Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yapay Zekanın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zeka (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekaya Bakış

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 203 - 215, 16.12.2019

Öz

Üretilenin hızla tüketildiği, keşfedilenin çabuk benimsendiği, popülariteye paralel olarak yeniye ve farklıya olan ilgimizin en üst seviyede olduğu; Teknoloji çağında yaşamaktayız. İnsanlık tarihi boyunca süregelen tüm çağlarda insanoğlunun ihtiyaçları, merak etme ve tatmin duygusu; keşif ve buluşların anahtarı olmuştur. “Nasıl ki ilk çağlarda en önemli buluş ateşin keşfi ise, yapay zekâ da günümüzün en önemli projesidir” (Aydın ve Değirmenci, 2018: 25). İnsanlığın diğer tüm varlıklardan en güçlü farkı beynidir ve bu gücü etkin kullanmak çağların değişmesini sağlamıştır. Günümüzde yaşamakta olduğumuz teknoloji çağının en önemli buluşlarından biri de “Yapay Zekâ” teknolojisidir. Yapay zeka kavramından son yıllarda sıkça bahsedilmektedir. Aslında yapay zeka kavramı bu kadar yeni bir kavram değil, aksine yapay zekanın ortaya çıkışı çok eski dönemlere dayanmaktadır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak çeşitli yapay zeka programları oluşturulmuş ve robotlar yapılmaya başlanmıştır. Bu gelişmelerin hemen ardından derin öğrenme ve doğal dil işleme gibi kavramlar da gündeme gelmiştir ve yapay zekayı konu alan filmler yapılmıştır. Bu özellikler robotlara kazandırılmaya başlanmıştır ve şimdiki “yapay zeka” kavramına ulaşılmıştır. Yapay zekâ ile teknolojinin aynı doğrultuda ilerlemesiyle birlikte teknolojinin olumlu ya da olumsuz her türlü özelliğini yaşadığımız bu çağda, yapay zekâ kavramını tüm yönleriyle ele alabilmemiz, ön görülü olmamızı ve daha temkinli davranmamızı sağlayacaktır. Bu çalışmada yapay zekanın tanımı, gelişimi, uygulamaları, yapay zekanın günümüzdeki durumu, yapay zekanın yeni medya ile ilişkisi, 2001 yılında çıkarılan “Yapay Zeka” (A.I. Artificial Intelligence) filmi konu kapsamında çözümlenerek değerlendirilecek ve filmden hareketle robotların insanlar gibi birtakım duygulara sahip olup olamayacağı üzerinde durulacaktır.

Kaynakça

  • KaynaklarCheung, C.W., Tsang I.T. &Wong, K.H., (2017). Robot Avatar: A Virtual Tourism Robot for People With Disabilities. International Journal of Computer Theory And Engineering, Singapore, (9)3, 229-234.Değirmenci, C.H. (2018), “Yapay Zekâ”, İstanbul, Girdap Yayıncılık,(“Elon Musk’tan Yapay Zeka Uyarısı”, Do You Trust This Computer: 2018 )“Gelecekhane- Perspektif Akıllı İşler Raporu: Yapay Zekanın Geleceği”,(Haziran 2016), (17,18,20,23,25).“Gelecekte Sosyal Medya Yönetiminde Yapay Zeka Nasıl Rol Oynayacak”,(https://seotech.com.tr/sosyal-medya-yonetimi-yapay-zeka/, 17 Aralık 2018’de erişildi).Ivanov, S. & Webster, C. (2017). Adoptation of Robots, Artificial Intelligence and Service Automation by Travel, Tourism and Hospitality Companiesa Cost-benefit Analysis.International Scientific Conference Contemporary Tourism-Traditions and Innovations, 19-21 October 2017, Sofia University.Orhan, U. “Makine Öğrenmesi Nedir?” Özdemir, Ş. (2017). Değişen Dünyanın Yeni Ruhu: Z Kuşağı.Erişim Tarihi: 13.08.2017,http://www.pdrdergisi.com/degisen-dunyanin-yeni-ruhu-z-kusagi-78.html.Pirim, H. “Yapay Zeka”, Journal of Yaşar University: 83-84.Russell, S. &Norvig, P. (2010). Artificial Intelligence A modern Approach(3rded.).Prentice HallSay, Cem (2018),“50 Soruda Yapay Zeka”, 7 Renk Basım Yayın ve Filmcilik Ltd. Şti, İstanbul.Tung, V.W.S. & Law, R., (2017).The Potential For Tourism and Hospitality Experience Research in Human-Robot Interactions. International Journal of Contemporary Hospitality Management, (29),10, 2498-2513. “Yapay Zekanın Tarihçesi ve Gelişimi”,(https://medium.com/türkiye/yapay-zekanın-tarihçesi-ve-gelişim-süreci-cb4c73deb01d,14 Aralık 2018’de erişildi). Yülek, M, (2018). 11. Kalkınma Planı ve Türkiye’nin Robotları. Erişim Tarihi: 02.03.2018,https://www.dunya.com/kose-yazisi/11-kalkinma-plani-ve-turkiyenin-robotlari/401624https://webrazzi.com/2017/04/11/yapay-zekanin-bugunu-gelecegine-darpha-gozuyle-bakis/

