Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

İnternet Gazeteciliği İçin Kılavuz: Google Trendlerde Haber Keşfi

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 24 - 48, 18.07.2022

Öz

Google Trendler, kullanıcı eğilimlerinin takip edilebileceği, ücretsiz web tabanlı uygulamadır. Milyarlarca arama sorgusunu, filtreleyerek veri kümeleri haline getiren Google Trendler; maliyet, kullanılabilirlik ve sıklık açısından anket verilerine göre daha avantajlıdır. Belirtilen bu avantajlar, kullanıcı eğilimlerini öğrenmek isteyen pek çok alan profesyonelini, Google Trend verilerini kullanmaya yöneltmiştir. Google Trendlerin, kamunun gündemini yansıttığı iddiasıyla yapılan çalışmalar ise en azından gündem araştırmaları için heyecan verici bulunmaktadır. Bu sonuç, gazeteciler için de önemlidir zira medyanın, kamu gündemini yansıtma gibi bir zorunluluğu vardır. Çevrimiçi haber üreticileri, kamu gündemini, geleneksel yöntemlerin dışında internet trendlerinden takip etmektedir. Listenin başında ise Google Trendler gelmektedir. Çalışma, Google Trendler’in çevrimiçi haber üretimindeki etkileri üzerine odaklanmaktadır. Bu amaçla, literatür taraması yapılmış ve elde edilen bulgular ışığında, 1-10 Haziran tarihleri arasında Google Trendler ve Google Haberler eş zamanlı olarak taranmıştır. Seçilen ATA AÖF ve POMEM anahtar kelimelerine ilişkin yapılan taramada ise Google Trendlerin, çevrimiçi haber üretiminde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sürecin çıktıları olan haber metinleri incelendiğinde ise anahtar kelime tekrarları göze çarpmaktadır. Haberin dilini bozan bu tekrarlar, metnin kendi içerisinde bütünlük oluşturmasına engel olurken, haber ve anlatı arasındaki bağı da koparmaktadır. Haberin anlatısını sorunlu kılan bu tür uygulamalar, metinleri haber olmaktan çıkararak kelime yığınlarına dönüştürmektedir.

