Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

An Analysis of Art Activities for Children in the Internet in Terms of Creativity

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 25 - 33, 31.03.2023

Öz

In this study art activities, which are in the accounts that introduce themselves as a preschool teacher and share activities for their preschool students and teachers on Instagram application, which is one of the social media areas and whose number of users is known to reach billions, are examined. In this study, how much initiative children can take in art activities shared on the Internet, how effective they are, how much these art activities shared in the virtual environment allow children to produce original products, and how much they serve the creativity of children were investigated. Document analysis method, one of the qualitative research methods, was used in the study. Art activity posts between 1 December-31 December 2019 of 10 Instagram application accounts selected by purposive sampling method from accounts with more than 50,000 followers, who have an account on Instagram application and who state that he is a preschool teacher were examined. As a result of the research, it was determined that most of the activities were shared in the category of “painting the pictures as desired”. In addition, it has been observed that the rates of activity with art content aimed at creating a new and original product in the analyzed posts are at a very low level. As a result of the research, it has been seen that there are no activities that will allow children to plan and implement an activity independently in the sharing accounts. It has been observed that in the posts, novice studies expected from the age of the children, taking the initiative of the child, the works in which he can express himself in line with his own ability and freely were not included. It has been observed that some teachers, especially, have turned these sites into showcases where they competed in their own skills, and even a commercial area in order to receive advertisements.

Kaynakça

 • Akkurt, S., ve Boratav, O. (2018). Neden sanat eğitimi? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 1(1), 54-60.
 • Ata A., ve Atik A. (2016). Alternatif bir eğitim-öğretim ortamı olarak video paylaşım siteleri: üniversitelerdeki youtube uygulamaları, Social Sciences (NWSASOS), 11(4), 312-325.
 • Ayaydın, A. (2011) Çocuk gelişiminde bir oyun olarak sanat ve resim. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 10(37), 303-316.
 • Bell, K. (1997). Creativity: a mode of thinking. Greenville. South Carolina Home School: Bob Jones University Pres.
 • Civelek, P., ve Uyanık, G. (2020). Okul öncesi eğitimde ‘Okul Dışarıda Günü’ etkinliklerinin incelenmesi: Covid-19 pandemisinin etkisi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 3(2), 116-134. http://doi.org/10.33400/kuje.814337
 • Çoban, Ç., ve İnan, H. Z. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 24(83), 137-163.
 • Dikici, A. (2006) Sanat eğitimi ve öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 31(139), 3-9.
 • Dündar, H., ve Ceylan, A. (2013). Ulusal sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu (USOS) bildirilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.
 • Gövsa, İ., A. (1998). Çocukta zihinsel gelişim, Hayat Yayınları, İstanbul.
 • Karlıdağ, İ., ve Gönen, M. (2019). Okul öncesi eğitim ortamının kalitesinin çocukların yaratıcılığına etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(4), 928-960.
 • Kesicioğlu, S., O. (2019). Instagramda “okul öncesi” etiketiyle yapılan paylaşımların incelenmesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı.
 • MEB. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB yayıncılık.
 • Sak, U. (2014) Yaratıcılık gelişimi ve eğitimi. Ayrıntı Basımevi, Ankara.
 • Ulutaş, İ., ve Ersoy, Ö. (2004) Okul öncesi dönemde sanat eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 1-12.
 • Uyanık-Aktulun, Ö., ve Elmas, R. (2019). 21. Yüzyıl okul öncesi öğretmenleri için sosyal medya araçları: Muhtemel faydalar, Temel Eğitim Dergisi, 1(4), 6-20.
 • Yılmaz, A. (2019). Instagramda “çocuk ve oyun” etiketiyle yapılan paylaşımların incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(1-A), 7-22.

İnternet Ortamındaki Çocuklara Yönelik Sanat Etkinliklerinin Yaratıcılık Bakımından İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 25 - 33, 31.03.2023

