Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İSTANBUL BİLİMLE ŞENLENİYOR PROJESİNİN KATILIMCI MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı I, 48 - 59, 30.06.2022

Öz

Bu çalışmada TÜBİTAK 4007 çağrı programı kapsamında 2021 yılında düzenlenen “ İstanbul Bilimle Şenleniyor” projesi katılımcı görüşlerinin incelenmesiamaçlanmıştır. Çalışma karma yöntemle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nicel verileri “Bilim Şenliği MemnuniyetAnketi ileelde edilmiştir. Anket üç boyuttan ibaret olup Alpha güvenirlik katsayısı ,985 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın nitel verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırmanın katılımcıları İstanbul Bilim Şenliğine katılan 235 öğrenci ve 55 öğretmen olmak üzere 290 katılımcıdır. Araştırmada öğretmenlerin öğrencilere göre bilim şenliğine katılmaktan memnun oldukları belirlenmiştir. Katılımcılar İstanbul Bilim Şenliği etkinliklerinden memnuniyetlerini dile getirmiştir. Katılımcıların etkinliklere kendilerinin de katılması memnuniyet olarak ortaya konulmuştur. Kalabalık ve yer durumu katılımcıların dile getirdiği olumsuzluklardır. Katılımcılar bilim şenliğinin tekrarlanabilirliğini önermişlerdir.

Kaynakça

 • 1-Akkanat, Ç. (2020). TÜBİTAK 4007 bilim şenlikleri destekleme programı kapsamında gerçekleştirilen merzifon bilim şenliğinin farklı yaş gruplarına göre değerlendirilmesi Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 2020, 2(2), 102-122
 • Başar, M., Gürkan, H. vd. (2021) Minik/özel mucitler 4007 TÜBİTAK bilim şenliği programının öğrenci görüşlerine göre incelenmesi, Araştırma ve Deneyim Dergisi 6 (2) 122-138
 • Başar, M., Doğan M. C., Şener, N., Doğan Z. G. (2018). Bilim şenliği etkinliklerin öğrenci veli ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2), 132-147.
 • Bozdemir, V.A., Kilci, A.K. & Özdayı, N. (2021). Bilim Şenlikleri Kapsamında Spor ve Teknoloji İlişkisinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences - IJSETS, 7(2), 40–50
 • Creswel, J. W. (2017). Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş (Sözbilir, M., çev. ed.).Ankara:Pegem Akademi.
 • Çağan, S., Kızılcık, H. Ş., & Ünlü Yavaş, P. (2020). Bir TÜBİTAK bilim fuarına katılan öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarındaki değişimin incelenmesi, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 168- 184.
 • Deniş Çeliker, H., Erduran Avcı, D. (2015). İlkokul öğrencilerinin bilim insanı algıları: öğrencilerin bilimsel faaliyetlere katılması bilim insanı algılarını nasıl etkiler?Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 36 90-104
 • Gülgün, C., Yılmaz, A., Avan, Ç., Ertuğrul Akyol, B., & Doğanay, K. (2019). TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim şenliklerine (4007) yönelik ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ve atölye liderlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat (J-STEAM) Eğitim Dergisi, 2 (1), 52-67
 • Günbey, E., Değirmençay, Ş A (2021). 4006 TÜBİTAK bilim fuarı hakkında öğrenci görüşleri: Giresun ili örneğiFen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 4(3), 171-188.
 • Karataş, F. Ö., Cengiz, C. ve Arslan, Z. (2020). Öğrenmenin eğlenceli yolu bilim ve teknoloji şenliğinin etkililiği. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi,5(1), 95-119
 • Keçeci, G., Kırbağ Zengin, F., Alan, B. (2018) Comparing the science festival attitudes of students paticipiating as observers in school science fairs, Acta Didactica Nepocensia 11(3-4) 171-183
 • Koç, A., Çalık, Ş., Şenel Zor, T., Aslan, O. & Zor, E. (2020). TÜBİTAK proje yarışmaları bölge sergisine katılan üniversite öğrencilerinin kendi araştırma projeleri hakkındaki görüşleri. JRES, 7(2), 466- 490.
 • Mbowane, C. K.., de Villiers, R., & Braun, M. W. H. (2017). Teacher participation in science fairs as professional development in South Africa. South African Journal of Science, 113(7), 72–79.
 • Nielsen, K., Gathings, M. J., & Peterman, K. (2019). New, not different: Data-driven perspectives on science festival audiences. Science Communication, 41(2), 254-264.
 • Rose, K. M., Korzekwa, K., Brossard, D., Scheufele, D. A., & Heisler, L. (2017). Engaging the public at a science festival. Science Communication, 39(2), 250–277. Sayır, E. (2018) Ortaokul Öğrencileri İle Fen ve Matematik Öğretmenlerinin Tübitak Proje Etkinliklerine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Yavuz, S., Büyükekşi, C., Işık Büyükekşi, S. (2014) Bilim şenliğinin bilimsel inanışlar üzerine etkisi, Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 2 168-174
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin
 • Yıldırım, H İ., Şensoy, Ö (2016) Bilim şenliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 14 (1) 23-40
 • Yılmaz İnce, E., Kabul, A., Diler, İ (2021). The effect of science festival on participants' attitudes towards science, Journal of STEAM Education Journal of Science, Technology, Engineering, Mathematics and Art Education 5 ( 1)88-99

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Yasamda Liderlik
Yazarlar

Leyla BOSTAN (Sorumlu Yazar)
Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
0000-0002-2514-2596
Türkiye


