Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 224 - 236 2018-05-01

An Osmanian Article About The Importance Of Knowledge And Ulema In Ottoman Empire’s Establishment And Development Era
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞ VE GELİŞME DÖNEMİNDE İLİM VE ULEMÂ’NIN ÖNEMİ HAKKINDA OSMANLICA BİR MAKALE

Osman ÖZKUL [1]


In this study, the way in which the ulemahave contributed to the establishment of the country during the first years of the Ottoman Empire is being explained. A brief evaluation was made before the simplified text of the actual article. The paper has been written by Ârif Bey a Proffesor of faculty of arts who benefited from the Ottoman classical resources in this work. The paper has been written by benefiting from baseline resources such as “Şakayık-ı Numaniyye” and “Âşıkpaşazâde Tarihi” of Taşköprüllüzâde. The importance of religious scholars for the state is underlined specially in the periods of Ertuğrul Gazi, Osman Gazi and Orhan Gazi. Besides, the importance given to religious scholars by the statesmen is mentioned and the way which they establish dialogue and exchange of views is explained
Bu çalışmada Osmanlı tarihinin ilk yıllarında, devletin kuruluşu ve sisteminin teşekkülü aşamasında, ulemanın nasıl bir katkı sağladığı anlatılmaktadır. Asıl makalenin sadeleştirilmiş metninden önce kısa bir değerlendirmesi yapılmıştır. Söz konusu metin Edebiyat Fakültesi müderrislerinden Ârif Bey tarafından Osmanlı klasik kaynaklarından yararlanarak kaleme alınmıştır. Yazı, başta Taşköprülüzâde’nin “Şakayık-ı Numaniye” ile “Âşıkpaşazâde Tarihi” gibi temel kaynaklardan faydalanarak yazılmıştır. Özellikle Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Bey dönemlerinde ulemanın devlet nezdindeki önemine vurgu yapılmaktadır. Ayrıca kuruluş dönemi devlet adamlarının ulemaya verdikleri öneme değinilmekte, onlarla nasıl bir diyalog ve fikir alışverişinde bulundukları anlatılmaktadır
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Osman ÖZKUL
Kurum: Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2018

APA Özkul, O . (2018). OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞ VE GELİŞME DÖNEMİNDE İLİM VE ULEMÂ’NIN ÖNEMİ HAKKINDA OSMANLICA BİR MAKALE . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 3 (1) , 224-236 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57379/812984