PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Vakıf Üniversitelerinin 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Etkinliklerinin Ölçülmesi

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2, 04.03.2015

Öz

Veri Zarflama analizi (VZA), aynı girdileri kullanarak aynı çıktılar üreten homojen karar verme birimleri arasındaki etkinlik değerlerini belirleyen bir analiz yöntemidir. Bu çalışmada Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin 2011-2012 eğitim öğretim yılı etkinlikleri VZA kullanılarak incelenmiş ve analiz sonuçlarına göre göreli etkin olan üniversiteler saptanmıştır.

Kaynakça

 • Economics of Education Review, 22(1), 89-97. DOI: 10.1016/S0272-7757(01)00068-1
 • Avcı Çeneli, E. ve Gülel, F. E., 2009. Veri Zarflama Analizi İle Devlet Üniversitelerinin 2007–2008 Eğitim Öğretim
 • Yılı Etkinliğinin Ölçülmesi. TÜİK Sempozyumu. Babacan, M., Kartal, M., Bircan H. (2007). Cumhuriyet Üniversitesi'nin Etkinliğinin Kamu Üniversiteleri ile Karşılaştırılması: Bir VZA Tekniği Uygulaması. C.U. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 97
 • Bal, V. (2013). Vakıf Üniversitelerinde Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Belirlenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5).
 • Baysal, M. E., Alçılar, B., Çerçioğlu, H., Toklu, B. (2005). Türkiye'deki Devlet Üniversitelerinin 2004 Yılı
 • Performanslarının, Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenip Buna Göre 2005 Yılı Bütçe Tahsislerinin
 • Yapılması. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 67-73. Beasley, J. E. (1995). Determining Teaching and Research Efficiencies. Journal of The Operational Research Society, 46(4), 441-452. DOI: 10.2307/2584592
 • Charnes, A., Cooper, W. W., Rhodes, E.(1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European
 • Journal of Operations Research, 2, 429-444. DOI: 10.1016/0377-2217(78)90138-8
 • Fandel, G.(2007). O.R. Applications On The Performance of Universities in North Rhine-Westphalia Germany:
 • Goverment’s Redistribution of Funds Judged Using DEA Efficiency Measures. European Journal of Operational Research, 176, 521-533. DOI: 10.1016/j.ejor.2005.06.043
 • Farrell, M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society (A general), 120, 253–28. DOI: 10.2307/2343100
 • Flegg, T.,Allen, D. O., Field, K., Thurlow, T. W. (2004). Measuring the Efficiency of British Universities: A Multi- period 1080/0904529042000258590 Analysis. Education Economics, 12(3), 231-2 DOI:
 • Kutlar, A. ve Babacan, A. (2008). Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde CCR Etkinliği-Ölçek Etkinliği Analizi:
 • DEA Tekniği Uygulaması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 148-172. http://kosbed.kocaeli.edu.tr/sayi15/kutlar-babacan.pdf Kutlar, A. Ve Kartal, M. (2004). Cumhuriyet Üniversitesinin Verimlilik Analizi: Fakülteler Düzeyinde Veri
 • Zarflama Yöntemiyle Bir Uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 49-79. http://kosbed.kocaeli.edu.tr/sayi8/kutlar.pdf Oruç, K. O., Güngör,İ., Demiral, M. F. (2009). Üniversitelerin Etkinlik Ölçümünde Bulanık Veri Zarflama Analizi Sosyal Uygulaması. http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/288 Üniversitesi Bilimler Enstitüsü Dergisi,
 • Özden, U. H. (2008). Veri Zarflama Analizi (VZA) İle Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinliğinin Ölçülmesi. İstanbul http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article/viewArticle/41 İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2), 167-1
 • Tomkins, C. ve Green, R. (1988). An Experiment in The Use of Data Envelopment Analysis of Evaluating The Efficiency of UK University Departments of Accounting. Financial Accountability, 4(2), 147-164. DOI: 1111/j.1468-0408.1988.tb00296.x
 • Ustasüleyman, T. (2007). Veri Zarflama Analizini Kullanarak Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Etkinliğinin
 • Ölçümü, İktisat İşletme ve Finans, 22(259), 24-43. DOI: 10.3848/iif.2007.259.1412
 • Warning, S. (2004). Performance Differences in German Higher Education: Empirical Analysis of Strategic
 • Groups, Centre for European Economics Research, http://www.wiwi.uni-konstanz.de/forschergruppewiwi/ YÖK. (2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi. http://www.yok.gov.tr/duyuru/yok_strateji_kitabi.pdf

