PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Football Fans Contesting Media Power: Supporters as “Media Victims” Against the Media

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 1, 55 - 79, 26.04.2016

Öz

This article examines critical deeds of football supporters towards the news media, as a result of their self-perception as media victims following news reports about murder of a football supporter, namely Ozgur Soylu, on the way to an away game to support his team. Research, using content analysis as well as Internet ethnography methods to study the Internet forum of football supporters, aims to deeply comprehend characteristics, dynamics and transformation of football supporters’ anger towards media. In addition to media power and alternative media notions, concept of self-perception as media victim is proposed as a crucial step in the transformation of the rage against media towards action against media. Finally, football supporters’ critical position taking is proposed as an unusual form of media criticism from which critical media and communication studies can learn from.
Keywords: Media criticism, futbol fandom, critical media and communication studies, Internet, Tribün Dergi.

Kaynakça

 • Akın, Altuğ (2010a), Çevrimiçi Spor Ortamlarında Nefret Söylemi: Bir Topun Peşinde Koşan Yirmi iki Adam, Taraftarlar ve Medya. Altuğ Akın (der.) içinde. Yeni Medyada Nefret Söylemi. İstanbul: Kalkedon.
 • Akın, Altuğ (2010b), Mesafelere Rağmen Sevebilmek: Diasporadaki Karşıyakalılar. Yiğit Akın (der.) içinde. Kafsinkaf. İstanbul: İletişim.
 • Arık, Bilal M. (2008), Futbol ve Televizyon Bağı: Simbiyoz Beslenme. İletişim: Kuram ve Araştırma Dergisi, 26: 197-223.
 • Aydın, M. Berkay; Hatipoğlu, Duygu; Ceyhan Çağdaş (2008), Endüstriyel Futbol Çağında ‘Taraftarlık’. İletişim: Kuram ve Araştırma Dergisi, 26: 289-316.
 • Binark, Mutlu (2007), Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu. Mutlu Binark (der.) içinde. Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Bora, Tanıl (2012), Hillsborough: Tarihi Bir Hesaplaşma. [Çevrimiçi]. Radikal Gazetesi, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/tanil-bora/hillsborough-tarihi-birhesaplasma-1100820/, [Erişim Tarihi: 30.01.2016].
 • Çınarlı, İnci (2011), Media Advocacy and Risk Communication. International Health Promotion and Communication Symposium, 11-13 April 2011, Istanbul.
 • Couldry, Nick (2003), Media Meta-Capital: Extending the Range of Bourdieu's Field Theory. Theory and Society, 32(5/6): 653-677.
 • Couldry, Nick and Curran, James (2003), Contesting Media Power: Alternative Media in a Networked World. London: Rowman and Littlefield Publishers.
 • Dicks, Bella; Mason, Bruce; Coffey, Amanda; Atkinson, Paul (2005), Qualitative Research and Hypermedia: Ethnography for the Digital Age. London: Sage.
 • Erdoğan, İrfan (2007), Temel Bilgiler: Eleştirel Yaklaşımlarda İletişim Anlayışı. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 24: 153-198.
 • Fuchs, Christian (2011), Foundations of Critical Media and Information Studies. London: Routledge.
 • Harcup, Tony (2014), Dictionary of Journalism. London: Oxford University Press.
 • Hillsborough 15 Nisan 1989 (24.05.2009), [Çevrimiçi] Birgün Gazetesi http://www.birgun.net/haber-detay/hillsborough-15-nisan-1989-20780.html, [Erişim Tarihi: 30.01.2016].
