Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÇOCUKLARDA YAZ SPOR OKULLARININ MOTOR BECERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 1, 25 - 37, 01.04.2020

Öz

Yapılan çalışmanın amacı, yaz spor okullarına katılan çocuklara uygulanan antrenmanların motor beceri üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya toplam 117 çocuk (voleybol=28, tenis=7, basketbol=23, futbol=59) gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan çocukların motor becerileri Deutscher Motor Test (DMT) ile belirlenmiştir. Ölçümler yaz spor okullarının başlangıcında ve 12 haftalık antrenmanlardan sonra olmak üzere iki kez yapılmıştır. Çocukların motor becerilerinin ön-testleri ile son-testleri arasındaki farkı belirlemede Paired t testi, çocukların motor beceri sınıflandırılmasında yüzde frekans analizi kullanılmıştır. İstatiksel analiz sonucunda DMT20m sprint, DMTyana sıçrama, DMTesneklik, DMTdurarak uzun atlama, DMTmekik, DMTdenge ve DMTşınav değerlerinin son testte anlamlı şekilde arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca DMT6dk koşu testinde istatiksel olarak anlamlı bir fark olmamasına rağmen, son test değerlerinin daha iyi olduğu belirlenmiştir. Çocukların motor becerilerinin kategorilendirilmesine göre ön testte çok düşük ve düşük kategorisinde 66 çocuk bulunurken, son testte bu sayı 19’a düşmüştür. İyi ve çok iyi kategorisinde ise ön testte 7 çocuk bulunurken son testte bu sayı 32’ye çıkmıştır. Sonuç olarak, sportif aktivitelerin çocukların motor beceri düzeylerini artırdığı söylenebilir. Ayrıca motor becerilerin gelişimi için sportif aktivitelere katılımın sadece yaz spor okulları ile sınırlandırılmaması, çocukların sporu bir yaşam standartı haline getirip, spora katılımlarında devamlılık sağlamaları önerilebilir.

