Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Self-Observation and Peer-Observation: Reflective Diaries of Primary Student-Teachers

Yıl 2006, Cilt 5, Sayı 1, 45 - 57, 26.06.2006

Öz

The purpose of this research is to provide insights into how student teachers observe themselves and others during the initial teaching practice by a means of reflection. The data were collected from 43 student-teachers’ reported files which were completed during 14 teaching-practice weeks in primary schools. In their files one part was about their self-reflection on each lesson they were asked to teach. The other part was reflection on their peers’ each lesson they had observed. The data were examined by document analysis and accordingly, cross-case analysis was used for the purpose of reaching generic and shared themes across the cases. It was understood clearly from their reflective entries that they experienced many practical difficulties. Some of the major difficulties are, as follows; classroom discipline, time management, and the practical culture of teaching. It is suggested that their difficulties and concerns will be minimised if teacher educators take their difficulties into account at the department of primary teacher education.

Kaynakça

 • Bassey, M. (1999). Case Study Research in Educational Settings, Buckingham–Philadelphia: Open University Press.
 • Bennett, N. (1996). Learning to Teach: The Development of Pedagogical Reasoning, in R. McBride (ed.), Teacher Education Policy, pp.76-85, London: Falmer Press.
 • Bryman, A. (1988). Quantity and Quality in Social Research, London & New York: Routledge.
 • Connelly, F. M. & Clandinin, D. J. (1990). Stories of Experience and Narrative Inquiry, Educational Researcher, 19 (5): 2-14.
 • Clarke, A. (1995). Professional Development in Practicum Settings: Reflective Practice under Scrutiny, Teaching and Teacher Education, 11 (3): 243-261.
 • Clandinin, D. J. & Connelly, F. M. (1998). Personal Experience Methods, in N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (ed), Collecting and Interpreting Qualitative Materials,(150-178), London: Sage Publication.
 • Day, C. (1999). Developing Teachers: The Challenges of Lifelong Learning, London: Falmer Press.
 • Dewey, J. (1933). How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process, Boston: D. C. Heath.
 • Elbaz, F. (1983). Teacher Thinking: A Study of Practical Knowledge, London–Canberra: Croom Helm.
 • Ekiz, D. (2001). Exploring Primary School Teachers’ Preactive Teaching and Practical Theories of Teaching Science: Case Studies from Turkey, (Unpublished Ed.D. Thesis), Nottingham University, U.K.
 • Ekiz, D. (2003a). Sınıf Ö retmeni Adaylarının Ö retmen E itimindeki Modeller Hakkında Dü ünceleri, Milli E itim Dergisi, 158: 141-168.
 • Ekiz, D. (2003b). E itimde Ara tırma Yöntem ve Metodlarına Giri , Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2003c). Ö retmen Adaylarının Ö retim Elemanları ve Dersler Hakkında Olumsuz Algılarının Tespit Edilmesi: Etnografik Bir Ara tırma, E itim Ara tırmaları, 4 (12):91-103.
 • Francis, D. (1995). The Reflective Journal: A Window to Preservice Teachers’ Practical Knowledge, Teaching and Teacher Education, 11 (3): 229-241.
 • Glaser, B. & Strauss, A. (1967). Discovery of Grounded Theory, Chicago: Aldine.
 • Hatton, N. & Smith, D. (1995). Reflection in Teacher Education: Towards Definition and Implementation, Teaching & Teacher Education, 11 (1): 33-49.
 • Hodder, I. (2000). The Interpretation of Documents and Material Culture, in N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research, (second edition), (703-716), London: Sega Publication.
 • Huberman, A. M. & Miles, M. B. (1998). Data Management and Analysis Methods, in N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (ed), Collecting and Interpreting Qualitative Materials,(179-210), London: Sage Publication.
 • Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry, Beverly Hills, CA: Sega.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, (second edition), Newbury Park, CA: Sega.
 • Ovens, P. (2000). Reflective Teacher Development in Primary Science, London & New York: Falmer Press.
 • Polanyi, M. (1967). The Tacit Dimension, Garden City, New York: Doubleday.
 • Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professional Think in Action, New York: Basic Books.
 • Schön, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions, San Francisco: Jossey Bass.
 • Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research, London: Sega.
 • Strauss, A.L. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research, (second edition), Newbury Park, CA: Sage.
 • Tresman, S. & Edwards, D. (1993). Reflecting on Practice: Some Illustrations, in E. Whitelegg, J. Thomas & S. Tresman (eds.), Challenges and Opportunities for Science Education, (pp. 27-43), London: Paul Chapman Publishing – Open University Press.
 • Yin, R. K. (1994). Case Study Research: Design and Methods, (second edition), London: Sega.
 • Wragg, E. C. (1994). An Introduction to Classroom Observation, London: Routledge.
 • Zeichner, K. & Liston, D. (1987). Teaching Student Teachers to Reflect, Harvard Educational Review, 57: 23-48.

Kendini ve Başkalarını İzleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri

Yıl 2006, Cilt 5, Sayı 1, 45 - 57, 26.06.2006

Öz

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamaları sırasında yansıtıcı günlükler aracılığıyla kendilerini ve başkalarını nasıl gördükleri konusunda düşünceler ortaya koymaktır. Veriler, 43 öğretmen adaylarının ilköğretim okullarında 14 hafta boyunca hazırladıkları ve öğretmenlik uygulama günü tamamladıkları uygulama dosyası. Adayların dosyalarındaki bir bölüm, onların öğretmek durumu oldukları birliği üzerine yaptıkları kişisel yansıtmalardır. Diğer bölümlerde, kendi arkadaşlarının derslerine üzerine yaptıkları gözlem ve yansıtmaları içerir. Veriler, doküman analizi metoduyla incelenmiş, genel ve ortak konular ortaya çıkarmak için karşıt-özel-durum analizinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda adayların yansıtıcı günlüklerinde birçok güçlükle karşılaştıkları açıkça anlaşılmaktadır. Bu zorluklardan en belirgin olanları; sınıf disiplini, zaman yönetimi ve öğretimin pratik kültürüdür. Eğer öğretmen eğitimcileri onun karşıtıkları güçlük ve endişeleri Sınıf Öğretmenliği Programında değerlendirme almak, onları minimum bir düzeyde görmek indirgeneceği tavsiye etmek edilmektedir.

