Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 156 - 171 2018-11-01

Use Of Infographıcs In Data Journalısm
USE OF INFOGRAPHICS IN DATA JOURNALISM

Serap CAN [1] , Konur Alp KOZ [2] , Umur IŞIK [3]


Today’s journalism undergo a huge transform under the stunning effect of the digital world. This transformation results in the great effort and rush to adapt for both the scholars and the journalists. Compared to the past; the obtaining, digesting, interpreting, serving and comsuming of the information is fully reformed. Today, people are exposed to a vast amount of information and journalism shifted to data-driven journalism specifically. The significance of serving of big, complicated and incomprehensible data after the correct interpretation and curation is understood. Intersection of transparency and community features of Web 2.0 and informing and reporting objectives of journalism create a new journalism understanding based on visual design. Within this framework; the use of visual elements particularly infographics in data-driven journalism became prevalent. This paper is concerned with the review of the infographics as a subsection of data-driven journalism
Günümüz gazetecilik ortamı dijital dünyanın baş döndürücü etkisi altında büyük bir dönüşüm geçirmektedir. Hem akademisyenler hem de mesleğin uygulama alanındaki gazeteciler hızla değişen gazetecilik ortamının dinamiklerine adapte olabilmenin uğraşı ve telaşı içerisindedirler. Bilginin elde edilmesi, derlenmesi, yorumlanıp sunulması ve tüketilmesi geçmişe göre tamamen başka bir şekil almıştır. Bugün insanların maruz kaldığı haber ve bilgi miktarı inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bu bağlamda gazetecilik de özelleşerek veri gazeteciliğine doğru evrilmekte; büyük boyutları ve karmaşıklığı sebebiyle anlaşılmaktan uzak hale gelen bilgilerin doğru biçimde yorumlanarak, kürasyondan geçirilerek sunulması önem kazanmaktadır. Web 2.0’ın şeffaflık ve topluluk oluşturma özellikleri ile gazeteciliğin haber verme ve bilgilendirme amaçları kesiştiğinde ortaya görsel tasarıma dayalı habercilik anlayışı çıkmaktadır. Bu çerçevede, veri gazeteciliğinde infografik başta olmak üzere görsel unsurların kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Çalışma, veri gazeteciliğinin alt bir türü olarak ele aldığı infografik konusunu değerlendirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır
 • Coddington M. (2015), Clarifying Journalism’s Quantitative Turn, Digital Journalism, 3(3), 331-348, DOI: 10.1080/21670811.2014.976400
 • Egawhary E., C. O’Murchu (2012), Data Journalism, The Centre for Investigative Journalism
 • Gray J., L. Bounegru, L. Chambers (ed.) (2012); The Data Journalism Handbook, O’Reilly Media
 • Hoffmann D. L., C. D. Standish, M. Garcia-Diez, P.B. Petttitt, J. A. Milton, J. Zilhao, J. J. Alcolea- Gonzalez, P. Cantalejo-Duarte, H. Collado, R. De Balbin, M. Lorblanchet, J. Ramos-Munoz, G.-Ch. Weniger, A. W. G. Pike (2018), U-Th Dating of Carbonate Crusts Reveals Neandertal Origin of
 • Iberian Cave Art, Science, 359(6378), 912-915, DOI: 10.1126/science.aap7778
 • Howard A. B. (2014), The Art and Science of Data-Driven Journalism, Tow Center for Digital
 • Journalism, Columbia Journalism School Knight M. (2015), Data Journalism in the UK: A Preliminary Analysis of Form and Content, Journal of Media Practice, 16(1), 55-72, DOI: 10.1080/14682753.2015.1015801
 • Lewis S. (2015), Journalism in an Era of Big Data, Digital Journalism, 3(3), 321-330, DOI: 1080/21670811.2014.976399
 • Mayer R., J. Gallini (1990), When is an Illustration Worth Ten Thousand Words?, Journal of
 • Educational Psychology, 82 (4), 715-726
 • Meyer P. (2004), The Influence Model and Newspaper Business, Newspaper Research Journal, 25(1), 83, DOI: 10.1177/073953290402500106
 • Murray D. (2014), Interactive Infographics and News Values, Digital Journalism 2(4), 490-506, DOI: 1080/21670811.2013.841368
 • Parasie S., E. Dagiral (2012), Data-driven Journalism and the Public Good: “Computer-assissted- reporters” and “programmer-journalists” in Chicago, New Media & Society, 0(0), 1-19, DOI: 1177/1461444812463345
 • Rogers S., J. Schwabish, D. Bowers (2017), Data Journalism in 2017: The Current State and Challenges Facing the Field Today, Google News Lab
 • Schwalbe C. B., B. W. Silcock, E. Candello (2015), Gateheckers at the Visual News Stream
 • Journalism Practice, 9(4), 465-483, DOI: 10.1080/17512786.2015.1030133
 • Siricharoen W. (2013), Infographics: The New Communication Tools in Digital Age, The International
 • Conference on E-Technologies and Business on the Web, 169-174
 • Smiciklas M. (2012), The Power of Infographics, QUE
 • Tijus C., J. Barcenilla, B. Cambon de Lavalette, J. Meunier (2007), The Design, Understanding and Usage of Pictograms, 17-31, Written Documents in the Workplace
 • Toth C. (2013), Revisiting a Genre: Teaching Infographics in Business and Professional Communication Courses, Business Communication Quarterly, (4), 457, DOI: 1177/1080569913506253
 • Yazar T. (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram ve Sembollerin Kullanım Alanlarına
 • Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme, The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 1303-1316
 • Zotto, C.D., Schenker, Y. and Lugmayr, A.,(2015) Data Journalism in News Media Firms, The Role of Information Technology to Master Challenges and Embrace Opportunities of Data-driven
 • Journalism Projects. (2015). ECIS 2015 Research-in-Progress Papers. Paper 49. ISBN 978-3-00- 2 [http://aisel.aisnet.org/ecis2015_rip/49] Münster, Germany.
 • Zwinger S., J. Langer, M. Zeiller (2017), Acceptance and Usability of Interactive Infographics in
 • Online Newspapers, 21st International Conference Information Visualisation, 176-181, DOI: 1109/iv.2017.65 Web Kaynaklar https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5?aid=ogsm072517_1&sf100871281=1 (Erişim tarihi: 04.04.2018) https://www.merriam-webster.com/dictionary/data [Erişim tarihi: 04.04.2018] https://www.merriam-webster.com/dictionary/ideogram [Erişim tarihi: 04.04.2018] https://www.phrases.org.uk/meanings/a-picture-is-worth-a-thousand-words.html [Erişim tarihi: 04.2018]
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Serap CAN

Yazar: Konur Alp KOZ

Yazar: Umur IŞIK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2018

APA Can, S , Koz, K , Işık, U . (2018). USE OF INFOGRAPHICS IN DATA JOURNALISM . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 156-171 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57374/812866