Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Uygur Halkının Kültürel Kimlik Temsilinde Basının Rolü: Kırgızistan’daki “İttipak” Gazetesi Örneği

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 93 - 105, 26.12.2022
https://doi.org/10.5281/zenodo.7472505

Öz

Kitle iletişim araçları bir toplumun kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamıyla ilgili sorunlarını gündeme taşıyarak kamusal farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Gazetelerin kültürel değerleri ve kimliği korumak ve gelecek nesillere aktarmak konusundaki işlevi de literatürde araştırılan önemli konulardan biridir. Uygur halkının tarihsel kimlik mücadelesi de Uygur basınında kendine önemli bir yer bulmaktadır. Bu çalışmada, Kırgızistan’daki "İttipak" Uygur Halk Derneği tarafından 1994 yılından beri yayınlanmakta olan “İttipak” gazetesinin haberleri analiz edilmekte ve gazetenin Uygur kimliğini temsil etmesindeki rolü içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmektedir. Araştırma sonucunda gazetenin, Uygur halkının kültürünü, tarihini, aydınlarını, sanatçılarını tanıtmanın yanı sıra Uygur halkının Sincan Özerk Bölgesi’ndeki ve dünyadaki kültürel sorunlarını dile getirdiği ve Uygur halkına kültürel bilinç kazandırmayı hedeflediği görülmektedir.

Kaynakça

 • Baudinov, A. (2019). История Газеты «Иттипак» (“İttipak” Gazetesinin Tarihi). İttipak Gazetesi Editörü ile derinlemesine görüşme.
 • Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research. New York: The Free Press. Berkes, N. (2011). Türkiye’de Çağdaşlaşma. Ahmet Kuyaş (haz.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bilgin, N. (1999). Kolektif Kimlik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Bilgin, N. (2008). Kimlikler Kültüreldir. Türk Yurdu Dergisi, Sayı 221. ss. 97-99.
 • Brophy, D. (2016). Uyghur Nation: Reform and Revolution on the Russia-China Frontier. Harvard University Press.
 • Castells, M. (2005). Ağ Toplumunun Yükselişi, Enformasyon Çağı: Ekonomi Toplum ve Kültür 1.Cilt. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Connolly, W. E. (1995). Kimlik ve Farklılık, Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm Önerileri, çev. Fermâ Lekesizalın, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Cumming-Bruce, N. (2018). U.N. Panel Confronts China Over Reports That It Holds A Million Uighurs In Camps. The New York Times, August 10, 2018. https://Www.Nytimes.Com/2018/08/10/World/Asia/China-Xinjiang-Un-Uighurs.Html
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). “Parameters of Content Analysis”. Eğitim ve Bilim, 39 (174), 33-38.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Hapizov, R. (2014). 20 лет Иттипаку (İttipak’a 20 Yıl). http://slovo.kg/?p=36120. (22.05.2020).
 • Hapizov, A. (2021). Нужна ли Нам Газета на Родном Языке? (Bize Ana Dilimizde Yayınlanan Bir Gazete Gerekiyor Mu?) “İttipak” Gazetesi, 1.Sayı. Ss. 3-4.
 • Kenji, N. (2001). IRIN Focus On Uyghur Community Caught İn “Political Games. https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/184094. (12.04.2022).
 • Kokaisl, P., Usmanov, A. (2013). Переселение Дунган и Уйгуров из Китая в Кыргызстан (Dungan ve Uygurların Çin’den Kırgızistan’a Taşınması). http://kghistory.akipress.org/unews/un_post:1857. (22.05.2020).
 • Kokaisl, P., Zhorobekov, T. A., Subanov, T. T. (2020). The Uyghurs in Kyrgyzstan – Two Different Parts Of One Nation? Kulturní studia, 1/2020. Ss.: 14-34. DOI: https://dx.doi.org/10.7160/KS.2020.140102. (22.05.2020).
 • Miles, Matthew B., Huberman, A.Michael, Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. Sage: London.
 • Syroejkin, К. (2002). Вопрос Об «Уйгурском Вопросе» (Uygur Sorunu İle İlgili Soru). Континент, N6 (68).
 • United Nations Human Rights Office of the High Comissioner (2022). OHCHR Assessment Of Human Rights Concerns in The Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic Of China.
 • Van, Y. (2015). Синьцзян-Уйгурский Автономный Район И Политика КНР в Контексте Современных Вызовов Международной Безопасности (Uluslararası Güvenliğe Yönelik Modern Zorluklar Bağlamında Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve ÇHC Politikası). Moskova: M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi.
 • Yurdigül, A., Ünal, U., Güven, A. (2019). Ahıska Türkleri’nin Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Kültürel Etkileşim Süreci Üzerine Abir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (1):419- 437.
 • Zhao, L. (2021). Xinjiang Population Dynamics and Data. The State Council Information Office of the People’s Republic of China. http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1713594/1713594.htm (16.06.2022)