Kaynakça

 • Ata, B. (2019). Google trends verileri ile kripto para ilişkisi: Bitcoin örneği (Yüksek Lisans Tezi) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • Aydoğan, A. (2012). İletişim araştırmalarında internet gazeteciliği: bağlamsal çalışmaların eksikliği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 35, 19-41. Erişim adresi: https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423903279.pdf
 • Barlas, M. (2005). Yurttaş gazeteciler, bloggerler ve habercilik. https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/2005/07/10/yurttas_gazeteciler_bloggerler_ve_habercilik erişildi. (Erişim Tarihi:09.05.2021)
 • Boyd, C. (2017). How to use Google Trends for SE. https://medium.com/swlh/how-to-use-google-trends-for-seo-3af55117eb0b erişildi. (Erişim Tarih: 02.05.2021)
 • Brodeur, A., Clark, A. E., Fleche, S. & Powdthavee, N. (2021). COVID-19, lockdowns and well-being: Evidence from Google Trends. Journal of public economics, 193, 104346. doi: 10.1016/j.jpubeco.2020.104346
 • Brownstein, J. S., Freifeld, C. C., & Madoff, L. C. (2009). Digital disease detection—harnessing the Web for public health surveillance. The New England journal of medicine, 360(21), 2153. doi: 10.1056/NEJMp0900702
 • Carneiro, HA ve Mylonakis, E. (2009). Google trends: a web-based tool for real-time surveillance of disease outbreaks. Clinical infectious diseases, 49(10), 1557-1564. doi: 10.1086/630200 doi: 10.1086/630200
 • Carrière‐Swallow, Y., & Labbé, F. (2013). Nowcasting with Google Trends in an emerging market. Journal of Forecasting, 32(4), 289-298. doi: 10.1002/for.1252
 • Cervellin, G., Comelli, I., & Lippi, G. (2017). Is Google Trends a reliable tool for digital epidemiology? Insights from different clinical settings. Journal of epidemiology and global health, 7(3), 185-189. doi: 10.1016/j.jegh.2017.06.001
 • Cheah, E. T., & Fry, J. (2015). Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into the fundamental value of Bitcoin. Economics letters, 130, 32-36. doi: 10.1016/j.econlet.2015.02.029
 • Choi, H., & Varian, H. (2012). Predicting the present with Google Trends. Economic record, 88, 2-9. doi: 10.1111/j.1475-4932.2012.00809
 • Çakaröz, K. M. ve Civek, F. (2021). Google Trends’ de online yemek sipariş sitelerine yönelik tüketici ilgisi: Yemeksepeti ve Getir yemek örneği. Studies on Social Science Insights Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 74-91 doi:10.53035/SOSSCI.14
 • Google (2022a). Google Trendler Ana Sayfası. https://support.google.com/trends/answer/6248105?hl=tr&ref_topic=6248052 erişildi. (Erişim Tarihi: 08.04.2022)
 • Google (2022b). Google Trendler: Arama sonuçlarınızı geliştirin. https://newsinitiative.withgoogle.com/tr-tr/resources/lessons/google-trends-improving-search-results erişildi. (Erişim Tarihi: 22.03.2022).
 • Google Trendler (2022). Google Trend 1-10 Haziran arası taramaları. https://trends.google.com.tr/trends/?geo=TR
 • Hand, C., & Judge, G. (2012). Searching for the picture: forecasting UK cinema admissions using Google Trends data. Applied Economics Letters, 19(11), 1051-1055. doi: 10.1080/13504851.2011.613744
 • Hürriyet (2022). POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 28. dönem POMEM mülakat sonuçları bekleniyor. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/pomem-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-28-donem-pomem-mulakat-sonuclari-icin-heyecanli-bekleyis-42079703 erişildi (Erişim Tarihi: 11.04.2022)
 • Işık, U. ve Koz, K. A. (2020). Türkiye’de internet gazeteciliği: Meslek profesyonellerinin gözünden gazetecilik ortamı. Selçuk İletişim. 13(3). ss.1264-1295. doi: 10.18094/JOSC.774664
 • Khan, M. N. A., & Mahmood, A. (2018). A distinctive approach to obtain higher page rank through search engine optimization. Sādhanā. 43(3). pp.1-12. doi: 10.1007/sI12046-018-0812-3
 • Kocabıyık, T., Teker, T. ve Aksoy, E. (2020). Google Trends ‘Dolar’Aramaları ile Dolar Kuru Arasındaki İlişkinin Keşfi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (6), 258-271. doi: 10.21733/ibad.655025
 • Kupfer, A., & Puhr, H. (2022). The Russian View on the War in Ukraine: Insights from Google Trends. Available at SSRN 4063194. Erişim adresi: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4063194
 • Mellon, J. (2014). Internet search data and issue salience: The properties of Google Trends as a measure of issue salience. Journal of Elections, Public Opinion & Parties, 24(1), 45-72. doi: 10.1080/17457289.2013.846346
 • Müyesseroğlu, E. (2019a). Google Trends’de Seçim Atmosferi Nasıl? https://ertugrulmuyesseroglu.com/google-trends-secim-atmosferi-nasil erişildi. (Erişim Tarihi:18.05.2021)
 • Nuti, S. V., Wayda, B., Ranasinghe, I., Wang, S., Dreyer, R. P., Chen, S. I. & Murugiah, K. (2014). The use of google trends in health care research: a systematic review. PloS one, 9(10), e109583. doi: 10.1371/journal.pone.0109583
 • Özel, E. K. ve Deniz, Ş. (2018). “Google Gazeteciliği” mi “Empati Editörlüğü’mü? Gazetecilikte SEO Editörlüğü ve Dönüşen Gazetecilik Pratikleri Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz İletişim, (30), 164-190. Erişim adresi: https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpFeU9UTXdNQT09
 • Page, D. (2016). Stop Using Google Trends. https://medium.com/@dannypage/stop-using-google-trends-a5014dd32588 erişildi. (Erişim Tarihi:19.05.2021)
 • Pavlik, J. V. (2013). Yeni Medya ve Gazetecilik, Çeviren: Müge Demir ve Berrin Kalsın, Ankara: Phoenix Yayınevi
 • Prabhu, T.N. (2020). Google Trends API for Python. https://towardsdatascience.com/google-trends-api-for-python-a84bc25db88f erişildi. (Erişim Tarihi:19.05.2022).
 • Rogers, S. (2016). What is Google Trends data — and what does it mean? https://medium.com/google-news-lab/what-is-google-trends-data-and-what-does-it-mean-b48f07342ee8 erişildi. (Erişim Tarihi: 18.05.2021)
 • Seifter, A., Schwarzwalder, A., Geis, K., & Aucott, J. (2010). The utility of “Google Trends” for epidemiological research: Lyme disease as an example. Geospatial health, 4(2), 135-137. Doi 10.4081/gh.2010.195
 • Silva, E. S., Hassani, H., Madsen, D. Ø., & Gee, L. (2019). Googling fashion: forecasting fashion consumer behaviour using google trends. Social Sciences, 8 (4), 111. doi: 10.3390/socsci8040111
 • Stocking, G. & Matsa, K. E. (2017). Using Google Trends data for research? Here are 6 questions to ask. https://medium.com/@pewresearch/using-google-trends-data-for-research-here-are-6-questions-to-ask-a7097f5fb526 erişildi. (Erişim Tarihi: 15.05.2022)
 • Trevisan, F., Hoskins, A., Oates, S., & Mahlouly, D. (2018). The Google voter: Search engines and elections in the new media ecology. Information, Communication & Society, 21(1), 111-128. doi: 10.1080/1369118X.2016.1261171
 • Vural, N. E. ve Sütçü, C. S. (2019). Çevrimiçi gazetelerde ziyaretçi trafiği ve ziyaretçi süresini arttırmaya yönelik metotlar. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, (11), 19-34. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/747520 erişildi. (Erişim Tarihi:25.05.2022)
 • Yıldırım, Ç. (2020). Google Trends “Bitcoin” aramaları ile Bitcoin/USD fiyatları arasındaki ilişkinin analizi: ARDL sınır testi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 15(2), 99-113. https://dergipark.org.tr/en/pub/beyder/issue/58428/763912 erişildi. (Erişim Tarihi:05.05.2022)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Konur Alp KOZ> (Sorumlu Yazar)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
0000-0001-6969-8660
Türkiye


Umur IŞIK>
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1168-3578
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Koz, K. A. & Işık, U. (2022). İnternet Gazeteciliği İçin Kılavuz: Google Trendlerde Haber Keşfi . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 7 (1) , 24-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/71269/1131349