PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1, 53 - 70, 01.04.2018

Öz

Anayasa yapımı taşıdığı önem nedeniyle sıklıkla ele alınan bir konudur. Bununla birlikte, anayasa yapımı konusu incelenirken çoğunlukla bazı toplumsal farklılıkların göz ardı edildiği görülmektedir. Esasında kimi toplumlarda diğer toplumlara göre çok daha fazla sorunun mevcut olduğu ve bu sorunların anayasa yapımını da etkilediği ortadadır. Bu nedenle kutuplaşmış toplumlar olarak isimlendirilebilecek bu toplumlardaki anayasa yapımı sürecinin ayrıca ele alınması gerektiği açıktır. Nitekim doktrinde de bu yönde çalışmalar mevcuttur. Diğer taraftan, anayasacılık fikri, anayasa kavramının ortaya çıkıp gelişmesinde belirleyici bir düşüncedir. Bu bağlamda, kutuplaşmış toplumlarda anayasa yapımının anayasacılık düşüncesi çerçevesinde ele alınması, yol gösterici ve yeni sonuçlara götürücü nitelikte olabilecektir.

Kaynakça

 • • Choudry, Sujit, “Bridging Comparative Politics and Comparative Constitutional Law, Constitutional Design for Divided Societies,” Constitutional Design for Divided Societi- es: Integration or Accommodation?, Ed.: Sujit Choudry, Oxford University Press, New York, 2008, s. 3 – 40.
 • • Çattık, Mustafa, “Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014.
 • • Erdoğan, Mustafa, Anayasa Hukuku, 6. Baskı, Orion Kitabevi, Ankara, Şubat 2011.
 • • Erdoğan, Mustafa, Anayasal Demokrasi, 9. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, Eylül 2012 (Atıf Şekli: Anayasal Demokrasi).
 • • Gordon, Scott, Controlling the State: Constitutionalism From Ancient Athens to Today, Harvard University Press, Massachusetts, 2002.
 • • Heywood, Andrew, Key Concepts in Politics, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2000 (Atıf Şekli: Key Concepts in Politics).
 • • Heywood, Andrew, Siyaset, Çev.: Bekir Berat Özipek v.d., 8. Baskı, Adres Yayınları, An- kara, Mart 2013.
 • • Horowitz, Donald L., “The Alternative Vote and Interethnic Moderation: A Reply to Fra- enkel and Grofman”, Public Choice, Cilt: 121, Sayı: 3, Ekim 2004, s. 507 – 516.
 • • Korenica, Fisnik; Doli, Dren, “The Politics of Constitutional Design in Divided Societies The Case of Kosovo,” Croatian Yearbook of European Law & Policy, Cilt: 6, Sayı: 6, 2010, s. 265 – 292.
 • • Lerner, Hanna, Constitution Making in Deeply Divided Societies: The Incrementalist Option, Columbia University, 2006.
 • • Lijphart, Arend, “Constitutional Design for Divided Societies”, Journal of Democracy, Cilt: 15, Sayı: 2, Nisan 2004.
 • • Lijphart, Arend, Democracy in Plural Societies (A Comparative Exploration), Yale Uni- versity Press, New Haven – London, 1977.
 • • Lijphart, Arend, Thinking About Democracy: Power Sharing and Majority Rule in The- ory and Practice, Routledge, New York, 2008 (Atıf Şekli: Thinking About Democracy).
 • • McGarry, John; O’Leary, Brendan; Simeon, Richard, “Integration or Accommodation? The Enduring Debate in Conflict Regulation”, Constitutional Design for Divided Societi- es: Integration or Accommodation ?, Ed.: Sujit Choudry, Oxford University Press, New York, 2008, s. 41 – 88.
 • • McIlwain, Charles Howard, Constitutionalism: Ancient and Modern, Gözden Geçirilmiş Baskı, Cornell University Press, New York, 1947.
 • • Özbudun, Ergun, Türkiye’de Demokratikleşme Süreci: Anayasa Yapımı ve Anayasa Yargısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Mart 2014 (Atıf Şekli: Türkiye’de Demokratikleşme Süreci)
 • • Özbudun, Ergun, “Seçim Sistemleri ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 44, Sayı: 1, 1995, s. 521 – 539.
 • • Patterson, C. Perry: “The Evolution of Constitutionalism”, Minnesota Law Review, Cilt: 23, Sayı: 5, Nisan 1948, s. 427 – 457.
 • • Reyhan, Cenk, “Toplumsal Yapının Ulusöncesi Ölçeklere Ayrışması: Bölünmüş Toplum Tipi Örnekleri,” Akademik Bakış, Cilt: 5, Sayı: 10, Yaz 2012, s. 51 – 69.

Constitutionalism and Constitution Making in the Divided Societies

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1, 53 - 70, 01.04.2018

Öz

Constitution making is a subject that is often discussed because of its importance. Nevertheless, when the issue of constitution making is examined, it is seen that some societal differences are often overlooked. In fact, there are much more problems in some societies than the others, and these problems also influence constitution making. For this reason, it is clear that the constitution making process in these societies, which can be called divided societies, should be handled separately. Indeed, there are supporting studies in the doctrine. On the other hand, constitutionalism is a decisive considertion in the emergence and development of the notion of constitution. In this regard, the handling of the constitution making in the divided societies in the context of constitutional thought may be guiding and leading to new conclusions.