 • Hughson, John; Spaaij, Ramón (2011), ‘You Are Always on Our Mind’: The Hillsborough Tragedy as Cultural Trauma, Acta Sociologica, 54(3): 283-295.
 • Irak, Dağhan (2010), The Transformation Of Football Fandom Since The 1970s. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul.
 • Karşıyakalı Taraftar Pompalıyla Öldürüldü (2008), [Çevrimiçi] Hürriyet Gazetesi http://www.hurriyet.com.tr/karsiyakali-taraftar-pompaliyla-olduruldu-10373162, [Erişim Tarihi: 30.01.2016].
 • Kejanlıoğlu, D. Beybin; Barış Çoban; Berrin Yanıkkaya; M. Emre Köksalan (2012), “The User as Producer in Alternative Media? The Case of the Independent Communication Network (BIA)” Communications, 37(3): 275-296.
 • Kejanlıoğlu, D. Beybin (2005) Frankfurt Okulu'nun Eleştirel Bir Uğrağı: İletişim ve Medya, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Khas 2013 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Sonuçları Açıklandı (2013), [Çevrimiçi] Kadir Has Üniversitesi http://www.khas.edu.tr/news/970, [Erişim Tarihi: 12.04.2016].
 • Kluitenberg, Eric (2011), Legacies of Tactical Media: The Tactics of Occupation: From Tompkins Square to Tahrir. Amsterdam: Institute of Network Cultures.
 • Ksk’li Özgür’ü Kaybettik (2008), [Çevrimiçi], Tribün Dergi http://www.tribundergi.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=44654, [Erişim Tarihi: 30.01.2016].
 • Kozanoğlu, Can, (2002), Bu Maçı Alıcaz!. İstanbul: İletişim.
 • Kupayı Özgür’e Götürdüler (2014), [Çevrimiçi] Hürriyet Gazetesi http://www.hurriyet.com.tr/kupayi-ozgure-goturduler-25803978, [Erişim Tarihi: 30.01.2016].
 • Salzman, Jason (2003), Making the News, A Guide for NonProfits and Activists. 2. Basım, Boulder: Westview Press.
 • Scraton, Phil (2004), Death on the Terraces: The Contexts and Injustices of the 1989 Hillsborough Disaster. Soccer and Society, 5(2): 183–200.
 • Talimciler, Ahmet (2003), Türkiye’de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi. İstanbul: Bağlam.
 • Talimciler, Ahmet (2010), K.S.K.: Bir Spor Kulübünün Gündelik Hayatımızdaki Yeri ve Basınla Olan İlişkileri. Yiğit Akın (Der.) içinde. Kafsinkaf. İstanbul: İletişim.
 • Taylor, Ian (1989), Hillsborough, 15 April 1989: Some Personal Contemplations. New Left Review, 177: 89–111.
 • Taraftar Vahşeti: 1 Ölü 2 Yaralı (2008), [Çevrimiçi] İhlas Haber Ajansı http://www.iha.com.tr/haber-taraftar-vahseti-1-olu-2-yarali-42491/, [Erişim Tarihi: 30.01.2016].
 • Özgür’ün Acısına 16 yıl + 100 bin TL (2013), [Çevrimiçi] Hürriyet Gazetesi http://www.hurriyet.com.tr/ozgur-un-acisina-16-yil-100-bin-tl-25412047, [Erişim Tarihi: 30.01.2016].
 • Saka, Erkan (2014), Türkiye’de Yeni Medya Etnografisi Yapmak. Ramazan Aras (der.) içinde Sınırları Aşmak: Türkiye’de Sosyo-Kültürel Antropoloji ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar. Konya: Çizgi.
 • Sezgin Deniz (2008), Haber Medyasında Savunuculuk: Planlama ve Stratejiler. İletişim: Araştırmaları, 6(2): 145-164.
 • Ünsal, Artun (2005), Tribün Cemaatinin Öfkesi: Ticarileşen Türkiye Futbolunda Şiddet. İstanbul: İletişim.
 • Yancatarol, Ceren (2012), Tactical Media Practices in Contemporary Art in Turkey, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Medya Gücünü Aşındırma Girişimi Olarak Taraftar Tepkiselliği: “Medya Mağduru” Tribüncüler Medyaya Karşı