Kaynakça

 • Bassey, M. (1999). Case Study Research in Educational Settings, Buckingham–Philadelphia: Open University Press.
 • Bennett, N. (1996). Learning to Teach: The Development of Pedagogical Reasoning, in R. McBride (ed.), Teacher Education Policy, pp.76-85, London: Falmer Press.
 • Bryman, A. (1988). Quantity and Quality in Social Research, London & New York: Routledge.
 • Connelly, F. M. & Clandinin, D. J. (1990). Stories of Experience and Narrative Inquiry, Educational Researcher, 19 (5): 2-14.
 • Clarke, A. (1995). Professional Development in Practicum Settings: Reflective Practice under Scrutiny, Teaching and Teacher Education, 11 (3): 243-261.
 • Clandinin, D. J. & Connelly, F. M. (1998). Personal Experience Methods, in N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (ed), Collecting and Interpreting Qualitative Materials,(150-178), London: Sage Publication.
 • Day, C. (1999). Developing Teachers: The Challenges of Lifelong Learning, London: Falmer Press.
 • Dewey, J. (1933). How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process, Boston: D. C. Heath.
 • Elbaz, F. (1983). Teacher Thinking: A Study of Practical Knowledge, London–Canberra: Croom Helm.
 • Ekiz, D. (2001). Exploring Primary School Teachers’ Preactive Teaching and Practical Theories of Teaching Science: Case Studies from Turkey, (Unpublished Ed.D. Thesis), Nottingham University, U.K.
 • Ekiz, D. (2003a). Sınıf Ö retmeni Adaylarının Ö retmen E itimindeki Modeller Hakkında Dü ünceleri, Milli E itim Dergisi, 158: 141-168.
 • Ekiz, D. (2003b). E itimde Ara tırma Yöntem ve Metodlarına Giri , Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2003c). Ö retmen Adaylarının Ö retim Elemanları ve Dersler Hakkında Olumsuz Algılarının Tespit Edilmesi: Etnografik Bir Ara tırma, E itim Ara tırmaları, 4 (12):91-103.
 • Francis, D. (1995). The Reflective Journal: A Window to Preservice Teachers’ Practical Knowledge, Teaching and Teacher Education, 11 (3): 229-241.
 • Glaser, B. & Strauss, A. (1967). Discovery of Grounded Theory, Chicago: Aldine.
 • Hatton, N. & Smith, D. (1995). Reflection in Teacher Education: Towards Definition and Implementation, Teaching & Teacher Education, 11 (1): 33-49.
 • Hodder, I. (2000). The Interpretation of Documents and Material Culture, in N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research, (second edition), (703-716), London: Sega Publication.
 • Huberman, A. M. & Miles, M. B. (1998). Data Management and Analysis Methods, in N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (ed), Collecting and Interpreting Qualitative Materials,(179-210), London: Sage Publication.
 • Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry, Beverly Hills, CA: Sega.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, (second edition), Newbury Park, CA: Sega.
 • Ovens, P. (2000). Reflective Teacher Development in Primary Science, London & New York: Falmer Press.
 • Polanyi, M. (1967). The Tacit Dimension, Garden City, New York: Doubleday.
 • Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professional Think in Action, New York: Basic Books.
 • Schön, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions, San Francisco: Jossey Bass.
 • Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research, London: Sega.
 • Strauss, A.L. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research, (second edition), Newbury Park, CA: Sage.
 • Tresman, S. & Edwards, D. (1993). Reflecting on Practice: Some Illustrations, in E. Whitelegg, J. Thomas & S. Tresman (eds.), Challenges and Opportunities for Science Education, (pp. 27-43), London: Paul Chapman Publishing – Open University Press.
 • Yin, R. K. (1994). Case Study Research: Design and Methods, (second edition), London: Sega.
 • Wragg, E. C. (1994). An Introduction to Classroom Observation, London: Routledge.
 • Zeichner, K. & Liston, D. (1987). Teaching Student Teachers to Reflect, Harvard Educational Review, 57: 23-48.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Durmuş EKİZ>

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2006
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ilkonline107221, journal = {İlköğretim Online}, issn = {1305-3515}, eissn = {1305-3515}, address = {}, publisher = {Sinan OLKUN}, year = {2006}, volume = {5}, number = {1}, pages = {45 - 57}, title = {Kendini ve Başkalarını İzleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri}, key = {cite}, author = {Ekiz, Durmuş} }
APA Ekiz, D. (2006). Kendini ve Başkalarını İzleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri . İlköğretim Online , 5 (1) , 45-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8607/107221
MLA Ekiz, D. "Kendini ve Başkalarını İzleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri" . İlköğretim Online 5 (2006 ): 45-57 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8607/107221>
Chicago Ekiz, D. "Kendini ve Başkalarını İzleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri". İlköğretim Online 5 (2006 ): 45-57
RIS TY - JOUR T1 - Kendini ve Başkalarını İzleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri AU - DurmuşEkiz Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - İlköğretim Online JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 57 VL - 5 IS - 1 SN - 1305-3515-1305-3515 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İlköğretim Online Kendini ve Başkalarını İzleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri %A Durmuş Ekiz %T Kendini ve Başkalarını İzleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri %D 2006 %J İlköğretim Online %P 1305-3515-1305-3515 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Ekiz, Durmuş . "Kendini ve Başkalarını İzleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri". İlköğretim Online 5 / 1 (Haziran 2006): 45-57 .
AMA Ekiz D. Kendini ve Başkalarını İzleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri. İOO. 2006; 5(1): 45-57.
Vancouver Ekiz D. Kendini ve Başkalarını İzleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri. İlköğretim Online. 2006; 5(1): 45-57.
IEEE D. Ekiz , "Kendini ve Başkalarını İzleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri", İlköğretim Online, c. 5, sayı. 1, ss. 45-57, Haz. 2006