Cilt: 4 - Sayı: 1, 31.07.2020

Yıl: 2020

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Turgut ÖZSEVEN TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6325-461X
Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Yazılımı
Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir YAŞAR TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 0000-0002-0780-893X
Kontrol Teorisi ve Uygulamaları, Mekatronik Sistem Tasarımı, Robotik
Prof. Dr. Yahya ALTUNPAK Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Prof. Dr. Zakaria BOUMERZOUG Université Mohamed Khider de Biskra
Eğitim/Öğretim Teknolojileri
Polimer Bilimi ve Teknolojileri
Doç. Dr. Guguli DUMBADZE Batumi Shota Rustaveli State University 0000-0003-3100-0479
Doğal Kaynaklar ve Çevre İktisadı, Ekoloji