Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 4 - 21 2018-11-01

An Analysıs Of Turkey’s Support To The Turkısh-Tatar Mınorıty In Romanıan Dobruja After 1989 Revolutıon
An Analysıs Of Turkey’s Support To The Turkısh-Tatar Mınorıty In Romanıan Dobruja After 1989 Revolutıon

Ali BOZÇALIŞKAN [1]


The communist regime in Romania oppressed all minorities in every aspect of life for more than fifty years following the WWII in order to create a homogeneous society. Turkish-Tatar minority living in Northern Dobruja was not spared of those suppressive policies and accordingly, its rights related to education in mother tongue was taken away by gradual closing down Turkish schools, specifically the emblematic Muslim Seminary in Medgidia. Moreover, its rights and freedoms related to the religion were put under strict surveillance. Harsh measures of the regime in the two fields eventually caused weakening of the columns of ethnic and cultural identity of the minority. The new democratic era inaugurated in the wake of the 1989 revolution in Romania was promising for all minorities including Turkish and Tatar communities to rediscover their identity-specific values and symbols. At this historical turning point, Turkey’s support was crucial for the minority to reconstruct and restore its cultural and religious heritage. Turkey contributed to this process in moral and material terms by its all relevant institutions and support of its strong private sector. Romania, being aware of extent of Turkey’s influence over the minority and importance of its support facilitated the process in good will. Thus, the Muslim minority turned into a catalyst for improving relations between two countries rather than being a point of conflict
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Romanya'da yönetimi ele geçiren komünist rejim elli yıldan uzun bir süre homojen bir toplum yaratmak adına yaşamın her alanında tüm azınlıkları ezdi. Kuzey Dobruca'da yaşayan Türk-Tatar azınlığı bu baskıcı politikalardan muaf tutulmadı. Azınlığın anadilde eğitim hakları, başta Mecidiye’deki simgesel Müslüman Semineri olmak üzere Türk okullarının kademeli olarak kapatılmasıyla ortadan kaldırıldı. Dahası, Müslüman azınlığın din alanındaki hak ve özgürlükleri sıkı bir gözetim altına alındı. Bahsekonu alanlarda rejimin aldığı sert önlemler azınlığın etnik ve kültürel kimliğinin zayıflamasına neden oldu. Romanya'daki 1989 devriminin ardından başlayan yeni demokratik dönem, Türk ve Tatar toplulukları dahil olmak üzere tüm azınlıklara kimlikleri ile ilgili değerlerini ve sembollerini yeniden keşfetmeleri için umut verdi. Bu tarihi dönüm noktasında, Türkiye'nin desteği azınlığın kültürel ve dini mirasını yeniden inşa etmesi açısından çok önemliydi. Türkiye, sözkonusu yeniden inşa sürecine tüm ilgili kurumları yoluyla ve güçlü özel sektörünün desteğiyle maddi ve manevi anlamda katkıda bulundu. Romanya, Türkiye'nin Müslüman azınlık üzerindeki etkisinin ve desteğinin öneminin farkında olarak, yardım ve destek sürecini iyi niyetle kolaylaştırdı. Böylece, Müslüman azınlık, iki ülke arasındaki ilişkilerde bir çatışma noktası olmaktan çıkıp ilişkileri geliştirici bir katalizör haline dönüştü
 • Aras, B. & Akpınar, P. (2011). ‘’The Relations Between Turkey and the Caucasus’’. Perceptions of International Affairs, Iss. Autumn. pp.53-68.
 • Bozkurt, G.S. (2008). ‘’Geçmişten Günümüze Romanya’da Türk Varlığı (Turkish Presence in Romania from Past to Today), Karadeniz Araştırmaları (Black Sea Studies), Vol. 5. No. 17. Spring. pp.1-31.
 • Cupcea, A. (2016). ‘’Dobruja’s Muslim Community: From the Medgidia Muslim Seminary to the Medgidia Kemal Atatürk National College’’. Adriana Cupcae, Manuela Marin, Metin Omer (eds). The Muslim Seminary of Medgidia-Documents and Memory. Cluj-Napoca : Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale.
 • Cupcea, A. (2015). Turk, Tatar, or Turko-Tatar. Challenges to the Identities of Dobruja Turks and Tatars in Post-Communism. Cluj-Napoca: Institutul Pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale.
 • Cupcae, A., Marin M., Ömer M. (eds.) (2016). The Muslim Seminary of Medgidia-Documents and Memory. Cluj-Napoca: Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale.
 • Fetisleam, M. (2013). ‘’Tatari’’. Gido Attila (ed.), Cronologia Minoritatilor Nationale din Romania (Chronology of Minorities in Romania). Vol. 2. Cluj-Napoca: Editura Institutului Pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale. p. 223-275.
 • Garlan, M. A. (2011). Meodologia cercetarii etnopsihologice (Methodology of Ethnopsychological Research). Iaşi:Lumen
 • Gemil, T. (2012). ‘’Infıintarea Uniunii Democrate a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania (The Origins of the Democratic Union of Turkish-Muslim Tatars in Romania)’’. Tasin Gemil, Nagy Pienaru (eds.). Moştenirea istorica a tatarilor (The historical legacy of the Tartars). Vol. II. Bucureşti: Editura Academiei Romane.
 • Gemil, T. (2016). ‘’Probleme identitare actuale la tatarii dobrogeni (Current Identity Problems for Tatars in Dobruja)’’. Sinteza. No. 24. January. p.82-88.
 • Horata, O. (2003).‘’Kuzey ve Batı Türklüğünün Kesişme Noktasında Küçük Bir Türk Topluluğu: Romanya Türkleri (A Small Turkish Community at the Conjunction of Northern and Western Turkism: Romanian Turks)’’, Balkan Türkleri Balkanlardaki Türk Varlığı (Balkan Turks and the Turkish Presence in the Balkans). Ankara: Asam Yayınevi.
 • Kalın, İ. (2011). ‘’Soft Power and Public Diplomacy in Turkey’’. Perceptions of International Affairs. Vol. XVI. Nr. 3. pp.5-25.
 • Kara, A. (2012). Turgut Özal ve Türk Dünyası- Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri 1983-1993 (Turgut Özal and Turkish World-Relations between Turkey and Turkic Republics). İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Preda, S. (2015). ‘’Turcia: imagini ale moştenirii culturale (Turkey: Images of Cultural Heritage)’’. Adriana Cupcae (ed.). Turcii şi tatarii din Dobrogea (Turks and Tatars in Dobruja), Cluj-Napoca: Institutul Pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale.
 • Yurtsever, M.H.V. (2013). Dobruca’nın Dawuşı (Rise of Dobruja). Constanta: Editura Ceconi.
Birincil Dil en
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Ali BOZÇALIŞKAN
Kurum: Nicolae Iorga Institute of History, Romanian Academy of Sciences Bucharest-Romania

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2018

APA Bozçalışkan, A . (2018). An Analysıs Of Turkey’s Support To The Turkısh-Tatar Mınorıty In Romanıan Dobruja After 1989 Revolutıon . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 4-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57374/812853