Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 157 - 166 2019-12-18

SAXA VE TÜRKİYE ATASÖZLERİNDE DİL KAVRAMININ ANLAMLANDIRILMASI
INTERPRETING LANGUAGE CONCEPT IN PROVERBS OF SAKHA AND TURKEY

Ayşe DUVARCI [1]


Atasözleri ve deyimler insanlığın değişik görünümleri ve durumları üzerine yapı-lan doğal gözlemlere dayalı, genel yargılar içeren kalıp sözlerdir. Yüzyıllar önce-sinden temelleri atılmış olan bu sözler dilin ihtiyaç duyduğu anda başvurduğu hazır kalıplar olarak kullanılırlar. Bu çalışmada Kuzey-Doğu Sibirya’da Yakutis-tan denilen bölgede Rusya cumhuriyetine bağlı bir muhtar cumhuriyet içinde yaşayan Saha (Yakut) Türklerine ait atasözlerinden dil konusunu ilgilendirenler ile Türkiye Türkçesindeki aynı konudaki atasözlerinin anlam açısından karşılaştı-rılması hedeflenmiştir. Türkiye’de Saha Türkleri gerek dilleri, gerek inançları, gerek edebiyat ve folklorları açısından merak edilmiş, Türk dünyasında hakkın-da en çok araştırma yapılan topluluklardan biri olmuş fakat çeşitli nedenlerle bu araştırmalar ülkemizde yeteri kadar yapılamayıp sınırlı sayıda kalmıştır. Saha ata-sözleri hakkındaki bu çalışmada örnek atasözleri için kullanılan kaynak Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu tarafından yazılan “Saha Türklerinin Atasözleri, İnceleme, Me-tin, Nobel Yayınları, Ankara, 2007” isimli eserdir.
Proverbs and idioms are patterns of general conclusions based on natural obser-vations of various appearances and conditions of people. These sayings were founded centuries ago to be used as ready patterns when required by the lan-guage. In this study we are targeting to compare meanings of proverbs regarding language, in Turkish and language of Sakha (Yakutia) Turks living in the federal Russian Republic called Yakutia in North-East Siberia. Sakha Turks have al-ways drawn attention in Turkey for their language, beliefs, literature and folk-lore. They are one of the most studied societies in Turkish world but these stud-ies have always been insufficient and limited due to various reasons. The source used for sample Sakha proverbs in this study is: "Proverbs of Sakha Turks, Re-search, Text, Nobel Publications, Ankara, 2007" by Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu.
 • Aksan, Doğan. ( 1993). Türkçe’nin Gücü, Ankara: Bilgi yayınevi.
 • Aksoy, Ömer Asım. ( 1984). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Ankara: TDK Yayını.
 • Çobanoğlu, Özkul. (2004). Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, An-kara: AKM Yayını.
 • Dağpınar, Aydın. (1994). Tıpkı ve benzer Türk İngiliz Atasözü ve Deyim-leri, Ankara: kerem Matbaası.
 • Duymaz, Ali. (1998). “Balıkesir’den Derlenen Atasözleri Üzerinde Bir Değerlendirme”, . Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir Üni-versitesi Yayını. s. 334-342.
 • Elçin, Şükrü. (1977). “Türk Dilinde Atalar Sözü”, Halk Edebiyatı Araş-tırmaları, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını, s.137-150.
 • Kaşgarlı, Mahmut. (1986). Divanu Lügat’it Türk, Besim Atalay çevirisi, İndeks, Ankara: TTK yayını.
 • Kirişçioğlu, Fatih. (2007). Saha Türklerinin Atasözleri, İnceleme, Metin, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Saraçbaşı, M. Ertuğrul. ( 2010). Örnekleriyle Büyük Deyimler Sözlüğü, İs-tanbul: YPK Yayınevi.
 • Saussure, Ferdinand de. (1985). Genel Dilbilim Dersleri, (Çev. Berke Vardar) Ankara. TDK yayını.
 • Şahin, H. (2006). Türk Atasözlerinde Kadın, Akademik Araştırmalar Der-gisi, Sayı: 29, İstanbul.
 • Türkçe Sözlük. (2005). Ankara: TDK Yayını.
 • Ülkütaşır, M. Şakir. (1962). Türk Atasözlerinin Menşe ve Mahiyeti, Türk Folklor Araştırmaları, Sayı: 158, s.2840-2842.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ayşe DUVARCI
Kurum: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ijshs661419, journal = {International Journal of Social And Humanities Sciences}, issn = {2602-3288}, eissn = {2602-3288}, address = {Adnan Kahveci Cad. Sancak Mah. Gökkuşağı Sitesi No:59/B D:21 Yomra/Trabzon}, publisher = {Tuncay AYDEMİR}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {157 - 166}, doi = {}, title = {SAXA VE TÜRKİYE ATASÖZLERİNDE DİL KAVRAMININ ANLAMLANDIRILMASI}, key = {cite}, author = {DUVARCI, Ayşe} }
APA DUVARCI, A . (2019). SAXA VE TÜRKİYE ATASÖZLERİNDE DİL KAVRAMININ ANLAMLANDIRILMASI. International Journal of Social And Humanities Sciences , 3 (3) , 157-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijshs/issue/50760/661419
MLA DUVARCI, A . "SAXA VE TÜRKİYE ATASÖZLERİNDE DİL KAVRAMININ ANLAMLANDIRILMASI". International Journal of Social And Humanities Sciences 3 (2019 ): 157-166 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijshs/issue/50760/661419>
Chicago DUVARCI, A . "SAXA VE TÜRKİYE ATASÖZLERİNDE DİL KAVRAMININ ANLAMLANDIRILMASI". International Journal of Social And Humanities Sciences 3 (2019 ): 157-166
RIS TY - JOUR T1 - SAXA VE TÜRKİYE ATASÖZLERİNDE DİL KAVRAMININ ANLAMLANDIRILMASI AU - Ayşe DUVARCI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Journal of Social And Humanities Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 166 VL - 3 IS - 3 SN - 2602-3288-2602-3288 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social And Humanities Sciences SAXA VE TÜRKİYE ATASÖZLERİNDE DİL KAVRAMININ ANLAMLANDIRILMASI %A Ayşe DUVARCI %T SAXA VE TÜRKİYE ATASÖZLERİNDE DİL KAVRAMININ ANLAMLANDIRILMASI %D 2019 %J International Journal of Social And Humanities Sciences %P 2602-3288-2602-3288 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD DUVARCI, Ayşe . "SAXA VE TÜRKİYE ATASÖZLERİNDE DİL KAVRAMININ ANLAMLANDIRILMASI". International Journal of Social And Humanities Sciences 3 / 3 (Aralık 2019): 157-166 .
AMA DUVARCI A . SAXA VE TÜRKİYE ATASÖZLERİNDE DİL KAVRAMININ ANLAMLANDIRILMASI. IJSHS. 2019; 3(3): 157-166.
Vancouver DUVARCI A . SAXA VE TÜRKİYE ATASÖZLERİNDE DİL KAVRAMININ ANLAMLANDIRILMASI. International Journal of Social And Humanities Sciences. 2019; 3(3): 166-157.