Kaynakça

 • • Choudry, Sujit, “Bridging Comparative Politics and Comparative Constitutional Law, Constitutional Design for Divided Societies,” Constitutional Design for Divided Societi- es: Integration or Accommodation?, Ed.: Sujit Choudry, Oxford University Press, New York, 2008, s. 3 – 40.
 • • Çattık, Mustafa, “Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014.
 • • Erdoğan, Mustafa, Anayasa Hukuku, 6. Baskı, Orion Kitabevi, Ankara, Şubat 2011.
 • • Erdoğan, Mustafa, Anayasal Demokrasi, 9. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, Eylül 2012 (Atıf Şekli: Anayasal Demokrasi).
 • • Gordon, Scott, Controlling the State: Constitutionalism From Ancient Athens to Today, Harvard University Press, Massachusetts, 2002.
 • • Heywood, Andrew, Key Concepts in Politics, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2000 (Atıf Şekli: Key Concepts in Politics).
 • • Heywood, Andrew, Siyaset, Çev.: Bekir Berat Özipek v.d., 8. Baskı, Adres Yayınları, An- kara, Mart 2013.
 • • Horowitz, Donald L., “The Alternative Vote and Interethnic Moderation: A Reply to Fra- enkel and Grofman”, Public Choice, Cilt: 121, Sayı: 3, Ekim 2004, s. 507 – 516.
 • • Korenica, Fisnik; Doli, Dren, “The Politics of Constitutional Design in Divided Societies The Case of Kosovo,” Croatian Yearbook of European Law & Policy, Cilt: 6, Sayı: 6, 2010, s. 265 – 292.
 • • Lerner, Hanna, Constitution Making in Deeply Divided Societies: The Incrementalist Option, Columbia University, 2006.
 • • Lijphart, Arend, “Constitutional Design for Divided Societies”, Journal of Democracy, Cilt: 15, Sayı: 2, Nisan 2004.
 • • Lijphart, Arend, Democracy in Plural Societies (A Comparative Exploration), Yale Uni- versity Press, New Haven – London, 1977.
 • • Lijphart, Arend, Thinking About Democracy: Power Sharing and Majority Rule in The- ory and Practice, Routledge, New York, 2008 (Atıf Şekli: Thinking About Democracy).
 • • McGarry, John; O’Leary, Brendan; Simeon, Richard, “Integration or Accommodation? The Enduring Debate in Conflict Regulation”, Constitutional Design for Divided Societi- es: Integration or Accommodation ?, Ed.: Sujit Choudry, Oxford University Press, New York, 2008, s. 41 – 88.
 • • McIlwain, Charles Howard, Constitutionalism: Ancient and Modern, Gözden Geçirilmiş Baskı, Cornell University Press, New York, 1947.
 • • Özbudun, Ergun, Türkiye’de Demokratikleşme Süreci: Anayasa Yapımı ve Anayasa Yargısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Mart 2014 (Atıf Şekli: Türkiye’de Demokratikleşme Süreci)
 • • Özbudun, Ergun, “Seçim Sistemleri ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 44, Sayı: 1, 1995, s. 521 – 539.
 • • Patterson, C. Perry: “The Evolution of Constitutionalism”, Minnesota Law Review, Cilt: 23, Sayı: 5, Nisan 1948, s. 427 – 457.
 • • Reyhan, Cenk, “Toplumsal Yapının Ulusöncesi Ölçeklere Ayrışması: Bölünmüş Toplum Tipi Örnekleri,” Akademik Bakış, Cilt: 5, Sayı: 10, Yaz 2012, s. 51 – 69.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mustafa ÇATTIK>

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { imuhfd737028, journal = {İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-6883}, eissn = {2687-6663}, address = {Göztepe Mah. Atatürk Cad. No:40/16 İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Yerleşkesi Beykoz/İstanbul}, publisher = {İstanbul Medipol Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, number = {1}, pages = {53 - 70}, title = {Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı}, key = {cite}, author = {Çattık, Mustafa} }
APA Çattık, M. (2018). Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı . İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 53-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/imuhfd/issue/54314/737028
MLA Çattık, M. "Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı" . İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2018 ): 53-70 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/imuhfd/issue/54314/737028>
Chicago Çattık, M. "Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı". İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2018 ): 53-70
RIS TY - JOUR T1 - Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı AU - MustafaÇattık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 70 VL - 5 IS - 1 SN - 2148-6883-2687-6663 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı %A Mustafa Çattık %T Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı %D 2018 %J İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2148-6883-2687-6663 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Çattık, Mustafa . "Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı". İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Nisan 2018): 53-70 .
AMA Çattık M. Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı. IMUHFD. 2018; 5(1): 53-70.
Vancouver Çattık M. Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 5(1): 53-70.
IEEE M. Çattık , "Anayasacılık ve Kutuplaşmış Toplumlarda Anayasa Yapımı", İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 53-70, Nis. 2018