The role of the press in the cultural identity representation of the Uyghur people: the case of “Ittipak” Newspaper in Kyrgyzstan

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 93 - 105, 26.12.2022
https://doi.org/10.5281/zenodo.7472505

Öz

Mass media contribute to the formation of public awareness by bringing the cultural, social, economic, and political problems of a society to the agenda. The function of newspapers in preserving and handing cultural values and national identity down next generations is also one of the important issues researched in the relevant literature. The historical struggle for identity of Uyghur public also finds an important place in the Uyghur press. In this study, the news of the newspaper “Ittipak”, which has been published by the Uyghur People’s Association “Ittipak” in Kyrgyzstan since 1994, is analyzed and the role of the newspaper in representing the Uyghur identity is evaluated by content analysis method. As a result of the research, it is seen that the newspaper aims to introduce the culture, history, intellectuals, and artists of the Uyghur people, as well as expressing the cultural problems of the Uyghur people in the Xinjiang Autonomous Region and in the world and aims to raise cultural awareness of the Uyghur people. 

Kaynakça

 • Baudinov, A. (2019). История Газеты «Иттипак» (“İttipak” Gazetesinin Tarihi). İttipak Gazetesi Editörü ile derinlemesine görüşme.
 • Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research. New York: The Free Press. Berkes, N. (2011). Türkiye’de Çağdaşlaşma. Ahmet Kuyaş (haz.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bilgin, N. (1999). Kolektif Kimlik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Bilgin, N. (2008). Kimlikler Kültüreldir. Türk Yurdu Dergisi, Sayı 221. ss. 97-99.
 • Brophy, D. (2016). Uyghur Nation: Reform and Revolution on the Russia-China Frontier. Harvard University Press.
 • Castells, M. (2005). Ağ Toplumunun Yükselişi, Enformasyon Çağı: Ekonomi Toplum ve Kültür 1.Cilt. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Connolly, W. E. (1995). Kimlik ve Farklılık, Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm Önerileri, çev. Fermâ Lekesizalın, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Cumming-Bruce, N. (2018). U.N. Panel Confronts China Over Reports That It Holds A Million Uighurs In Camps. The New York Times, August 10, 2018. https://Www.Nytimes.Com/2018/08/10/World/Asia/China-Xinjiang-Un-Uighurs.Html
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). “Parameters of Content Analysis”. Eğitim ve Bilim, 39 (174), 33-38.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Hapizov, R. (2014). 20 лет Иттипаку (İttipak’a 20 Yıl). http://slovo.kg/?p=36120. (22.05.2020).
 • Hapizov, A. (2021). Нужна ли Нам Газета на Родном Языке? (Bize Ana Dilimizde Yayınlanan Bir Gazete Gerekiyor Mu?) “İttipak” Gazetesi, 1.Sayı. Ss. 3-4.
 • Kenji, N. (2001). IRIN Focus On Uyghur Community Caught İn “Political Games. https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/184094. (12.04.2022).
 • Kokaisl, P., Usmanov, A. (2013). Переселение Дунган и Уйгуров из Китая в Кыргызстан (Dungan ve Uygurların Çin’den Kırgızistan’a Taşınması). http://kghistory.akipress.org/unews/un_post:1857. (22.05.2020).
 • Kokaisl, P., Zhorobekov, T. A., Subanov, T. T. (2020). The Uyghurs in Kyrgyzstan – Two Different Parts Of One Nation? Kulturní studia, 1/2020. Ss.: 14-34. DOI: https://dx.doi.org/10.7160/KS.2020.140102. (22.05.2020).
 • Miles, Matthew B., Huberman, A.Michael, Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. Sage: London.
 • Syroejkin, К. (2002). Вопрос Об «Уйгурском Вопросе» (Uygur Sorunu İle İlgili Soru). Континент, N6 (68).
 • United Nations Human Rights Office of the High Comissioner (2022). OHCHR Assessment Of Human Rights Concerns in The Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic Of China.
 • Van, Y. (2015). Синьцзян-Уйгурский Автономный Район И Политика КНР в Контексте Современных Вызовов Международной Безопасности (Uluslararası Güvenliğe Yönelik Modern Zorluklar Bağlamında Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve ÇHC Politikası). Moskova: M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi.
 • Yurdigül, A., Ünal, U., Güven, A. (2019). Ahıska Türkleri’nin Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Kültürel Etkileşim Süreci Üzerine Abir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (1):419- 437.
 • Zhao, L. (2021). Xinjiang Population Dynamics and Data. The State Council Information Office of the People’s Republic of China. http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1713594/1713594.htm (16.06.2022)