Reyhan ÖZ YILDIZ
MEB
0000-0003-2976-5931
Türkiye


Atakan AVCI
MEB
0000-0002-0927-4476
Türkiye


Yusuf EREN
MEB
0000-0001-6047-5153
Türkiye


Cevdet ÇALIŞKAN
MEB
0000-0002-5694-8576
Türkiye


Murat ŞANLIBAYRAK
MEB
0000-0002-5169-7376
Türkiye


Mustafa GÜNDÜZ
MEB
0000-0002-0972-5863
Türkiye


Nazlı SÖKMEN BEDEL
MEB
0000-0003-3792-8614
Türkiye


Hilal GÜRKAN
MEB
0000-0002-6719-8440
Türkiye


Murat URFALIOĞLU
MEB
0000-0002-2893-8135
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 8 Mart 2022
Kabul Tarihi 23 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı I

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijolt1083843, journal = {Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi}, issn = {2602-3458}, eissn = {2602-3458}, address = {DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, KONURALP KAMPÜSÜ-86100 DÜZCE}, publisher = {Süleyman GÖKSOY}, year = {2022}, volume = {6}, number = {I}, pages = {48 - 59}, title = {İSTANBUL BİLİMLE ŞENLENİYOR PROJESİNİN KATILIMCI MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Bostan, Leyla and Öz Yıldız, Reyhan and Avcı, Atakan and Eren, Yusuf and Çalışkan, Cevdet and Şanlıbayrak, Murat and Gündüz, Mustafa and Sökmen Bedel, Nazlı and Gürkan, Hilal and Urfalıoğlu, Murat} }
APA Bostan, L. , Öz Yıldız, R. , Avcı, A. , Eren, Y. , Çalışkan, C. , Şanlıbayrak, M. , Gündüz, M. , Sökmen Bedel, N. , Gürkan, H. & Urfalıoğlu, M. (2022). İSTANBUL BİLİMLE ŞENLENİYOR PROJESİNİN KATILIMCI MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ . Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi , 6 (I) , 48-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijolt/issue/68008/1083843
MLA Bostan, L. , Öz Yıldız, R. , Avcı, A. , Eren, Y. , Çalışkan, C. , Şanlıbayrak, M. , Gündüz, M. , Sökmen Bedel, N. , Gürkan, H. , Urfalıoğlu, M. "İSTANBUL BİLİMLE ŞENLENİYOR PROJESİNİN KATILIMCI MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ" . Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi 6 (2022 ): 48-59 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijolt/issue/68008/1083843>
Chicago Bostan, L. , Öz Yıldız, R. , Avcı, A. , Eren, Y. , Çalışkan, C. , Şanlıbayrak, M. , Gündüz, M. , Sökmen Bedel, N. , Gürkan, H. , Urfalıoğlu, M. "İSTANBUL BİLİMLE ŞENLENİYOR PROJESİNİN KATILIMCI MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ". Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi 6 (2022 ): 48-59
RIS TY - JOUR T1 - İSTANBUL BİLİMLE ŞENLENİYOR PROJESİNİN KATILIMCI MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ AU - Leyla Bostan , Reyhan Öz Yıldız , Atakan Avcı , Yusuf Eren , Cevdet Çalışkan , Murat Şanlıbayrak , Mustafa Gündüz , Nazlı Sökmen Bedel , Hilal Gürkan , Murat Urfalıoğlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 59 VL - 6 IS - I SN - 2602-3458-2602-3458 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi İSTANBUL BİLİMLE ŞENLENİYOR PROJESİNİN KATILIMCI MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ %A Leyla Bostan , Reyhan Öz Yıldız , Atakan Avcı , Yusuf Eren , Cevdet Çalışkan , Murat Şanlıbayrak , Mustafa Gündüz , Nazlı Sökmen Bedel , Hilal Gürkan , Murat Urfalıoğlu %T İSTANBUL BİLİMLE ŞENLENİYOR PROJESİNİN KATILIMCI MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ %D 2022 %J Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi %P 2602-3458-2602-3458 %V 6 %N I %R %U
ISNAD Bostan, Leyla , Öz Yıldız, Reyhan , Avcı, Atakan , Eren, Yusuf , Çalışkan, Cevdet , Şanlıbayrak, Murat , Gündüz, Mustafa , Sökmen Bedel, Nazlı , Gürkan, Hilal , Urfalıoğlu, Murat . "İSTANBUL BİLİMLE ŞENLENİYOR PROJESİNİN KATILIMCI MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ". Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi 6 / I (Haziran 2022): 48-59 .
AMA Bostan L. , Öz Yıldız R. , Avcı A. , Eren Y. , Çalışkan C. , Şanlıbayrak M. , Gündüz M. , Sökmen Bedel N. , Gürkan H. , Urfalıoğlu M. İSTANBUL BİLİMLE ŞENLENİYOR PROJESİNİN KATILIMCI MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ. ULED (IJOLT). 2022; 6(I): 48-59.
Vancouver Bostan L. , Öz Yıldız R. , Avcı A. , Eren Y. , Çalışkan C. , Şanlıbayrak M. , Gündüz M. , Sökmen Bedel N. , Gürkan H. , Urfalıoğlu M. İSTANBUL BİLİMLE ŞENLENİYOR PROJESİNİN KATILIMCI MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi. 2022; 6(I): 48-59.
IEEE L. Bostan , R. Öz Yıldız , A. Avcı , Y. Eren , C. Çalışkan , M. Şanlıbayrak , M. Gündüz , N. Sökmen Bedel , H. Gürkan ve M. Urfalıoğlu , "İSTANBUL BİLİMLE ŞENLENİYOR PROJESİNİN KATILIMCI MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ", Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, c. 6, sayı. I, ss. 48-59, Haz. 2022