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 1, 55 - 79, 26.04.2016

Öz

Bu makalede futbol taraftarlığı kimlikleri etrafında bir internet forumunda bir araya gelmiş bir topluluğun, Özgür Soylu isimli taraftarın deplasman maçına giderken öldürülmesi olayı ardından medya mağduru oldukları hissini kolektifleştirmeleri ve öfkelerini medyaya karşı eylemlere dönüştürme süreçleri incelenmiştir. İçerik analizi ve internet etnografisi yöntemlerinin kullanıldığı araştırmada hedeflenen, forum kullanıcısı taraftarların ortaya koydukları medyaya yönelik tepkinin özelliklerinin, sebeplerinin ve dönüşümünün derinlemesine anlaşılmasıdır. Medyanın toplumsal gücünün denetim altında tutulma yollarından biri olarak tartışılan taraftarların medyaya yönelik tepkisinin medya ve iletişim çalışmaları alanındaki eleştirel yaklaşımları besleyebileceği noktaların tartışıldığı makalede öfkenin eyleme dönüşümü medya gücü ve alternatif medya kavramlarından hareketle ele alınmıştır. Bu süreçte önemli bir durak olarak medya mağduriyeti hissi kavramı önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: Medya eleştirisi, futbol taraftarlığı, eleştirel medya ve iletişim çalışmaları, internet, Tribün Dergi.