Öz

Bu çalışmada sosyal medya alanlarından biri olan ve kullanıcı sayısının milyarlara ulaştığı bilinen Instagram uygulamasında kendisini okul öncesi öğretmeni olarak tanıtan ve okul öncesi öğrencileri, öğretmenleri için etkinlik paylaşan hesaplardaki sanat etkinlikleri incelenmiştir. Bu araştırmada internet ortamında paylaşılan sanat etkinliklerinde çocukların ne kadar inisiyatif alabildiği ne kadar etkin oldukları, sanal ortamda paylaşılan bu sanat etkinliklerinin çocukların özgün ürünler ortaya koymasına ne derece izin verdiği, çocuğun yaratıcılığına ne kadar hizmet ettiği incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden bir olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Instagram uygulamasında hesabı olan ve kendisinin okul öncesi öğretmeni olduğunu belirten ve takipçi sayısı 50.000 üzerinde hesaplardan, amaçlı örneklem metoduyla seçilen 10 Instagram uygulaması hesabının 1 Aralık -31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki sanat etkinliği paylaşımları incelenmiştir. Araştırma sonucunda bu hesaplarda en çok “resimleri istenilen şekilde boyama” kategorisinde etkinlik paylaşıldığı saptanmıştır. Ayrıca incelenen paylaşımlarda yeni ve özgün bir ürün ortaya koymaya yönelik sanat içerikli etkinlik oranlarının çok düşük seviyede olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda, paylaşım yapan hesaplarda çocukların bağımsız bir şekilde bir etkinlik planlayıp, uygulamasına olanak sağlayacak ortamlar oluşturulmasına imkan sağlayacak etkinliklere hiç yer verilmediği görülmüştür. Paylaşımlarda çocukların yaşından beklenen acemice yapılmış çalışmalara, çocuğun inisiyatif almasına, kendi yeteneği doğrultusunda ve özgürce kendisini ifade edebileceği çalışmalara yer verilmediği görülmüştür. Özellikle bazı öğretmenlerin bu siteleri adeta kendi becerilerini yarıştırdığı birer vitrine hatta reklam alabilmeleri için ticari bir alana dönüştürdükleri görülmüştür.

Kaynakça

 • Akkurt, S., ve Boratav, O. (2018). Neden sanat eğitimi? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 1(1), 54-60.
 • Ata A., ve Atik A. (2016). Alternatif bir eğitim-öğretim ortamı olarak video paylaşım siteleri: üniversitelerdeki youtube uygulamaları, Social Sciences (NWSASOS), 11(4), 312-325.
 • Ayaydın, A. (2011) Çocuk gelişiminde bir oyun olarak sanat ve resim. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 10(37), 303-316.
 • Bell, K. (1997). Creativity: a mode of thinking. Greenville. South Carolina Home School: Bob Jones University Pres.
 • Civelek, P., ve Uyanık, G. (2020). Okul öncesi eğitimde ‘Okul Dışarıda Günü’ etkinliklerinin incelenmesi: Covid-19 pandemisinin etkisi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 3(2), 116-134. http://doi.org/10.33400/kuje.814337
 • Çoban, Ç., ve İnan, H. Z. (2020). Okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 24(83), 137-163.
 • Dikici, A. (2006) Sanat eğitimi ve öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 31(139), 3-9.
 • Dündar, H., ve Ceylan, A. (2013). Ulusal sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu (USOS) bildirilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.
 • Gövsa, İ., A. (1998). Çocukta zihinsel gelişim, Hayat Yayınları, İstanbul.
 • Karlıdağ, İ., ve Gönen, M. (2019). Okul öncesi eğitim ortamının kalitesinin çocukların yaratıcılığına etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(4), 928-960.
 • Kesicioğlu, S., O. (2019). Instagramda “okul öncesi” etiketiyle yapılan paylaşımların incelenmesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı.
 • MEB. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB yayıncılık.
 • Sak, U. (2014) Yaratıcılık gelişimi ve eğitimi. Ayrıntı Basımevi, Ankara.
 • Ulutaş, İ., ve Ersoy, Ö. (2004) Okul öncesi dönemde sanat eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 1-12.
 • Uyanık-Aktulun, Ö., ve Elmas, R. (2019). 21. Yüzyıl okul öncesi öğretmenleri için sosyal medya araçları: Muhtemel faydalar, Temel Eğitim Dergisi, 1(4), 6-20.
 • Yılmaz, A. (2019). Instagramda “çocuk ve oyun” etiketiyle yapılan paylaşımların incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(1-A), 7-22.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasemin Fırat 0000-0002-6405-1355

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2023
Gönderilme Tarihi 24 Şubat 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Fırat, Y. (2023). İnternet Ortamındaki Çocuklara Yönelik Sanat Etkinliklerinin Yaratıcılık Bakımından İncelenmesi. International Primary Education Research Journal, 7(1), 25-33.