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 93 - 105, 26.12.2022
https://doi.org/10.5281/zenodo.7472505

Öz

Kaynakça

 • Baudinov, A. (2019). История Газеты «Иттипак» (“İttipak” Gazetesinin Tarihi). İttipak Gazetesi Editörü ile derinlemesine görüşme.
 • Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research. New York: The Free Press. Berkes, N. (2011). Türkiye’de Çağdaşlaşma. Ahmet Kuyaş (haz.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bilgin, N. (1999). Kolektif Kimlik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Bilgin, N. (2008). Kimlikler Kültüreldir. Türk Yurdu Dergisi, Sayı 221. ss. 97-99.
 • Brophy, D. (2016). Uyghur Nation: Reform and Revolution on the Russia-China Frontier. Harvard University Press.
 • Castells, M. (2005). Ağ Toplumunun Yükselişi, Enformasyon Çağı: Ekonomi Toplum ve Kültür 1.Cilt. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Connolly, W. E. (1995). Kimlik ve Farklılık, Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm Önerileri, çev. Fermâ Lekesizalın, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Cumming-Bruce, N. (2018). U.N. Panel Confronts China Over Reports That It Holds A Million Uighurs In Camps. The New York Times, August 10, 2018. https://Www.Nytimes.Com/2018/08/10/World/Asia/China-Xinjiang-Un-Uighurs.Html
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). “Parameters of Content Analysis”. Eğitim ve Bilim, 39 (174), 33-38.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Hapizov, R. (2014). 20 лет Иттипаку (İttipak’a 20 Yıl). http://slovo.kg/?p=36120. (22.05.2020).
 • Hapizov, A. (2021). Нужна ли Нам Газета на Родном Языке? (Bize Ana Dilimizde Yayınlanan Bir Gazete Gerekiyor Mu?) “İttipak” Gazetesi, 1.Sayı. Ss. 3-4.
 • Kenji, N. (2001). IRIN Focus On Uyghur Community Caught İn “Political Games. https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/184094. (12.04.2022).
 • Kokaisl, P., Usmanov, A. (2013). Переселение Дунган и Уйгуров из Китая в Кыргызстан (Dungan ve Uygurların Çin’den Kırgızistan’a Taşınması). http://kghistory.akipress.org/unews/un_post:1857. (22.05.2020).
 • Kokaisl, P., Zhorobekov, T. A., Subanov, T. T. (2020). The Uyghurs in Kyrgyzstan – Two Different Parts Of One Nation? Kulturní studia, 1/2020. Ss.: 14-34. DOI: https://dx.doi.org/10.7160/KS.2020.140102. (22.05.2020).
 • Miles, Matthew B., Huberman, A.Michael, Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. Sage: London.
 • Syroejkin, К. (2002). Вопрос Об «Уйгурском Вопросе» (Uygur Sorunu İle İlgili Soru). Континент, N6 (68).
 • United Nations Human Rights Office of the High Comissioner (2022). OHCHR Assessment Of Human Rights Concerns in The Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic Of China.
 • Van, Y. (2015). Синьцзян-Уйгурский Автономный Район И Политика КНР в Контексте Современных Вызовов Международной Безопасности (Uluslararası Güvenliğe Yönelik Modern Zorluklar Bağlamında Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve ÇHC Politikası). Moskova: M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi.
 • Yurdigül, A., Ünal, U., Güven, A. (2019). Ahıska Türkleri’nin Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Kültürel Etkileşim Süreci Üzerine Abir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (1):419- 437.
 • Zhao, L. (2021). Xinjiang Population Dynamics and Data. The State Council Information Office of the People’s Republic of China. http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1713594/1713594.htm (16.06.2022)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Asel SOLPUEVA>
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1502-9207
Türkiye


Gökçe YOĞURTÇU> (Sorumlu Yazar)
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2404-3908
Kyrgyzstan

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Solpueva, A. & Yoğurtçu, G. (2022). Uygur Halkının Kültürel Kimlik Temsilinde Basının Rolü: Kırgızistan’daki “İttipak” Gazetesi Örneği . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 7 (2) , 93-105 . DOI: 10.5281/zenodo.7472505