Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Tematik Çocuk Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerde Yerel ve Küresel İzler

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1, 63 - 78, 21.10.2014

Öz

Uydu yayın teknolojisindeki gelişmeler, ulusal televizyon kanallarının ülke sınırlarını aşmasını sağlamış ve küresel medya ağlarının oluşumuna zemin hazırlamıştır. Bu gelişmeler sayesinde, müzik, spor, haber ve çocuk gibi pek çok farklı tematik televizyon kanalının başka ülkelerde seyredilmesi olanaklı hale gelmiştir. Uluslararası çocuk kanallarının kolaylıkla izlenir olması, çocukların televizyon karşısında daha fazla zaman geçirmesine neden olmaktadır. Yabancı kültür ürünü olan bu çizgi filmleri seyreden çocuklar, kendi kültürlerinden farklı kültürel unsurlarla yüz yüze kalmaktadır. Bu nedenle, küresel çocuk kanallarında yayınlanan çizgi filmler aracılığıyla çocuklara dayatılan kültürel unsurların niteliği üzerinde düşünmek gerekmektedir. Ulusal ve uluslararası çocuk televizyonlarında yayınlanan yerli ve yabancı çizgi filmleri yerel ve küresel kültür bağlamında elen alan bu çalışmada, çizgi filmlerin kültürel unsurları aktarma işlevi tartışılmaktadır.

Kaynakça

 • Althusser, Louis. (2006). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Aydoğan, Filiz. (2011). Küresel Medya. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Baudrillard, Jean. (1995). “Bir Tüketim Kuramı Üzerine”. Cogito. Sayı: 5, s.98.
 • Berger, Peter L. (2003). “Küreselleşmenin Kültürel Dinamikleri”. Bir Küre Bin Bir Küreselleşme. Der: P. L. Berger & S. P. Huntington. İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Bauman, Zygmunt. (2010). Küreselleşme. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Çelikcan, Peyami. (2006). “Tematik Medya ve İzleyici: MTV Örneği”. Konferans Kitabı. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları No: 31.
 • Çoban, Barış. (2006). “Louis Althusser”. Kadife Karanlık 2. İstanbul: Su Yayınları.
 • Kellner, Douglas. (2013). Medya Gösterisi. İstanbul: Açılım Kitap.
 • Pembecioğlu, Nilüfer. (2006). İletişim ve Çocuk. Ankara: Ebabil Yayınları.
 • Ritzer, George. (2011). Toplumun McDonaldlaştırılması. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Robertson, Roland. (1999). Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür. Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
 • Tomlinson, John. (1999). Kültürel Emperyalizm. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Tomlinson, John. (2004). Küreselleşme ve Kültür. İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Local and Global Traces in Cartoons Broadcast on Themed Children’s Tv Channels

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1, 63 - 78, 21.10.2014

Öz

Developments in satellite technology have allowed national TV channels to go beyond borders and have prepared the way for global media networks. This has made it possible to watch thematic channels (music, sports, news, children, etc) in other countries. The ease with which international children’s channels can be watched has led to children spending more time in front of the TV. Watching foreign cartoons exposes children to cultural elements different from their own and these elements should be examined. This study looks at locally-produced and foreign cartoons on national and international children’s TV and discusses the transfer of cultural elements.

Kaynakça

 • Althusser, Louis. (2006). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Aydoğan, Filiz. (2011). Küresel Medya. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Baudrillard, Jean. (1995). “Bir Tüketim Kuramı Üzerine”. Cogito. Sayı: 5, s.98.
 • Berger, Peter L. (2003). “Küreselleşmenin Kültürel Dinamikleri”. Bir Küre Bin Bir Küreselleşme. Der: P. L. Berger & S. P. Huntington. İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Bauman, Zygmunt. (2010). Küreselleşme. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Çelikcan, Peyami. (2006). “Tematik Medya ve İzleyici: MTV Örneği”. Konferans Kitabı. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları No: 31.
 • Çoban, Barış. (2006). “Louis Althusser”. Kadife Karanlık 2. İstanbul: Su Yayınları.
 • Kellner, Douglas. (2013). Medya Gösterisi. İstanbul: Açılım Kitap.
 • Pembecioğlu, Nilüfer. (2006). İletişim ve Çocuk. Ankara: Ebabil Yayınları.
 • Ritzer, George. (2011). Toplumun McDonaldlaştırılması. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Robertson, Roland. (1999). Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür. Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
 • Tomlinson, John. (1999). Kültürel Emperyalizm. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Tomlinson, John. (2004). Küreselleşme ve Kültür. İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tebrike Kaya Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kaya, T. (2014). Tematik Çocuk Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerde Yerel ve Küresel İzler . Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 63-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iled/issue/18465/194399