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 203 - 215, 16.12.2019

Öz

Kaynakça

  • KaynaklarCheung, C.W., Tsang I.T. &Wong, K.H., (2017). Robot Avatar: A Virtual Tourism Robot for People With Disabilities. International Journal of Computer Theory And Engineering, Singapore, (9)3, 229-234.Değirmenci, C.H. (2018), “Yapay Zekâ”, İstanbul, Girdap Yayıncılık,(“Elon Musk’tan Yapay Zeka Uyarısı”, Do You Trust This Computer: 2018 )“Gelecekhane- Perspektif Akıllı İşler Raporu: Yapay Zekanın Geleceği”,(Haziran 2016), (17,18,20,23,25).“Gelecekte Sosyal Medya Yönetiminde Yapay Zeka Nasıl Rol Oynayacak”,(https://seotech.com.tr/sosyal-medya-yonetimi-yapay-zeka/, 17 Aralık 2018’de erişildi).Ivanov, S. & Webster, C. (2017). Adoptation of Robots, Artificial Intelligence and Service Automation by Travel, Tourism and Hospitality Companiesa Cost-benefit Analysis.International Scientific Conference Contemporary Tourism-Traditions and Innovations, 19-21 October 2017, Sofia University.Orhan, U. “Makine Öğrenmesi Nedir?” Özdemir, Ş. (2017). Değişen Dünyanın Yeni Ruhu: Z Kuşağı.Erişim Tarihi: 13.08.2017,http://www.pdrdergisi.com/degisen-dunyanin-yeni-ruhu-z-kusagi-78.html.Pirim, H. “Yapay Zeka”, Journal of Yaşar University: 83-84.Russell, S. &Norvig, P. (2010). Artificial Intelligence A modern Approach(3rded.).Prentice HallSay, Cem (2018),“50 Soruda Yapay Zeka”, 7 Renk Basım Yayın ve Filmcilik Ltd. Şti, İstanbul.Tung, V.W.S. & Law, R., (2017).The Potential For Tourism and Hospitality Experience Research in Human-Robot Interactions. International Journal of Contemporary Hospitality Management, (29),10, 2498-2513. “Yapay Zekanın Tarihçesi ve Gelişimi”,(https://medium.com/türkiye/yapay-zekanın-tarihçesi-ve-gelişim-süreci-cb4c73deb01d,14 Aralık 2018’de erişildi). Yülek, M, (2018). 11. Kalkınma Planı ve Türkiye’nin Robotları. Erişim Tarihi: 02.03.2018,https://www.dunya.com/kose-yazisi/11-kalkinma-plani-ve-turkiyenin-robotlari/401624https://webrazzi.com/2017/04/11/yapay-zekanin-bugunu-gelecegine-darpha-gozuyle-bakis/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İpek SUCU (Sorumlu Yazar)
istanbul gelişim üniversitesi
0000-0002-6298-7918
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { ijotem643204, journal = {Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi}, issn = {2667-4351}, address = {ijotem.ijotem@gmail.com}, publisher = {Bilgiçağı Eğitim Danışmanlık ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {203 - 215}, doi = {}, title = {Yapay Zekanın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zeka (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekaya Bakış}, key = {cite}, author = {Sucu, İpek} }
APA Sucu, İ. (2019). Yapay Zekanın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zeka (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekaya Bakış . Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi , 2 (2) , 203-215 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijotem/issue/50671/643204
MLA Sucu, İ. "Yapay Zekanın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zeka (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekaya Bakış" . Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi 2 (2019 ): 203-215 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijotem/issue/50671/643204>
Chicago Sucu, İ. "Yapay Zekanın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zeka (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekaya Bakış". Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi 2 (2019 ): 203-215
RIS TY - JOUR T1 - Yapay Zekanın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zeka (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekaya Bakış AU - İpek Sucu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 215 VL - 2 IS - 2 SN - 2667-4351- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi Yapay Zekanın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zeka (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekaya Bakış %A İpek Sucu %T Yapay Zekanın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zeka (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekaya Bakış %D 2019 %J Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi %P 2667-4351- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Sucu, İpek . "Yapay Zekanın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zeka (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekaya Bakış". Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi 2 / 2 (Aralık 2019): 203-215 .
AMA Sucu İ. Yapay Zekanın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zeka (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekaya Bakış. IJOTEM. 2019; 2(2): 203-215.
Vancouver Sucu İ. Yapay Zekanın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zeka (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekaya Bakış. Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi. 2019; 2(2): 203-215.
IEEE İ. Sucu , "Yapay Zekanın Toplum Üzerindeki Etkisi ve Yapay Zeka (A.I.) Filmi Bağlamında Yapay Zekaya Bakış", Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 203-215, Ara. 2019

17394 17395 18802  189911899819047 19738209842099321032