Görüş Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TEMEL BİLİMLER EĞİTİMİ, MÜFREDAT VE İNSAN KAYNAKLARI SORUNUMUZ

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 2, 160 - 166, 05.11.2020

Öz

Günümüzde temel bilim olarak sınıflandırabileceğimiz bazı bilimler, yerini daha popüler olan bir takım alt bilimlere veya karma bilimlere terk etmeye başlamıştır. Alt bilimler veya karma bilimlerin mesleki cazibeleri, ekonomik rantları veya kestirmeden daha hızlı ve popüler bilgi sağlıyor oluşları sebebiyle, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimler önemini kaybetmiş, yerine genetik mühendisliği, mikrobiyoloji gibi alt disiplinler yerleşmeye başlamıştır. Sosyal bilimlerde de Sosyoloji, Psikoloji gibi bir takım temel bilimlerin yerine rehberlik, danışmanlık ya da iletişim bilimleri gibi farklı alt dallar yerleşmeye başlamış ve alt dallar ise kendi terminolojisi gereğince ilişkili olduğu diğer bilim dallarında uzaklaşmaya başlamıştır. Bu durum baştan sona bir eğitim sorunsalı inşa etmekte olup, uzmanlık ve meslekileşme aynılaşmakta, böylece bilimin meslekleri aşan bilgelik doğası ihtiyaç duyulduğunda, alt mesleki talim ve terbiyelerden kaynaklanan müfredat ve eğitim gereğince sınırlanmaktadır. Bu makale temel bilimlerin yerine popülerleşen alt bilimlerin geliştirilmesiyle beraber ortaya çıkan soruna işaret etmektedir.

Kaynakça

  • Story C. M. (1985). Facilitator of learning: A microethnographic study of the teacher of the gifted. Gifted Child Quarterly,

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Fatih DOĞRUCAN (Sorumlu Yazar)
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
0000-0003-4578-7671
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Doğrucan, M. F. (2020). TEMEL BİLİMLER EĞİTİMİ, MÜFREDAT VE İNSAN KAYNAKLARI SORUNUMUZ . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 5 (2) , 160-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57705/810483