Kaynakça

 • Akın, Altuğ (2010a), Çevrimiçi Spor Ortamlarında Nefret Söylemi: Bir Topun Peşinde Koşan Yirmi iki Adam, Taraftarlar ve Medya. Altuğ Akın (der.) içinde. Yeni Medyada Nefret Söylemi. İstanbul: Kalkedon.
 • Akın, Altuğ (2010b), Mesafelere Rağmen Sevebilmek: Diasporadaki Karşıyakalılar. Yiğit Akın (der.) içinde. Kafsinkaf. İstanbul: İletişim.
 • Arık, Bilal M. (2008), Futbol ve Televizyon Bağı: Simbiyoz Beslenme. İletişim: Kuram ve Araştırma Dergisi, 26: 197-223.
 • Aydın, M. Berkay; Hatipoğlu, Duygu; Ceyhan Çağdaş (2008), Endüstriyel Futbol Çağında ‘Taraftarlık’. İletişim: Kuram ve Araştırma Dergisi, 26: 289-316.
 • Binark, Mutlu (2007), Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu. Mutlu Binark (der.) içinde. Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Bora, Tanıl (2012), Hillsborough: Tarihi Bir Hesaplaşma. [Çevrimiçi]. Radikal Gazetesi, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/tanil-bora/hillsborough-tarihi-birhesaplasma-1100820/, [Erişim Tarihi: 30.01.2016].
 • Çınarlı, İnci (2011), Media Advocacy and Risk Communication. International Health Promotion and Communication Symposium, 11-13 April 2011, Istanbul.
 • Couldry, Nick (2003), Media Meta-Capital: Extending the Range of Bourdieu's Field Theory. Theory and Society, 32(5/6): 653-677.
 • Couldry, Nick and Curran, James (2003), Contesting Media Power: Alternative Media in a Networked World. London: Rowman and Littlefield Publishers.
 • Dicks, Bella; Mason, Bruce; Coffey, Amanda; Atkinson, Paul (2005), Qualitative Research and Hypermedia: Ethnography for the Digital Age. London: Sage.
 • Erdoğan, İrfan (2007), Temel Bilgiler: Eleştirel Yaklaşımlarda İletişim Anlayışı. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 24: 153-198.
 • Fuchs, Christian (2011), Foundations of Critical Media and Information Studies. London: Routledge.
 • Harcup, Tony (2014), Dictionary of Journalism. London: Oxford University Press.
 • Hillsborough 15 Nisan 1989 (24.05.2009), [Çevrimiçi] Birgün Gazetesi http://www.birgun.net/haber-detay/hillsborough-15-nisan-1989-20780.html, [Erişim Tarihi: 30.01.2016].
 • Hughson, John; Spaaij, Ramón (2011), ‘You Are Always on Our Mind’: The Hillsborough Tragedy as Cultural Trauma, Acta Sociologica, 54(3): 283-295.
 • Irak, Dağhan (2010), The Transformation Of Football Fandom Since The 1970s. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul.
 • Karşıyakalı Taraftar Pompalıyla Öldürüldü (2008), [Çevrimiçi] Hürriyet Gazetesi http://www.hurriyet.com.tr/karsiyakali-taraftar-pompaliyla-olduruldu-10373162, [Erişim Tarihi: 30.01.2016].
 • Kejanlıoğlu, D. Beybin; Barış Çoban; Berrin Yanıkkaya; M. Emre Köksalan (2012), “The User as Producer in Alternative Media? The Case of the Independent Communication Network (BIA)” Communications, 37(3): 275-296.
 • Kejanlıoğlu, D. Beybin (2005) Frankfurt Okulu'nun Eleştirel Bir Uğrağı: İletişim ve Medya, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Khas 2013 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Sonuçları Açıklandı (2013), [Çevrimiçi] Kadir Has Üniversitesi http://www.khas.edu.tr/news/970, [Erişim Tarihi: 12.04.2016].
 • Kluitenberg, Eric (2011), Legacies of Tactical Media: The Tactics of Occupation: From Tompkins Square to Tahrir. Amsterdam: Institute of Network Cultures.
 • Ksk’li Özgür’ü Kaybettik (2008), [Çevrimiçi], Tribün Dergi http://www.tribundergi.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=44654, [Erişim Tarihi: 30.01.2016].
 • Kozanoğlu, Can, (2002), Bu Maçı Alıcaz!. İstanbul: İletişim.
 • Kupayı Özgür’e Götürdüler (2014), [Çevrimiçi] Hürriyet Gazetesi http://www.hurriyet.com.tr/kupayi-ozgure-goturduler-25803978, [Erişim Tarihi: 30.01.2016].
 • Salzman, Jason (2003), Making the News, A Guide for NonProfits and Activists. 2. Basım, Boulder: Westview Press.
 • Scraton, Phil (2004), Death on the Terraces: The Contexts and Injustices of the 1989 Hillsborough Disaster. Soccer and Society, 5(2): 183–200.
 • Talimciler, Ahmet (2003), Türkiye’de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi. İstanbul: Bağlam.
 • Talimciler, Ahmet (2010), K.S.K.: Bir Spor Kulübünün Gündelik Hayatımızdaki Yeri ve Basınla Olan İlişkileri. Yiğit Akın (Der.) içinde. Kafsinkaf. İstanbul: İletişim.
 • Taylor, Ian (1989), Hillsborough, 15 April 1989: Some Personal Contemplations. New Left Review, 177: 89–111.
 • Taraftar Vahşeti: 1 Ölü 2 Yaralı (2008), [Çevrimiçi] İhlas Haber Ajansı http://www.iha.com.tr/haber-taraftar-vahseti-1-olu-2-yarali-42491/, [Erişim Tarihi: 30.01.2016].
 • Özgür’ün Acısına 16 yıl + 100 bin TL (2013), [Çevrimiçi] Hürriyet Gazetesi http://www.hurriyet.com.tr/ozgur-un-acisina-16-yil-100-bin-tl-25412047, [Erişim Tarihi: 30.01.2016].
 • Saka, Erkan (2014), Türkiye’de Yeni Medya Etnografisi Yapmak. Ramazan Aras (der.) içinde Sınırları Aşmak: Türkiye’de Sosyo-Kültürel Antropoloji ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar. Konya: Çizgi.
 • Sezgin Deniz (2008), Haber Medyasında Savunuculuk: Planlama ve Stratejiler. İletişim: Araştırmaları, 6(2): 145-164.
 • Ünsal, Artun (2005), Tribün Cemaatinin Öfkesi: Ticarileşen Türkiye Futbolunda Şiddet. İstanbul: İletişim.
 • Yancatarol, Ceren (2012), Tactical Media Practices in Contemporary Art in Turkey, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Altuğ Akın

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2016
Kabul Tarihi 14 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akın, A. (2016). Medya Gücünü Aşındırma Girişimi Olarak Taraftar Tepkiselliği: “Medya Mağduru” Tribüncüler Medyaya Karşı . Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 55-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iled/issue/18468/194457