Measuring the efficiency of foundation universities in 2011-2012 academic year

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2, 04.03.2015

Öz

Data Envelopment Analysis (DEA) is a technique that measures efficiencies between decision-making units which produce same outputs by using same inputs. The research is done to 30 universities among the foundation universities in Turkey which are appropriate for DEA. In this study, by using the methods of Data Envelopment Analysis, the efficiency of foundation universities in Turkey for the 2011-2012 academic year was examined and according to the results of analysis the relative efficient univertisies were determined. Acibadem, Gelişim, İzmir, Baskent, Koc, Sabanci, Bahcesehir, Beykent, Ufuk, Fatih, Yeditepe, Aydin, İstanbul Commerce universities are found as efficient

Kaynakça

 • Economics of Education Review, 22(1), 89-97. DOI: 10.1016/S0272-7757(01)00068-1
 • Avcı Çeneli, E. ve Gülel, F. E., 2009. Veri Zarflama Analizi İle Devlet Üniversitelerinin 2007–2008 Eğitim Öğretim
 • Yılı Etkinliğinin Ölçülmesi. TÜİK Sempozyumu. Babacan, M., Kartal, M., Bircan H. (2007). Cumhuriyet Üniversitesi'nin Etkinliğinin Kamu Üniversiteleri ile Karşılaştırılması: Bir VZA Tekniği Uygulaması. C.U. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 97
 • Bal, V. (2013). Vakıf Üniversitelerinde Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Belirlenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5).
 • Baysal, M. E., Alçılar, B., Çerçioğlu, H., Toklu, B. (2005). Türkiye'deki Devlet Üniversitelerinin 2004 Yılı
 • Performanslarının, Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenip Buna Göre 2005 Yılı Bütçe Tahsislerinin
 • Yapılması. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 67-73. Beasley, J. E. (1995). Determining Teaching and Research Efficiencies. Journal of The Operational Research Society, 46(4), 441-452. DOI: 10.2307/2584592
 • Charnes, A., Cooper, W. W., Rhodes, E.(1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European
 • Journal of Operations Research, 2, 429-444. DOI: 10.1016/0377-2217(78)90138-8
 • Fandel, G.(2007). O.R. Applications On The Performance of Universities in North Rhine-Westphalia Germany:
 • Goverment’s Redistribution of Funds Judged Using DEA Efficiency Measures. European Journal of Operational Research, 176, 521-533. DOI: 10.1016/j.ejor.2005.06.043
 • Farrell, M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society (A general), 120, 253–28. DOI: 10.2307/2343100
 • Flegg, T.,Allen, D. O., Field, K., Thurlow, T. W. (2004). Measuring the Efficiency of British Universities: A Multi- period 1080/0904529042000258590 Analysis. Education Economics, 12(3), 231-2 DOI:
 • Kutlar, A. ve Babacan, A. (2008). Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde CCR Etkinliği-Ölçek Etkinliği Analizi:
 • DEA Tekniği Uygulaması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 148-172. http://kosbed.kocaeli.edu.tr/sayi15/kutlar-babacan.pdf Kutlar, A. Ve Kartal, M. (2004). Cumhuriyet Üniversitesinin Verimlilik Analizi: Fakülteler Düzeyinde Veri
 • Zarflama Yöntemiyle Bir Uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 49-79. http://kosbed.kocaeli.edu.tr/sayi8/kutlar.pdf Oruç, K. O., Güngör,İ., Demiral, M. F. (2009). Üniversitelerin Etkinlik Ölçümünde Bulanık Veri Zarflama Analizi Sosyal Uygulaması. http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/288 Üniversitesi Bilimler Enstitüsü Dergisi,
 • Özden, U. H. (2008). Veri Zarflama Analizi (VZA) İle Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinliğinin Ölçülmesi. İstanbul http://www.ifdergisi.org/index.php/ifdergi/article/viewArticle/41 İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2), 167-1
 • Tomkins, C. ve Green, R. (1988). An Experiment in The Use of Data Envelopment Analysis of Evaluating The Efficiency of UK University Departments of Accounting. Financial Accountability, 4(2), 147-164. DOI: 1111/j.1468-0408.1988.tb00296.x
 • Ustasüleyman, T. (2007). Veri Zarflama Analizini Kullanarak Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Etkinliğinin
 • Ölçümü, İktisat İşletme ve Finans, 22(259), 24-43. DOI: 10.3848/iif.2007.259.1412
 • Warning, S. (2004). Performance Differences in German Higher Education: Empirical Analysis of Strategic
 • Groups, Centre for European Economics Research, http://www.wiwi.uni-konstanz.de/forschergruppewiwi/ YÖK. (2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi. http://www.yok.gov.tr/duyuru/yok_strateji_kitabi.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ferda Esin GÜLEL>

Yayımlanma Tarihi 4 Mart 2015
Başvuru Tarihi 4 Mart 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gülel, F. E. (2015). Vakıf Üniversitelerinin 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Etkinliklerinin Ölçülmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 1 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inujgse/issue/8718/108869