Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

14 HAFTALIK VOLEYBOL ANTRENMANLARININ İZOKİNETİK DİZ KAS KUVVETLERİ VE DİNAMİK DENGE PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2018, Cilt: 5 Sayı: 1, 33 - 40, 30.04.2018

Öz

Yapılan çalışmanın amacı, 14 haftalık
voleybol branşına özgü antrenmanların izokinetik diz kas kuvveti ve dinamik
denge performansı üzerine etkisinin incelenmesi ve izokinetik diz kas kuvveti
ile dinamik denge performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Çalışmaya
10 elit bayan voleybolcu katılmıştır. Çalışmaya katılan voleybolcuların sezon
başladıktan 1 hafta sonra ve ilk ölçümden 14 hafta sonra olmak üzere iki kez
izokinetik diz kas kuvvetleri ve dinamik denge performansları ölçülmüştür. Voleybolcuların
izokinetik diz kas kuvvetleri izokinetik dinamometre ile, dinamik denge
performansları izokinetik denge sistemi ile belirlenmiştir. Voleybolcuların
izokinetik diz kas kuvvetleri ve dinamik denge performanslarının ön test-son
testleri arasındaki farklılık Wilcoxon Testi ile belirlenmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre hamstring ve quadriceps kas kuvvetlerinin
60°s-1 180°s-1 açısal hızlarda
ön test ile son testleri arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık
çıkmamasına rağmen, her iki açısal hızda da hem hamstring hem de quadriceps kas
kuvvetlerinin arttığı belirlenmiştir. Dinamik denge performansının ön test ile
son test arasında
istatiksel
olarak anlamlı şekilde arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca dominant bacak
izokinetik quadriceps kas kuvveti ile dinamik denge arasında negatif anlamlı
bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak quadriceps kas kuvvetinin
artırılmasının bütün sportif performasların temelini oluşturan denge
performansı üzerine son derece önemli bir katkısı olduğu söylenebilir.

Kaynakça

  • Altay, F. (2001). Ritmik cimnastikte iki farklı hızda yapılan chaine rotasyon sonrasında yan denge hareketinin biyomekanik analizi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Bakırhan, S. (2007). Unbilateral ve bilateral total diz artroplastisi uygulanan hastaların fiziksel performans statik-dinamik denge yönünden karşılaştırılması. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Börüklü, T. (2008). Takım sporu yapan kişilerde hemisferik farklılıkların uyarılma potansiyelleri. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri. Brown, L. E., & Weir, J. P. (2001). Asep procedures recommendation I: accurate assessment of muscular strength and power. Journal of Exercise Physiolology, 4(11), 1-21. Bulgay, C., & Polat, S. Ç. (2017). Elit seviyedeki güreşçilerin bacak kuvvetleri ve denge performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 59-67.Can, B. (2008). Bayan voleybolcularda denge antrenmanlarının yorgunluk ortamında propriosepsiyon duyusuna etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Çelenk, Ç., Marangoz, İ., Aktuğ, Z. B., Top, E., & Akıl, M. (2015). The effect of quadriceps femoris and hamstring muscular force on static and dynamic balance performance. International Journal of Physical Education Sports and Health, 2(2), 323-325.Deniskina, N. V., & Levik, Y. S. (2001). Relative contribution of ankle and hip muscles in regulation of the human orthograde posture in the frontal plane. Neuroscience Letters, 310(2), 165-168.Eniseler, N., Sahan, C., Vurgun, H., & Mavi, H. F. (2012). Isokinetic strength responses to season-long training and competition in Turkish elite soccer players. Journal of Human Kinetic, 31, 159-168. Evangelos, B., Georgios, K., Konstantinos, A., Gissis, I., Papadopoulos, C., & Aristomenis, S. (2012). Proprioception and balance training can improve amateur soccer players technical skills. Journal of Physical Education and Sport, 12(1), 81- 89. Howe, T. E., Rochester, L., Neil, F., Skelton, D. A., & Ballinger, C. (2011). Exercise for improving balance in older people. Cochrane Database of Systematic Reviews, 9(11), CD004963. İbiş, S., İri, R., & Aktuğ, Z. B. (2015). The effect of female volleyball players’ leg volume and mass on balance and reaction time. Journal of Human Sciences, 12(2), 1296-1308.İbiş, S., Aktuğ, Z. B., & Iri. R. (2018). Does individual-specific strength training have an effect upon knee muscle strength balances?. Journal of Musculoskeletal Neuronal Interact (Epub)Liman, Ö. N. (2008). Aerobik-step ve plates egzersizlerinin kuvvet, esneklik, anaerobik güç, denge ve güç komposizyonuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Leung, D. P., Chan, C. K., Tsang, H. W., & Jones, A. Y. (2011). Taichi as an intervention to improve balance and reduce falls in older adults: a systematic and meta-analytical. Alternative Therapies in Health and Medicine, 17(1), 40-48. Mohammadi, V., Alizadeh, M., & Gaieni, A. (2012). The effects of six weeks strength exercises on static and dynamic balance of young male athletes. Social Behavioral Sciences, 31, 247-250.Moraru, C., Neculaeş, M., & Hodorcă, R. M. (2014). Comparative study on the balance ability insporty and unsporty children. Social Behavioral Sciences, 116, 19–22Perrin, P., Deviterne, D., Hugel, F., & Perrot, C. (2002). Judo, better than dance, develops sensorimotor adaptabilities ınvolved in balance control. Gait and Posture, 15(2), 187-194. Ragnasrdottir, M. (1996). The concept of balance. Physiotherapy, 82(6), 368-375.Runge, C. F., Shupert, C. L., Horak, F. B., & Zajac, F. E. (1999). Ankle and hip postural strategies defined by joint torques. Gait Posture, 10(2), 161-70. Sayers, M. (2000). Running techniques for field spot players. Sports Coach. 26-27.Young, M. D., Jordan, D. & Metzl, M. A. Y. (2010). Strength training for the young athletes. Medial Pediatric Annals, 39,5.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Hareket ve Egzersiz Bilimi
Yazarlar

Cengiz AKARÇEŞME

Türkiye


Zait Burak AKTUĞ

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Gönderilme Tarihi 7 Mart 2018
Kabul Tarihi 26 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akarçeşme, C. & Aktuğ, Z. B. (2018). 14 HAFTALIK VOLEYBOL ANTRENMANLARININ İZOKİNETİK DİZ KAS KUVVETLERİ VE DİNAMİK DENGE PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ . İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 33-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inubesyo/issue/37014/402983

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------