Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

HOKEY ANTRENÖRLERİNİN LİDERLİK TARZLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı: 2, 27 - 37, 01.08.2019

Öz

Bu çalışma hokey antrenörlerinin liderlik tarzlarının incelenmesi
amacıyla yapılmıştır.
Araştırma, Antalya-Alanya’da yapılan hokey antrenör
ve hakem gelişim seminerine katılan 29’u erkek 11’i kadın toplam 40 kişi ile yapılmıştır.
Araştırmada
veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Davit R.Frew (1977)’in liderlik
sitili anket formu kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen verilerin
istatistiksel olarak incelenmesinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. İkili
grupların karşılaştırmasında t-testi, çoklu grupların karşılaştırmasında One
Way Anova testleri yapılmıştır. Araştırma
sonucunda, hokey antrenörlerinin liderlik tarzları ile cinsiyetleri, yaş
durumları, eğitim durumları, antrenörlük yaşları, antrenörlük kademeleri ve
şampiyonluk yaşama durumları açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır
(p>0,05). Ancak tercih edilen liderlik tarzları açısından farklılık tespit
edilmiştir.Sonuç olarak, incelenen değişkenler
açısından anlamlı farklılık bulunmamasına rağmen, tercih edilen liderlik
tarzlarının çoğunlukla otokratik liderlik tarzı ile durumsal liderlik tarzı
olduğu görülmektedir.

Kaynakça

  • Şişman, M. (2002). Ögretim Liderligi. 1. Baskı, Ankara: Pegema Yayıncılık, 1-11, 17, 18. İkizler, C. (2000). Sporda Sosyal Bilimler, İstanbul: Alfa Yayınevi, s.50,76.
  • Doğan, O. (2004). Spor Psikolojisi Ders Kitabı, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 109, 113.
  • Daft, R. (1997). Management (4. th). USA: Dryden Press.
  • Konter, E. (1998). Bir Lider Olarak Antrenör. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 11, 102.
  • THF. (2018). http://www.turkhokey.gov.tr/tarihce/.
  • Timurkaan, H,S. (2016). Malatya İlinde Futbol Antrenörlüğü Yapan Bireylerin Liderlik Tarzlarının Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Antrenman ve Hareket Bilimleri Programı, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Yurt, O. (2009). Taekwondo Antrenörlerinin Liderlik Tarzları, Selçuk Üniversitesi Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.Köksal, F. (2007). Liderlik Tarzları ve Antrenörlük, Konya Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans Semineri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
  • Birell, S. Cole, CL. (1994). Women Sport and Culture, Canada: Human Kinetics.
  • Heilman, M.E., Blolack, C.J., (1989). Mortell, R.R. and Simon, M.C., “Has anything changed? Current characterizations of men, women, and managers”, Journal of Applied Psychology, 74, 935- 942.
  • Karayol, M. (2013). Takım sporları ve doğa sporları yapan erkek sporcuların liderlik özelliklerinin incelenmesi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Malatya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Yazarlar

Ali YILDIRIM 0000-0002-7626-5828

Zeynep Filiz DİNÇ

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2019
Gönderilme Tarihi 1 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA YILDIRIM, A., & DİNÇ, Z. F. (2019). HOKEY ANTRENÖRLERİNİN LİDERLİK TARZLARININ İNCELENMESİ. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 27-37.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------