Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

YENİ MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 1 - 8, 19.05.2021

Öz

Dünya’da hemen hemen her şey baş döndürücü bir hızla değişmektedir. Çok klasik olmakla birlikte, “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” ifadesi tam da bu duruma işaret etmektedir. Artık profesyonel çalışma yapmak zorunda olan gerek yerel yönetimlere gerekse milletvekili olmak isteyen adayların ve siyasi partilerin bu değişimin ve gelişimin dışında kalması söz konusu değildir. Her türlü problemini internet üzerinden çözen, her türlü ihtiyacını yine internet üzerinden karşılamaya çalışan bir kitleye siyasal pazarlamacıların nasıl ulaşacağını anlamaları çok zor olmasa gerek. Her türlü pazarlamaya açık, vaktinin çoğunu bilgisayar veya akıllı telefon başında geçiren tüketici siyasal çalışma yapan parti ve adaylar tarafından kolay bir hedef olarak değerlendirilmektedirler. Pazarlama alanına getirilen her yeniliğin siyasal çalışmalarda da uygulanmaya başlandığı bu dönemde yeni medya siyasal iletişim alanına hızlı ve etkin bir şekilde girmiş bulunmaktadır. Bilhassa mobil teknolojiler ve internet bu sektörü günümüzde çok farklı noktalara taşımış durumdadır. Bu çalışmada mobil cihazlar ve internet gibi iletişimde kullanılan medya araçlarının siyasal iletişim alanında kullanımı üzerinde durulacaktır.

Kaynakça

 • Aziz, A.(2012). Siyasal İletişim. Ankara: Nobel.
 • Bakan, Ö.(2005). Kurumsal İmaj. Konya: Tablet.
 • Binark, M.(2007). Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot.
 • Dilmen, N.E.(2007). Yeni medya Kavramı Çerçevesinde Internet Günlükleri- bloglar ve Gazeteciliğe Yansımaları. Marmara İletişim Dergisi 12, 113-123
 • Güdekli, A.(2016). Yeni Medyada Siyasal Söylem: 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri Sürecinde Siyasal Liderlerin Twitter Kullanımı. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 14 Sayı 1
 • Karaçor, S. (2009) Yeni İletişim Teknolojileri, Katılım Demokrasi.
 • Mutlu, E. (2008) İletişim Sözlüğü. Ankara: Ayraç.
 • Tutal, N. (2006) Küreselleşme İletişim Kültürlerarasılık. İstanbul: Kırmızı
 • Uztuğ, F.(2004) Siyasal İletişim Yönetimi. İstanbul: MediaCat
 • Uztuğ, F.(2003) Markan Kadar Konuş. İstanbul: MediaCat
 • TÜİK https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index Hane Halkı Bilişim Teknolojileri (BT)Kullanim-Arastirmasi-2020 ( Erişim Tarihi 22.04.2021)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gürkan ARSLAN (Sorumlu Yazar)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0617-4127
Türkiye


Önder EBREN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8952-3099
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Arslan, G. & Ebren, Ö. (2021). YENİ MEDYA VE SİYASAL İLETİŞİM . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 6 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/62380/927777