Cilt: 4 Sayı: 1, 31.07.2020

Yıl: 2020
Doç. Dr. Turgut ÖZSEVEN TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6325-461X
Bilgi ve Bilgi İşleme Bilimleri, Ses İşleme, Video İşleme, Bulut Bilişim, Derin Öğrenme, Bilgisayar Yazılımı, Mühendislik
Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir YAŞAR TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 0000-0002-0780-893X
Akıllı Robotik, Kontrol Teorisi ve Uygulamaları, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistem Tasarımı
Ekolojik Uygulamalar
Prof. Dr. Yahya ALTUNPAK Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Prof. Dr. Zakaria BOUMERZOUG Université Mohamed Khider de Biskra
Öğretim Teknolojileri
Polimer Bilimi ve Teknolojileri
Doç. Dr. Guguli DUMBADZE Batumi Shota Rustaveli State University 0000-0003-3100-0479
Ekoloji, Çevre Ekonomisi