Kaynakça

 • Ağaoğlu SA, Taşmektepligil MY, Aksoy S, Hazar F. Yaz spor okullarına katılan gençlerin yaş gruplarına göre fiziksel ve teknik gelişimlerinin analizi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008; 6 (3): 159-166.
 • Aktuğ ZB, İri R, Çelenk Ç. Çocuklarda Motor Beceri İle Futbola Özgü Teknik Beceriler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2019; 10 (1): 13-23
 • Altınkök M. The effects of coordinated teaching method practices on some motor skils of 6-year-old children. Eurasian Journal of Education Research, 2017; 17 (68): 49-61.
 • Biddle SJ, Gorely T, Marshall SJ, Cameron N. The prevalence of sedentary behavior and physical activity in leisure time: A study of Scottish adolescents using ecological momentary assessment. Preventive Medicine, 2009; 48 (2): 151-155.
 • Bos K, Schlenker L, Busch D, Lammle L, Muller H, Oberger J, Tittlbach S. Deutscher motorik-test 6–18 (DMT 6-18). [German motor ability test (DMT 6-18)]. Hamburg: Czwalina; 2009.
 • D’Hondt E, Deforche B, Gentier I, De Bourdeaudhuij I, Vaeyens R, Philippaerts R, Lenoir M. A longitudinal analysis of gross motor coordination in overweight and obese children versus normal-weight peers. Internatıonal Journal Obesıty, 2013; 37 (1): 61–67.
 • Draper CE, Achmat M, Forbes J, Lambert EV. Impact of a community-based programme for motor development on gross motor skills and cognitive function in preschool children from disadvantaged settings. Early Child Development and Care, 2012; 182 (1): 137-152.
 • Drenowatz C, Greier K. Cross-sectional and longitudinal assocaition between club sports participation, media consumption and motor competence in adolescents. Scandınavıan Journal of Medicine Science in Sports, 2019; 29 (6): 854-861.
 • Fransen J, Deprez D, Pion J, Tallir IB, D’Hondt E, Vaeyens R, Lenoir M, Philippaerts RM. Changes in physical fitness and sports participation among children with different levels of motor competence: A 2-year longitudinal study. Pediatric Exercise Science, 2014; 26 (1): 11–21.
 • Gallahue DL, Ozmun J, Goodway JD. Motor gelişimi anlamak bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler, (Çeviri Ed.). D. Sevimay Özer ve A. Aktop Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2014.
 • Hardy LL, Barnett L, Espinel P, Okely AD. (2013). Thirteen-year trends in child and adolescent fundamental movement skills: 1997–2010. Medicine Science in Sports ve Exercise, 2013; 45 (10): 1965–1970.
 • Hardy LL, Reinten-Reynolds T, Espinel P, Zask A, Okely AD. Prevalence and correlates of low fundamental movement skill competency in children. Journal of the American Academy of Pediatrics, 2012; 130 (2): 390-398.
 • İbiş S, Gökdemir K, İri R. (2004). 12-14 Yaş Grubu Futbol Yaz Okuluna Katılan ve Katılmayan Çocukların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2004; 12 (1): 285-292.
 • İbiş S, Tepe ZG, Aktuğ ZB. Çocuklarda vücut kitle indeksi ve fiziksel aktivite düzeyi ile motor beceri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 2019; 16 (3): 823-830.
 • İri R, Aktuğ ZB. Çocuklarda sporun motor beceri üzerine etkisinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 2017; 14 (4): 4300-4307.
 • Jaakkola T, Kalaja S, Liukkonen J, Jutila A, Virtanen P, Watt A. Relations among physical activity patterns, lifestyle activities, and fundamental movement skills for Finnish students in grade 7. Perceptual Motor Skills, 2009; 108 (1): 97–111.
 • Kayışoğlu B. Erken Çocuklukta Beden Eğitimi ve Spor. Özyürek. A (Ed.), Vize Yayıncılık: 40-96. Ankara; 2017.
 • Koşar ŞN, Demirel H. Çocuk sporcuların fizyolojik özellikleri. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2004; 38 (1): 1-15.
 • Mathers M, Canterford L, Olds T, Hesketh K, Ridley K, Wake M. Electronic media use and adolescent health and well-being: cross-sectional community study. Academic Pediatrics, 2009; 9 (5): 307-314.
 • Öz İ. Çocukta Uyum ve Davranış Bozuklukları/Aile Rehber Kitaplar Dizisi. Martı Yayınları. İstanbul; 2017.
 • Payne VG, Isaacs LD. Human Motor Development: A Lifespan Approach. (8th edition) McGraw Hill, USA; 2011.
 • Ružbarská I. Physical fitness of primary school children in the reflection of different levels of gross motor coordination. Acta Gymnica, 2016; 46 (4): 184-192.
 • Saka T, Yıldız Y, Tekbaş ÖF, Aydın T. Genç erkeklerde spor okulu eğitim programının bazı antropometrik ve fonksiyonel testler üzerine etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008; 2 (1): 1-8.
 • Savelsbergh G, Davids K, Van Der Kamp J, Bennett S J. Development of movement co-ordination in children. London: Routledge; 2003.
 • Sayın M. Hareket ve Beceri Öğrenimi. Ankara: Spor Yayınevi ve Kitapevi; 2011.
 • Sögüt M. Gross motor coordination in junior tennis players. Journal of Sports Sciences, 2016; 34 (22): 2149-2152.
 • Sögüt M. A comparison of serve speed and motor coordination between elite and club level tennis players. Journal of Human Kinetics, 2017; 55: 171-176.
 • Tomkinson GR, Olds TS. Secular changes in pediatric aerobic fitness test performance: the global picture. Medicine and Sport Science, 2007; 50: 46–66.
 • Tomkinson GR, Léger LA, Olds TS, Cazorla G. Secular trends in the performance of children and adolescents (1980- 2000): an analysis of 55 studies of the 20m shuttle run test in 11 countries. Sports Medicine, 2003; 33 (4): 285-300.
 • Weineck J. Optimales Training. Spitta-Verlag, Erlangen; 2010.
 • Yüksel MF. Yaz Spor Okulunda Badminton Eğitiminin Çocukların Fiziksel Gelişimleri Üzerine Etkisi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2017; 4 (3): 68-82.
 • Zahner L, Muehlbauer T, Schmid M, Meyer U, Puder JJ, Kriemler S. Association of sports club participation with fitness and fatness in children. Medicine Science in Sports Exercise, 2009; 41 (2): 344–350.
 • Zahner L, Team TW. Bedeutung von Sport und Bewegung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Institut für Sport und Sportwissenschaften, Universität Basel; 2013.
Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 1, 25 - 37, 01.04.2020

Öz

Kaynakça

 • Ağaoğlu SA, Taşmektepligil MY, Aksoy S, Hazar F. Yaz spor okullarına katılan gençlerin yaş gruplarına göre fiziksel ve teknik gelişimlerinin analizi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008; 6 (3): 159-166.
 • Aktuğ ZB, İri R, Çelenk Ç. Çocuklarda Motor Beceri İle Futbola Özgü Teknik Beceriler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2019; 10 (1): 13-23
 • Altınkök M. The effects of coordinated teaching method practices on some motor skils of 6-year-old children. Eurasian Journal of Education Research, 2017; 17 (68): 49-61.
 • Biddle SJ, Gorely T, Marshall SJ, Cameron N. The prevalence of sedentary behavior and physical activity in leisure time: A study of Scottish adolescents using ecological momentary assessment. Preventive Medicine, 2009; 48 (2): 151-155.
 • Bos K, Schlenker L, Busch D, Lammle L, Muller H, Oberger J, Tittlbach S. Deutscher motorik-test 6–18 (DMT 6-18). [German motor ability test (DMT 6-18)]. Hamburg: Czwalina; 2009.
 • D’Hondt E, Deforche B, Gentier I, De Bourdeaudhuij I, Vaeyens R, Philippaerts R, Lenoir M. A longitudinal analysis of gross motor coordination in overweight and obese children versus normal-weight peers. Internatıonal Journal Obesıty, 2013; 37 (1): 61–67.
 • Draper CE, Achmat M, Forbes J, Lambert EV. Impact of a community-based programme for motor development on gross motor skills and cognitive function in preschool children from disadvantaged settings. Early Child Development and Care, 2012; 182 (1): 137-152.
 • Drenowatz C, Greier K. Cross-sectional and longitudinal assocaition between club sports participation, media consumption and motor competence in adolescents. Scandınavıan Journal of Medicine Science in Sports, 2019; 29 (6): 854-861.
 • Fransen J, Deprez D, Pion J, Tallir IB, D’Hondt E, Vaeyens R, Lenoir M, Philippaerts RM. Changes in physical fitness and sports participation among children with different levels of motor competence: A 2-year longitudinal study. Pediatric Exercise Science, 2014; 26 (1): 11–21.
 • Gallahue DL, Ozmun J, Goodway JD. Motor gelişimi anlamak bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler, (Çeviri Ed.). D. Sevimay Özer ve A. Aktop Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2014.
 • Hardy LL, Barnett L, Espinel P, Okely AD. (2013). Thirteen-year trends in child and adolescent fundamental movement skills: 1997–2010. Medicine Science in Sports ve Exercise, 2013; 45 (10): 1965–1970.
 • Hardy LL, Reinten-Reynolds T, Espinel P, Zask A, Okely AD. Prevalence and correlates of low fundamental movement skill competency in children. Journal of the American Academy of Pediatrics, 2012; 130 (2): 390-398.
 • İbiş S, Gökdemir K, İri R. (2004). 12-14 Yaş Grubu Futbol Yaz Okuluna Katılan ve Katılmayan Çocukların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2004; 12 (1): 285-292.
 • İbiş S, Tepe ZG, Aktuğ ZB. Çocuklarda vücut kitle indeksi ve fiziksel aktivite düzeyi ile motor beceri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 2019; 16 (3): 823-830.
 • İri R, Aktuğ ZB. Çocuklarda sporun motor beceri üzerine etkisinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 2017; 14 (4): 4300-4307.
 • Jaakkola T, Kalaja S, Liukkonen J, Jutila A, Virtanen P, Watt A. Relations among physical activity patterns, lifestyle activities, and fundamental movement skills for Finnish students in grade 7. Perceptual Motor Skills, 2009; 108 (1): 97–111.
 • Kayışoğlu B. Erken Çocuklukta Beden Eğitimi ve Spor. Özyürek. A (Ed.), Vize Yayıncılık: 40-96. Ankara; 2017.
 • Koşar ŞN, Demirel H. Çocuk sporcuların fizyolojik özellikleri. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2004; 38 (1): 1-15.
 • Mathers M, Canterford L, Olds T, Hesketh K, Ridley K, Wake M. Electronic media use and adolescent health and well-being: cross-sectional community study. Academic Pediatrics, 2009; 9 (5): 307-314.
 • Öz İ. Çocukta Uyum ve Davranış Bozuklukları/Aile Rehber Kitaplar Dizisi. Martı Yayınları. İstanbul; 2017.
 • Payne VG, Isaacs LD. Human Motor Development: A Lifespan Approach. (8th edition) McGraw Hill, USA; 2011.
 • Ružbarská I. Physical fitness of primary school children in the reflection of different levels of gross motor coordination. Acta Gymnica, 2016; 46 (4): 184-192.
 • Saka T, Yıldız Y, Tekbaş ÖF, Aydın T. Genç erkeklerde spor okulu eğitim programının bazı antropometrik ve fonksiyonel testler üzerine etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008; 2 (1): 1-8.
 • Savelsbergh G, Davids K, Van Der Kamp J, Bennett S J. Development of movement co-ordination in children. London: Routledge; 2003.
 • Sayın M. Hareket ve Beceri Öğrenimi. Ankara: Spor Yayınevi ve Kitapevi; 2011.
 • Sögüt M. Gross motor coordination in junior tennis players. Journal of Sports Sciences, 2016; 34 (22): 2149-2152.
 • Sögüt M. A comparison of serve speed and motor coordination between elite and club level tennis players. Journal of Human Kinetics, 2017; 55: 171-176.
 • Tomkinson GR, Olds TS. Secular changes in pediatric aerobic fitness test performance: the global picture. Medicine and Sport Science, 2007; 50: 46–66.
 • Tomkinson GR, Léger LA, Olds TS, Cazorla G. Secular trends in the performance of children and adolescents (1980- 2000): an analysis of 55 studies of the 20m shuttle run test in 11 countries. Sports Medicine, 2003; 33 (4): 285-300.
 • Weineck J. Optimales Training. Spitta-Verlag, Erlangen; 2010.
 • Yüksel MF. Yaz Spor Okulunda Badminton Eğitiminin Çocukların Fiziksel Gelişimleri Üzerine Etkisi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2017; 4 (3): 68-82.
 • Zahner L, Muehlbauer T, Schmid M, Meyer U, Puder JJ, Kriemler S. Association of sports club participation with fitness and fatness in children. Medicine Science in Sports Exercise, 2009; 41 (2): 344–350.
 • Zahner L, Team TW. Bedeutung von Sport und Bewegung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Institut für Sport und Sportwissenschaften, Universität Basel; 2013.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Yazarlar

Necdet Eray PİŞKİN 0000-0001-7255-078X

Emrah ŞENGÜR 0000-0001-5092-2300

Zait Burak AKTUĞ

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2020
Gönderilme Tarihi 13 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA PİŞKİN, N. E., ŞENGÜR, E., & AKTUĞ, Z. B. (2020). ÇOCUKLARDA YAZ SPOR OKULLARININ MOTOR BECERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 25-37.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------