fosfojips ve Perlit Katkılı Sıvaların Su Emme Miktarlarının 24 Deneysel Tasarım Yöntemiyle Belirlenmesi . International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies , Volume 1 Issue 1 , 18-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijmsit/issue/32341/359365
MLA Mesci Oktay, B , Odabaş, E , Kurnaz, M . "Fosfojips ve Perlit Katkılı Sıvaların Su Emme Miktarlarının 24 Deneysel Tasarım Yöntemiyle Belirlenmesi" . International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 1 (2017 ): 18-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijmsit/issue/32341/359365>
Chicago Mesci Oktay, B , Odabaş, E , Kurnaz, M . "Fosfojips ve Perlit Katkılı Sıvaların Su Emme Miktarlarının 24 Deneysel Tasarım Yöntemiyle Belirlenmesi". International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 1 (2017 ): 18-20
RIS TY - JOUR T1 - Fosfojips ve Perlit Katkılı Sıvaların Su Emme Miktarlarının 24 Deneysel Tasarım Yöntemiyle Belirlenmesi AU - Başak Mesci Oktay , Elif Odabaş , Mesut Kurnaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 20 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-4888-2602-4888 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Fosfojips ve Perlit Katkılı Sıvaların Su Emme Miktarlarının 24 Deneysel Tasarım Yöntemiyle Belirlenmesi %A Başak Mesci Oktay , Elif Odabaş , Mesut Kurnaz %T Fosfojips ve Perlit Katkılı Sıvaların Su Emme Miktarlarının 24 Deneysel Tasarım Yöntemiyle Belirlenmesi %D 2017 %J International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies %P 2602-4888-2602-4888 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Mesci Oktay, Başak , Odabaş, Elif , Kurnaz, Mesut . "Fosfojips ve Perlit Katkılı Sıvaların Su Emme Miktarlarının 24 Deneysel Tasarım Yöntemiyle Belirlenmesi". International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 1 / 1 (Kasım 2017): 18-20 .
AMA Mesci Oktay B , Odabaş E , Kurnaz M . Fosfojips ve Perlit Katkılı Sıvaların Su Emme Miktarlarının 24 Deneysel Tasarım Yöntemiyle Belirlenmesi. IJMSIT. 2017; 1(1): 18-20.
Vancouver Mesci Oktay B , Odabaş E , Kurnaz M . Fosfojips ve Perlit Katkılı Sıvaların Su Emme Miktarlarının 24 Deneysel Tasarım Yöntemiyle Belirlenmesi. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies. 2017; 1(1): 18-20.
IEEE B. Mesci Oktay , E. Odabaş ve M. Kurnaz , "Fosfojips ve Perlit Katkılı Sıvaların Su Emme Miktarlarının 24 Deneysel Tasarım Yöntemiyle Belirlenmesi", International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, c. 1, sayı. 1, ss. 18-20, Kas. 2017