Dergi Kurulları

Editör

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU
Turkey
ayse.nuhoglu@medipol.edu.tr
ORCİD: 0000-0002-0536-6517
Kurum: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi 


Dr. Öğr. Üyesi Sinan SEÇKİN
Turkey
sseckin@medipol.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9540-9682
Kurum: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Sinan SEÇKİN İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9540-9682 Türkiye
Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Türkiye

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu

Prof. Dr. M. Âkif Aydın

Prof. Dr. H. Eyüp Özdemir

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal

Doç. Dr. Harun Demirbaş

Doç. Dr. Serdar Kale

Doç. Dr. Müjgân Tunç Yücel

Dr. Öğr. Üyesi A. Ersin Bayra

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Seçkin

Dil Editörlüğü

Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk  

Fransızca ve Almanca Dil Editörü 

0000-0002-9308-7664


Ayşe Nur Aydın

İngilizce Dil Editörü 

0000-0002-9353-2983

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Mustafa ÇATTIK
Turkey
mustafacattik@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4488-304X
Kurum: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arş. Gör. Abdullah Revaha GENCER
Turkey
argencer@medipol.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2637-1155
Kurum: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arş. Gör. Muhammed Emre HAYYAR

Turkey
mehayyar@medipol.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0731-6123
Kurum: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arş. Gör. Abdullah ERYİĞİT
Turkey
abdullahery@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1757-0187
Kurum: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arş. Gör. Abdullah Musab ŞAHİN

Turkey
asahin@medipol.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6529-9179
Kurum: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arş. Gör. Beyza YİĞİTBAŞI

Turkey
byigitbasi@medipol.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1112-3474
Kurum: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arş. Gör. Mustafa ÇATTIK İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0002-4488-304X Türkiye
Arş. Gör. Abdullah Revaha GENCER İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0002-2637-1155 Türkiye
Arş. Gör. Muhammed Emre HAYYAR İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0003-0731-6123 Türkiye
Arş. Gör. Abdullah ERYİĞİT İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0002-1757-0187 Türkiye

Danışma Kurulu

Prof. Dr. / Prof. Dr. Mehmet Akman, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. M. Âkif Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Yavuz Atar, İbn-i Haldun Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Cem Baygın, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Nihat Bulut, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Talat Canbolat, Milli Savunma Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Ayhan Döner, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Nuray Ekşi, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Fethi Gedikli, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Mehmet Helvacı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Serap Helvacı, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Macit Kenanoğlu, Türk Alman Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Mahmut Koca, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Şafak Narbay, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. H. Eyüp Özdemir, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. İzzet Özgenç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Yücel Sayman, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye
Prof. Dr. / Prof. Dr. Cevdet Yavuz, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Harun Demirbaş, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Salih Önder Yeşiltepe, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Dr. Öğr. Üye. / Asst. Prof. A. Ersin Bayra, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Dr. Öğr. Üye. / Asst. Prof. Levent Korkut, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Dr. Öğr. Üye. / Asst. Prof. Sinan Seçkin, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye