Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

UYLUK BÖLGESİNDE KORSE VE BANDAJ KULLANIMININ İZOKİNETİK BACAK KUVVETİNE ETKİSİ

Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı: 2, 49 - 61, 01.08.2019

Öz

Amaç:
Çalışmanın amacı, sağlıklı bireylerde uyluk bölgesine yapılan korse ve bandaj
uygulamalarının izokinetik bacak kuvvetine etkisinin araştırılması ve
karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem:
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden 19-23 yaş aralığında 44 kadın ve
25 erkek olmak üzere toplam 69 gönüllü çalışmaya katıldı. Deneklere her biri
farklı günlerde olmak kaydıyla 3 farklı protokol (a-5 dakika süreli hafif koşu
sonrası izokinetik sağ bacak ölçümü, b-5 dakika süreli hafif koşu sonrası
elastik bandaj sarılıp izokinetik sağ bacak ölçümü, c-5 dakika süreli hafif
koşu sonrası sağ bacağa uygun olan korse giydirilerek izokinetik sağ bacak
ölçümleri) uygulandı ve her protokolden sonra Isomed 2000 izokinetik cihazıyla
hamstring ve kuadriseps izokinetik kuvvetleri ile hamstring/kuadriseps
izokinetik kuvvet oranı değerleri kaydedildi. Bulgular: Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi
SPSS 20 paket programı kullanılarak yapıldı. Analizler sonucunda a-b, a-c,
a-b-c ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar tespit edildi. Sonuç: Bandajlama ve korse kullanımının
hamstring ve kuadriseps izokinetik kuvvetini düşürdüğü gözlemlendi. Bandajlama,
korse uygulamasına göre izokinetik kuvveti daha fazla düşürdü. Bununla birlikte
bandajlama ve korse kullanımı, hamstring/kuadriseps oranında istatistiksel
olarak anlamlı bir değişikliğe neden olmadı.

Kaynakça

 • Ergun, N. (1992). Spor sakatlıklarında bantlama ve uygulama şekilleri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları, 9-13.
 • Ergun, N., and Baltacı, G. (1997). Spor yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon prensipleri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları, 181-240.
 • Chang H., Chou K., Lin J., and Wang C. (2010) Immediate effect of forearm Kinesiotaping on maximal grip strengthandforce sense in healthy collegiate athletes. Physical Therapy in Sport, 11(4), 122-127.
 • Warren, L.P., and Appling, S. (2001) Effect of soft lumbar support belt on abdominal oblique muscle activity in nonimpaired adults during squat lifting, Journal of Orthopaedic& Sports PhysicalTherapy, 31(6), 316-323.
 • Fu, T. C., Wong, A. M., Pei, Y. C., Wu, K. P., Chou, S. W., and Lin, Y. C. (2008). Effect of Kinesio taping on muscle strength in athletes a pilot study. Journal of Science and Medicine in Sport, 11(2), 198-201.
 • Arslanoğlu, E., Güzel, N., and Çilli, B. (2014) Sağlıklı bireylerde Kinezyo bantlama tekniğinin Quadriceps kas kuvvetine etkisi. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 4(1), 23–32.
 • Vithoulkal, I.,Beneka, A., and Malliou, N. (2010) Theeffects of Kinesio- Taping on quadriceps strength during isokinetics exercise in healthy nonathlete women. Isokinetics and Exercise Science, 18, 1-6.
 • Baltacı, G., and Aktaş, G. (2011) Does kinesiotaping increaseknee muscles strengt hand functional performance? Isokinetcs and Exercise Science, 19(3), 149-155.
 • Teker, B. (2009) Kınesıo bant uygulamasının kas kuvveti, pozisyon duyusu ve dayanıklılık üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Günay, S. (1999). II. derece ayak bileği burkulması geçiren sporcularda elastik bandaj ve air-castbreys kullanımının motor performans üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Acar, Y. A., Yilmaz, B. K., Karadeniz, M., Cevik, E., Uzun, O., and Cinar, O. (2015). Kinesiotaping vs elastic bandage in acute ankle sprains in emergency department: A randomized, controlled, clinical trial. Gulhane Medical Journal, 57(1), 44-48.
 • Günay, M., Tamer, K., ve Cicioğlu, İ. (2006). Spor fizyolojisi ve performans ölçümü. Ankara: Gazi Kitapevi, 455-458.
 • Holmes, J.R., and Alderink, G.J. (1984). Isokinetic strength characterics of the quadriceps femoris and hamstring muscles in high school students. Physical Therapy, 64(6), 914-918.
 • Kannus, P. (1994). İsokinetic evaluation of muscular performance: implications for muscle testing and rehabilitation. International Journal of Sports Medicine, 15(l1), 11- 8.
 • Yenigün, Ö., Çolak, T., Bamaç, B., Yenigün, N., Özbek, A., Bayazıt, B., and Çolak, E. (2008). Voleybol oyuncularının diz ekleminin izokinetik performans değerleri ve hamstring (fleksör)/ quadriceps (ekstansör) oranlarındaki farklılıkların belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-13.
 • Şentürk, A., Gülaç, M., and Kalkavan, A. (2013). Kinezyoband uygulamasının bacak kuvveti, dikey ve derinlik sıçrama değerleri üzerine etkisi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 9, 42–46.
 • Boyce, S., Quigley, M., and Campbell, S. (2016) Management of ankle sprains: a randomised controlled trial of the treatment of inversion injuries using an elastic support bandage or an Aircast ankle brace. British Journal of Sports Medicine, 39, 91– 96.
 • Fu, W., and Liu, Y. (2012). Effects of local elastic compression on muscle strength, electromyographic, and mechanomyographicresponses in the lower extremity. Journal of Electromyography and Kinesiology, 22(1), 44-50.
 • Hassan, B. S., Mockett, S., and Doherty, M. (2002). Influence of elastic bandage on knee pain, proprioception, and postural sway in subjects with knee osteoarthritis. Annals of The Rheumatic Diseases, 61(1), 24-28.
 • Kaya, D., Yüksel, İ., Çıtaker, S., Huri, G., Güney, H., Bilge, O., Dönmez, G., Atay, Ö.A., and Doral, M.N. (2010). Patellofemoral ağrı sendromunda eksentrik koordinasyon, işlevsel dayanıklılık ve kas kuvvetinin değerlendirilmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(3), 108.
Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı: 2, 49 - 61, 01.08.2019

Öz

Kaynakça

 • Ergun, N. (1992). Spor sakatlıklarında bantlama ve uygulama şekilleri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları, 9-13.
 • Ergun, N., and Baltacı, G. (1997). Spor yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon prensipleri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları, 181-240.
 • Chang H., Chou K., Lin J., and Wang C. (2010) Immediate effect of forearm Kinesiotaping on maximal grip strengthandforce sense in healthy collegiate athletes. Physical Therapy in Sport, 11(4), 122-127.
 • Warren, L.P., and Appling, S. (2001) Effect of soft lumbar support belt on abdominal oblique muscle activity in nonimpaired adults during squat lifting, Journal of Orthopaedic& Sports PhysicalTherapy, 31(6), 316-323.
 • Fu, T. C., Wong, A. M., Pei, Y. C., Wu, K. P., Chou, S. W., and Lin, Y. C. (2008). Effect of Kinesio taping on muscle strength in athletes a pilot study. Journal of Science and Medicine in Sport, 11(2), 198-201.
 • Arslanoğlu, E., Güzel, N., and Çilli, B. (2014) Sağlıklı bireylerde Kinezyo bantlama tekniğinin Quadriceps kas kuvvetine etkisi. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 4(1), 23–32.
 • Vithoulkal, I.,Beneka, A., and Malliou, N. (2010) Theeffects of Kinesio- Taping on quadriceps strength during isokinetics exercise in healthy nonathlete women. Isokinetics and Exercise Science, 18, 1-6.
 • Baltacı, G., and Aktaş, G. (2011) Does kinesiotaping increaseknee muscles strengt hand functional performance? Isokinetcs and Exercise Science, 19(3), 149-155.
 • Teker, B. (2009) Kınesıo bant uygulamasının kas kuvveti, pozisyon duyusu ve dayanıklılık üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Günay, S. (1999). II. derece ayak bileği burkulması geçiren sporcularda elastik bandaj ve air-castbreys kullanımının motor performans üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Acar, Y. A., Yilmaz, B. K., Karadeniz, M., Cevik, E., Uzun, O., and Cinar, O. (2015). Kinesiotaping vs elastic bandage in acute ankle sprains in emergency department: A randomized, controlled, clinical trial. Gulhane Medical Journal, 57(1), 44-48.
 • Günay, M., Tamer, K., ve Cicioğlu, İ. (2006). Spor fizyolojisi ve performans ölçümü. Ankara: Gazi Kitapevi, 455-458.
 • Holmes, J.R., and Alderink, G.J. (1984). Isokinetic strength characterics of the quadriceps femoris and hamstring muscles in high school students. Physical Therapy, 64(6), 914-918.
 • Kannus, P. (1994). İsokinetic evaluation of muscular performance: implications for muscle testing and rehabilitation. International Journal of Sports Medicine, 15(l1), 11- 8.
 • Yenigün, Ö., Çolak, T., Bamaç, B., Yenigün, N., Özbek, A., Bayazıt, B., and Çolak, E. (2008). Voleybol oyuncularının diz ekleminin izokinetik performans değerleri ve hamstring (fleksör)/ quadriceps (ekstansör) oranlarındaki farklılıkların belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-13.
 • Şentürk, A., Gülaç, M., and Kalkavan, A. (2013). Kinezyoband uygulamasının bacak kuvveti, dikey ve derinlik sıçrama değerleri üzerine etkisi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 9, 42–46.
 • Boyce, S., Quigley, M., and Campbell, S. (2016) Management of ankle sprains: a randomised controlled trial of the treatment of inversion injuries using an elastic support bandage or an Aircast ankle brace. British Journal of Sports Medicine, 39, 91– 96.
 • Fu, W., and Liu, Y. (2012). Effects of local elastic compression on muscle strength, electromyographic, and mechanomyographicresponses in the lower extremity. Journal of Electromyography and Kinesiology, 22(1), 44-50.
 • Hassan, B. S., Mockett, S., and Doherty, M. (2002). Influence of elastic bandage on knee pain, proprioception, and postural sway in subjects with knee osteoarthritis. Annals of The Rheumatic Diseases, 61(1), 24-28.
 • Kaya, D., Yüksel, İ., Çıtaker, S., Huri, G., Güney, H., Bilge, O., Dönmez, G., Atay, Ö.A., and Doral, M.N. (2010). Patellofemoral ağrı sendromunda eksentrik koordinasyon, işlevsel dayanıklılık ve kas kuvvetinin değerlendirilmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(3), 108.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Hareket ve Egzersiz Bilimi
Yazarlar

Ebru ÇETİN

Ali KILIÇ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2019
Gönderilme Tarihi 26 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ÇETİN, E., & KILIÇ, A. (2019). UYLUK BÖLGESİNDE KORSE VE BANDAJ KULLANIMININ İZOKİNETİK BACAK KUVVETİNE ETKİSİ. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 49-61.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------