Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 78 - 90 2018-11-01

Empoti: Emotional Education For Autistic Children
EMPOTI: OTİSTİK ÇOCUKLAR İÇİN DUYGUSAL EĞİTİM

Esra EROĞLU [1]


This paper describes mobile game development for autistic children. Firstly, the researches about the characteristics of autistic children are given. The visual and audio materials required for the game were taken from Gazi Education Faculty Special Education Department. Similar work is done in this area. All these studies have been examined and evaluated with their advantages and disadvantages. The development of the game is designed according to these results. Because, in other studies, complicated explanations and designs are made and the use of animation pictures can be disadvantageous. The development stages of the game are explained in detail. The materials used in the game and all stages are explained together with the visuals. The game has been tested with an autistic child and the results are reported in the paper
Bu çalışmada otistik çocuklar için mobil oyun geliştirme işlemleri anlatılmaktadır. İlk olarak otistik çocukların özellikleriyle ilgili yapılan araştırmalara yer verilmiştir. Oyun için gerekli görsel ve işitsel materyaller Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden alınmıştır. Bu alanda yapılmış benzer çalışmalar mevcuttur. Tüm bu çalışmalar incelenmiş olup avantaj ve dezavantajlarıyla değerlendirilmiştir. Oyunun gelişimi bu sonuçlara göre tasarlanmıştır. Çünkü diğer çalışmalarda karmaşık açıklama ve tasarımların yapılması ve animasyon resimlerinin kullanılması dezavantaj oluşturabilmektedir. Oyunun geliştirme aşamaları ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Oyun içerisinde kullanılan materyaller ve tüm aşamaları görsel ögelerle birlikte anlatılmaktadır. Oyun, otistik bir çocukla test edilmiş ve bu değerlendirmeye sonuçlar raporda yer almaktadır
  • Aslan, Y. G., İftar, G. K., Uzuner, Y. (2009). Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) Ev Uygulamasının Bir Çocukla İncelenmesi. Ankara University Faculty of Educational Sciences Special Education Journal, 10 (1) 1-25.
  • Eliçin Ö., Avcıoğlu H. (2014). Otizmi Olan Çocuklara Duyguları Ayırt Etme Becerisi Kazandırmada Replik Silikleştirme İle Yapılan Öğretimin Etkililiği. International Conference on Educational Technology, 171(39), 317 – 328.
  • İnternet: Autism games, play.google.com. Retrieved from https://play.google.com/store?hl=tr (26.12.2018).
  • Korkmaz, M., Yiğiter, Ş. Y., Güney, S. Ceylan, N. (2012). 2010 Öncesindeki Sağlık Sisteminin Literatür Açısından Değerlendirilmesi. International Hakam Academic Sports Health and Medical Science Magazine, 4(2) 1-97.
  • Şenyürek, E., Yılmaz, D. & Köse Hatice (2017). Otizmli çocuklarin eğitimi için mobil uygulama. Istanbul Education Innovation Magazine, 63.
  • Veziroğlu, M., Gönen, M. (2012). Resimli Çocuk Kitaplarının M. E. B. Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki Kazanımlara Uygunluğunun İncelenmesi. Journal of Education and Science, 163 (37) 227-238.
Birincil Dil en
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Esra EROĞLU
Kurum: Gazi University

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2018

APA Eroğlu, E . (2018). Empoti: Emotional Education For Autistic Children . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 78-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57374/812862