PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ethics And Financial Decisions in Corporate Governance

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1, 29 - 40, 21.10.2014

Öz

The main purpose of the entire enterprise companies that operate commercial life of the community need to meet the goods and services necessary to ensure the sustainability of the company activities and business reputation is to return.

Preserving and enhancing the brand value of corporate companies making detection possible with the right promotional strategies.

Corporate management of this common perception of ethical values and brand values into the correct method can provide protection and sustainability.

Globalized business world in 1997 in the Far East began and all the world-shaking scandals in the United States, Europe experienced in the corporate scandals of corporate governance software and implementation necessitated, including the USA many new regulations removal of the obligation has become.

Kaynakça

  • Bayram, A.K., (2009), Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem, Liberte Yayınları, Ekim, Ankara. Kula, V., (2006), Kurumsal Yönetim, Papatya Yayıncılık, Mayıs, İstanbul. Marangoz, M., (2013), Girişimcilik, Beta Basım, Eylül, İstanbul. Öztürk N., (2009), Dış Ticaret, Palme Yayıncılık, Ankara. Sabuncuoğlu, Z., (2011), İşletme Etiği, Beta Basım A.Ş., Nisan, İstanbul. Seyidoğlu H., Uluslararası Finans, Güzem Yayınları, 1994, İstanbul. T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Ulaşan ve Erişen Türkiye, Kasım 2009, Ankara. Ulucan Özkul F., Zehra Almalı Özdemir Z., (2010), İşletmelerde Hile Riski, Beta Yayınları, Nisan, İstanbul. Ural, T., (2003), İşletme Etiği ve Pazarlama Etiği, Şubat, İstanbul.

Kurumsal Yönetimlerde Finansal ve Etik Kararlar

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1, 29 - 40, 21.10.2014

Öz

Ticari hayatta faaliyet gösteren tüm kurumsal şirketlerin temel amacı, toplumun gereksinim duyduğu mal ve hizmetleri karşılamakla birlikte şirket faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak gerekli getiriyi ve ticari itibarı sağlamaktır.

Kurumsal şirketlerin marka değerini koruma ve yükseltmeleri şirket stratejilerinin doğru tanıtım algılamasının yapılmasıyla mümkündür.

Kurumsal yönetimler bu algılamayı etik değerler üzerinden yaygın ve doğru yöntemleri halinde marka değerlerinin korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlayabilirler.

Küreselleşen iş dünyasında 1997 yılında Uzak Doğu’da başlayan ve tüm Dünya’yı sarsan skandallardan sonra, Amerika’da, Avrupa’da yaşanan şirket skandalları kurumsal yönetim ilkelerinin yazılımını ve uygulanmasını gerekli kılmış, başta ABD olmak üzere birçok yeni yasal düzenlemelerin çıkarılmasını zorunluluk haline getirmiştir. 

Kaynakça

  • Bayram, A.K., (2009), Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem, Liberte Yayınları, Ekim, Ankara. Kula, V., (2006), Kurumsal Yönetim, Papatya Yayıncılık, Mayıs, İstanbul. Marangoz, M., (2013), Girişimcilik, Beta Basım, Eylül, İstanbul. Öztürk N., (2009), Dış Ticaret, Palme Yayıncılık, Ankara. Sabuncuoğlu, Z., (2011), İşletme Etiği, Beta Basım A.Ş., Nisan, İstanbul. Seyidoğlu H., Uluslararası Finans, Güzem Yayınları, 1994, İstanbul. T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Ulaşan ve Erişen Türkiye, Kasım 2009, Ankara. Ulucan Özkul F., Zehra Almalı Özdemir Z., (2010), İşletmelerde Hile Riski, Beta Yayınları, Nisan, İstanbul. Ural, T., (2003), İşletme Etiği ve Pazarlama Etiği, Şubat, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İhsan Gülay Bu kişi benim


Belis Gülay
0000-0002-0204-5507

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gülay, İ. & Gülay, B. (2014). Ethics And Financial Decisions in Corporate Governance . Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 29-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iled/issue/18465/194397